Menu
×
Co hledáte?
#

SWIFTER SO_PROFI

Profesionální předseťový kompaktor pro přípravu seťového lůžka jedním přejezdem

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEŤOVÝ KOMPAKTOR

Kvalitní založení porostů zejména drobnosemenných plodin si žádá výborně připravené seťové lůžko. SWIFTER SO_PROFI je moderní předseťový kompaktor, který je schopen jedním přejezdem připravit pozemek pro setí zásluhou kombinace až 8 pracovních operací v průběhu jednoho přejezdu. Inovativní technické řešení odpružení bočních rámů umožňuje s kompaktorem pracovat i ve vyšších rychlostech, kdy se docílí lepšího drobícího a rovnacího efektu. SWIFTER SO_PROFI je celoročně využitelný kompaktor, protože se snadno přizpůsobí daným podmínkám pomocí vyměnitelných pracovních sekcí.

#

2-12 cm

#

5-6 m

#

140-230 k

Klíčové vlastnosti

Profesionální předseťový kompaktor vhodný do tradičního zpracování půdy i minimalizačních systémů.

PROFI PROVEDENÍ PŘEDSEŤOVÉHO KOMPAKTORU

Pro častější využívání i do těžkých podmínek.

SWIFTER SO_PROFI je vrcholem nabídky polonesených předseťových kompaktorů na trhu. Postupným vývojem jsme kompaktory SWIFTER obohatili o zajímavé prvky výbavy. Jedná se například o odpružení bočních rámů vinutou pružinou, možnost výbavy třetím croskill válečkem za zadními válci nebo předním lištovým válcem s vyměnitelným čepem.

SWIFTER SO_PROFI
AŽ 8 PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Vytvoření seťového lůžka pro správné a rovnoměrné vzcházení porostů.

Sdružení několika pracovních operací do jedné znamená menší počet přejezdů a nižší náklady na přípravu půdy. Přední smyková lišta nebo páskový smyk perfektně urovnávají půdní nerovnosti. Přední drobící válec se stará o prvotní rozbití hrud. Hlavní pracovní sekce ideálně podřízne, provzdušní a prohřeje vrstvu půdy. Pro maximální drobící efekt a jemnou strukturu zpracovávaného pozemku je možné za dvojité crosskill válce osadit stroj třetím crosskill válečkem s velkou měrnou hmotností.

AŽ 7 PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU
ODPRUŽENÍ BOČNÍCH RÁMŮ PRUŽINOU

Umožňuje kompaktoru pracovat s pracovní rychlostí až 15 km/hod.

Řada kompaktorů SWIFTER SO_PROFI má oba boční rámy odpruženy pomocí vinuté pružiny. Toto zajímavé technické řešení přispívá k rovnoměrnému rozložení hmotnosti a především pohlcuje rázy, které tak nejsou přenášeny na středový nosný rám. Odpružení bočních rámů proto přispívá k dosažení vyšší pracovní rychlosti a životnosti stroje společně s udržením konstantní pracovní hloubky. Navíc není odpružení rámů třeba seřizovat – uživatelsky přívětivé a bezproblémové řešení.

VYMĚNITELNÉ PRACOVNÍ SEKCE

Přizpůsobení přípravy půdy potřebám dané plodiny.

Radličková pracovní sekce (letní a podzimní příprava půdy – ozimé obiloviny, řepka olejka)

Využití této pracovní sekce je vhodné pro letní a podzimní přípravu půdy, kdy je půdu nutné nakypřit podříznout a promíchat po předchozí sklizni. Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž se vytvoří pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím vznikne nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Radličková pracovní sekce SB s jarními radličkami (jarní příprava půdy – cukrová řepa)

Sekce je vhodná zejména pro jarní přípravu před setím cukrové řepy, kdy je potřeba adekvátně hospodařit s jarní vláhou, ale přesto vytvořit precizní seťové lůžko. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchání půdy, ale přesto díky použití překryvných radliček o šířce 170 mm dojde k potřebnému celoplošnému podříznutí půdy. Dalším benefitem je snížení požadavku na výkon tažného prostředku.

Gamma hrotová pracovní sekce (jarní příprava půdy – jarní obiloviny, kukuřice)

Tato sekce je vhodná pro časné jarní operace, například před setím ječmenů. Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a prohřejí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech. Gama hroty pro tuto sekci jsou k dispozici také ve verzi LONG LIFE.

Radličková sekce Radličková sekce SB Gamma sekce
TŘETÍ CROSSKILL VÁLEČEK

Pro výslednou perfektní strukturu půdy.

V porovnání s konkurenčně srovnatelnými stroji nabízí SWIFTER SO_PROFI nejširší výbavu zadního příslušenství v podobě smykové lišty, prutového zavlačovače, finish válečku nebo třetího crosskill válečku. Tento poslední crosskill váleček má průměr 350 mm a vytváří perfektní půdní strukturu především v obtížných podmínkách.

TŘETÍ CROSKILL VÁLEČEK
PROSTOROVÝ RÁM

Rovnoměrné rozložení hmotnosti přináší vyšší odolnost.

Boční rámy s jednotlivými pracovními sekcemi jsou zavěšené na robustním prostorovém rámu. Nosný rám má vyšší odolnost, protože váha bočních rámů je na něm rovnoměrně rozložena. K tomu přispívá i umístění transportní nápravy, protože ve srovnání s konkurencí má nízké těžiště.

PÁTEŘOVÝ RÁM
KOMBINACE SE ZÁSOBNÍKY NA HNOJIVO

Dvě operace v jednom přejezdu šetří váš čas a peníze.

Během přípravy půdy je nutné zvažovat každý přejezd po pozemku, který by mohl vést ke zhutnění půdy. Důležité je také do půdy dodávat potřebné živiny v organické nebo minerální formě. Zajímavým řešením tohoto problému může být souprava složená z předního zásobníku FERTI-BOX FB_F s předseťovým kompaktorem SWIFTER SO_PROFI. Během jednoho přejezdu jste schopni do půdy dodat potřebné živiny, a navíc je efektivně zapravit tak, aby nedocházelo k jejich úniku. Řešení, které nejen šetří čas, ale především vaše peníze!

FERTI-BOX_FB_F

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části předseťového kompaktoru stručně a přehledně.

SWIFTER SO_PROFI Profesionální předseťový kompaktor

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # #
Tažná oj

Hydraulicky nastavitelná tažná oj přispívá k výbornému kopírování terénu a vyrovnávání nerovností.

Přední smyk

Hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar slouží k urovnání nerovností a strhnutí hrubé brázdy.

Přední drobící válec

Zabezpečuje prvotní rozdrobení větších půdních částic a hrud.

Pracovní sekce

Umožňuje výběr tří různých typů provedení (2 řady radliček / 4 řady gamma hrotů / 2 řady SB radliček) podle potřeb přípravy půdy pro danou plodinu.

Zadní válce

Dvouřadé crosskill válce přispívají k dokonalému rozdrobení hrud vzniklých radličkovou nebo gamma hrotovou pracovní sekcí.

Zadní příslušenství

Třetí crosskill váleček finálně vytvoří jemnou strukturu půdy a utužením uzavře celou pracovní operaci.

Naše inovativní technologie

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Ložiska válců jsou uzpůsobená k vysokým obvodovým rychlostem a jsou bezúdržbová. Obsluze stroje odpadá povinnost pravidelného mazání každého ložiska, kterých je na předseťovém kompaktoru větší počet. Vícenásobné těsnění zamezuje proniknutí nečistot do ložiska a zesílená konstrukce těsnění brání jeho poškození.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA (SE, SN, SO_F, SM, SO_Profi)

HYDRAULICKÝ SMYK CRUSHBAR

Přední hydraulický páskový smyk Crushbar umožňuje obsluze ideální přizpůsobení pracovního úhlu smyku daným podmínkám na pozemku z pohodlí kabiny. Ve srovnání s mechanicky ovládaným smykem umožňuje dosáhnout úspory až 1 l nafty na 1 hektar.

CRUSHBAR

ODPRUŽENÍ RÁMŮ VINUTOU PRUŽINOU

Odpružení bočních rámů stroje je přes vinuté pružiny. Veškeré rázy směřující při práci na hlavní rámy stroje, potažmo na traktor, jsou pohlcovány v těchto pružinách.

ODPRUŽENÍ RÁMŮ VINUTOU PRUŽINOU

STLAČOVACÍ PRUŽINA

U většiny předseťových kompaktorů vybavených crosskill válci dochází po odpracování určitého počtu hektarů k vůlím mezi jednotlivými segmenty croskillu. U kompaktorů SWIFTER používáme stlačovací pružinu umístěnou na hřídeli, na které jsou i crosskilly. Pružina neustále tlačí na segmenty croskillu a eliminuje vůli mezi jednotlivými segmenty.

STLAČOVACÍ PRUŽINA
Swifter-SO-6000

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Původní kompaktor jsme už dávno odstavili, protože dělal hrozné hroudy a začali jsme připravovat půdu se SWIFTREM. Navíc, když tu byl SWIFTER na vyzkoušení, stejně na ty hroudy nic jiného nefungovalo, jaké bylo sucho. U nás máme kamenité půdy, které ale zdaleka nejsou všude lehké. Velká výhoda je, že i v těchto extrémních podmínkách nemusím pole rovnat dvakrát. Stroj při rychlostech 12 km/h pole fantasticky rovná a další dříve potřebný přejezd odpadl. Za den udělám téměř 45 ha.“
Jiří Houdek, obsluha stroje, AGRASPOL Předmíř, a. s. (okres Strakonice, ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj předseťový kompaktor SWIFTER SO_PROFI přesně tak, jak požadujete.

Tažná oj

Hydraulická tažná oj

Hydraulické provedení tažné oje umožňuje dokonalé kopírování terénu, čímž je dosaženo výborné kvality práce.

Hydraulická tažná ojHydraulická tažná oj

Pevná tažná oj

Standardní provedení tažné oje bez možnosti plynulého kopírování terénu.

Pevná tažná ojPevná tažná oj

Přední smyk

Hydraulický přední smyk

Urovnává hrubé nerovnosti před následnými orgány. Hydraulické ovládání umožňuje okamžitou reakci na terénní nerovnosti přímo z kabiny traktoru.

CRUSHBARCRUSHBAR

Mechanický přední smyk

Mechanicky nastavitelná přední smyková lišta urovnává hrubé nerovnosti, čímž zvyšuje efektivitu práce následných orgánů.

MECHANICKÝ PREDNI_SMYKMECHANICKÝ PREDNI_SMYK

Přední válce

Trubkový válec

Trubkový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole.

PRUTOVY_VALECPRUTOVY_VALEC

Lištový válec

Lištový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole. Svou konstrukcí dosahuje výborného drobícího efektu i v hrubé brázdě.

LISTOVY_VALECLISTOVY_VALEC

Přední příslušenství

Teleskopický kypřič stop

Kypřič stop s nastavitelnou šířkou záběru. Slouží k nakypření utužených stop vzniklých přejezdem tažného prostředku.

TELESKOPICKY_KYPRIC_STOPTELESKOPICKY_KYPRIC_STOP

Kypřič stop

Pevný kypřič stop slouží k nakypření utužených stop vzniklých přejezdem tažného prostředku.

PREDNI_KYPRIC_00225783PREDNI_KYPRIC_00225783

Zadní válce

Dvouřadé nastavitelné crosskill válce o průměru 350 mm

Ideální řešení pro všechny typy půd. Vysoce kvalitní litinové válce o průměru 350 mm pro precizní jemné drobení se samočistícím efektem.

DVOURADOVE_CROSSKILL_VALCEDVOURADOVE_CROSSKILL_VALCE

Dvouřadé lištové válce o průměru 370 mm

Vhodné pro celoroční intenzivní zpracování lehkých půd. Válce o průměru 370 mm vytváří efekt „půdní frézy”.

DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242

Dvouřadé nastavitelné crosskill válce o průměru 440 mm

Ideální řešení pro všechny typy půd s kameny. Větší rozestup mezi řadami zabraňuje zasekávání kamenů a blokaci válce. Univerzální rám umožňuje zvětšit vzájemnou vzdálenost řad válců – menší vzdálenost zaručuje samočistící efekt i ve vlhčích podmínkách, větší vzdálenost dostatek místa v kamenitých půdách.

DVOURADOVE_CROSSKILL_VALCEDVOURADOVE_CROSSKILL_VALCE

Příslušenství za zadní válce

Jednořadý prutový zavlačovač

Slouží k rovnoměrnému rozprostření větších půdních částic v celém záběru stroje.

JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510

Smyk za crosskill válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Smyk za lištové válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Crosskill váleček 350 mm

Třetí crosskill váleček je výborným řešením pro zpětné utužení povrchu půdy a rozdrobení velkých hrud při přípravě těžkých půd.

JEDNORADY_CROSSKILL_VALEC_00593630JEDNORADY_CROSSKILL_VALEC_00593630

Finish váleček 270 mm

Díky vysokým obvodovým rychlostem zajišťuje intenzivní drcení, tzv. efekt půdní frézy. V kombinaci s crosskill válci dosáhnete maximálního drobení hrud.

FINISH_VALECEKFINISH_VALECEK

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
SWIFTER SO_PROFI Profesionální předseťový kompaktor

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA PŮDY
Příprava půdy je důležitou pracovní operací pro vytvoření uniformního a rovnoměrného seťového lůžka před následným zakládáním porostů. Každá plodina i pozemek si na základě klimatických podmínek nebo zvoleném termínu přípravy vyžaduje rozdílnou přípravu půdy. Cílem předseťové přípravy půdy je vytvoření ideální struktury půdy na pozemku s vytvořením tvrdšího dna a kypré svrchní vrstvy půdy, srovnání půdního reliéfu po předešlých pracovních operacích, otevření, proteplení a provzdušnění půdního profilu pro rovnoměrné vzcházení rostlin.

Víte, jak správně připravit půdu?

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
SWIFTER SO_PROFISO 5000 PROFI SO 6000 PROFI
Pracovní šířkam56
Přepravní šířkam2,92,9
Přepravní délkam88
Pracovní hloubka*cm2 - 122 - 12
Počet radličekks2024
Počet radliček (SB - sekce)ks3745
Počet GAMA - hrotůks4655
Doporučený výkon tažného prostředkukoní140 - 200 160 - 230
Max. zatížení na nápravukg4 2004 500
Max. zatížení na závěskg2 1302 380
Typ závěsupravítko kat. III / oko 40, 51 / K80pravítko kat. III / oko 40, 51 / K80
Rozměr transportních pneumatik15 / 55 - 17, 500 / 50 - 1715 / 55 - 17, 500 / 50 - 17
Celková hmotnost**kg6 3306 880

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area