Menu
×
Co hledáte?
#

MATADOR MO

Secí stroj pro pásové zakládání porostů obilovin, řepky i širokořádkových plodin.

SECÍ STROJ PRO PÁSOVÉ SETÍ REAGUJÍCÍ NA MODERNÍ AGROTECHNICKÉ TRENDY

Secí stroj MATADOR MO je určený pro technologii pásového setí strip-till. Technologie pásového zpracování půdy a současného setí přináší zcela nový pohled na organizaci porostů. Rozestavění kypřicích radlic vyplývá z nových agronomických a legislativních trendů ústupu herbicidů na úkor mechanického ošetřování porostů.

#

6-6 m

#

280-400 k

#

5000 l

Klíčové vlastnosti

Secí stroj pro pásové zpracování půdy a setí reagující na nové trendy v agrotechnice zakládání porostů.

PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ

Poznejte agronomické výhody.

MATADOR MO je dokonalou kombinací secího stroje, který v jednom přejezdu zvládá hloubkové zpracování půdy společně s výsevem. Výhodou tohoto postupu je kypření půdy v pásech budoucích kořenů rostlin a cílené ukládání hnojiva. Technologie strip-till nabízí zajímavé agronomické přínosy v podobě úspory vláhy, protierozní ochrany nebo omezení počtu přejezdů po pozemcích.

RADLICE ACTIVE-MIX

S robustním NON-STOP hydraulickým jištěním

Secí stroj MATADOR MO je osazen radlicemi Active-Mix pro aktivní kypření do maximální hloubky 35 cm s možností ukládání hnojiva do půdního profilu nebo na povrch půdy. Radlice jsou osazeny robustním NON-STOP hydraulickým jištěním o maximální vypínací síle 870 kg (maximální zdvih slupice 30 cm). Radlice lze osadit dláty o rozměru 40 nebo 80 mm v provedení LONG LIFE.

DISKOVÁ SEKCE ZA RADLICEMI

Nabízí možnost přizpůsobení požadované funkci.

Za radlicemi pracuje disková pracovní sekce, která je hydraulicky stavitelná. Diskovou sekci lze nastavit tak, aby rovnala půdu před pneumatikovým pěchem (vhodné pro většinu druhů obilovin) nebo vytvářela hrůbky (vhodné pro porosty řepky).

matador mo DISKOVÁ SEKCE ZA RADLICEMI
PŘETLAKOVÉ PROVEDENÍ ZÁSOBNÍKU

Zvyšuje přesnost a umožňuje aplikaci i vysokých dávek.

Secí stroj MATADOR MO je vybaven dvoukomorovým zásobníkem o celkovém objemu 5 000 litrů (poměr komor 40:60). Zásobník stroje MATADOR MO je přetlakový. Díky vzduchotěsnému uzavření vzniká v zásobníku přetlak. Toto technické řešení umožnuje aplikaci velkých dávek při vysoké přesnosti nezávisle na velikosti osiva / hnojiva.

OFFSETOVÉ ULOŽENÍ PĚCHU

Vysoká průchodnost i za vlhka a nízký odpor.

Za diskovou sekcí se nachází pneumatikový pěch s koly o velkém průměru (280/85 R20). Pneumatikový pěch je uložen ve dvou řadách (offsetové uspořádání) s nezávislým uložením každého kola. Nezávislé uložené kol znamená snadnou výměnu v případě defektu. Dvouřadé uspořádání snižuje tahové nároky na výkon traktoru, pěch má výborný samočistící efekt a je vysoce stabilní.

SECÍ LIŠTA CORSA CN

MATADOR MO + CORSA CN = správná volba.

CORSA CN představuje univerzální secí lištu s pracovním záběrem 6 m, která se pro spojení se secím strojem MATADOR MO agreguje do tříbodového závěsu. Secí lišta je standardně osazena dvoudiskovými secími botkami s PSP systémem (paralelogramem) jednotlivých secích botek pro kvalitní a rovnoměrné založení porostů.

CORSA CN SEEDING BAR for MATADOR MO
PŘEDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zvyšuje univerzálnost secí lišty.

Páskový smyk Crushbar slouží k prvotnímu urovnání hrubé brázdy a terénních nerovností. Úhel páskového smyku je možno měnit pomocí hydrauliky v průběhu práce z kabiny traktoru.

Pneumatikový pěch Frontpack o průměru 390 mm zaručuje rovnoměrné urovnání půdního profilu a zpětné utužení půdy před secími botkami.

TURBO coultery jsou ostré talíře o průměru 400 mm. Funkce TURBO coulterů spočívá v naříznutí rostlinného mulče a půdy. TURBO coultery pracují ve stejné linii jako zadní secí botky. Rozteč coulterů 12,5 cm. Přítlak TURBO coulterů je možno měnit pomocí hydrauliky v průběhu práce z kabiny traktoru.

PROFI coultery jsou speciálně tvarované talíře o průměru 400 mm, které nabízí výborný drobící efekt. Jsou vhodné pro kvalitní zpracování těžkých půd. Přítlak PROFI coulterů je možno měnit pomocí hydrauliky v průběhu práce z kabiny traktoru.

Front Crushbar levelling bar for MATADOR MO Tyre packer for MATADOR MO TURBO coulter working section for MATADOR MO PROFI coulter working section for MATADOR MO
VARIANTY MEZIŘÁDKOVÉ VZDÁLENOSTI

Nové možnosti organizace porostů.

Vhodná meziřádková vzdálenost pro zakládání porostů obilovin se současným celoplošným prohnojením půdního profilu.

Vhodná meziřádková vzdálenost pro zakládání porostů obilovin se současným celoplošným prohnojením půdního profilu. Secí lišta je vybavena zdvojenými krajními secími botkami. Tok osiva se u zdvojených krajních botek dělí na dvě části, zabraňuje se vytváření nezasetých ok mezi navazováním jízd.

Vhodná meziřádková vzdálenost pro zakládání porostů obilovin se současným celoplošným prohnojením půdního profilu. Tato organizace umožňuje plečkování porostu.

Vhodná meziřádková vzdálenost pro zakládání porostů ozimé řepky do dvouřádků s meziřádkovou roztečí 12,5 cm. Dvouřádky čerpají z prohnojených pásů s roztečí 37,5 cm. Tato organizace umožňuje plečkování porostu.

Inter-row distance of 12.5 cm (48 drill coulters) for MATADOR MO Inter-row spacing of 12.5 cm + double edge drill coulters (50 drill coulters) for MATADOR MO Inter-row distance of 12.5 cm + row distance of 25 cm (32 drill coulters) for MATADOR MO
INTUITIVNÍ A PŘEHLEDNÉ OVLÁDÁNÍ

Plně ISOBUS kompatibilní secí stroj.

Při vývoji secích strojů MATADOR MO byl kladen důraz na snadné ovládání. Proto tyto secí stroje umožňují propojení s traktorem pomocí ISOBUS technologie nebo ovládání pomocí vlastního ISOBUS monitoru BEDNAR. K dispozici je řada ovládacích monitorů se základními nebo pokročilými funkcemi ovládání. MATADOR MO je dodáván s ovládacím softwarem BEDNAR EASY CONTROL, který byl vyvinut inženýry společnosti BEDNAR.

POHODLNÁ KALIBRACE

S mobilní aplikací FARM LINK.

Vývojáři BEDNAR navrhli aplikaci pro mobilní telefony, jejíž součástí je snadná a jednoduchá kalibrace secího stroje z vašeho mobilního telefonu. Součástí mobilní aplikace je i průvodce, který poradí se správným výběrem výsevního válečku na základě druhu osiva/hnojiva, pracovní rychlosti a výsevku.

farm link app 830x470
RŮZNÉ MOŽNOSTI AGREGACE

Zvyšují využití stroje v průběhu celého roku.

Secí stroj MATADOR MO lze mimo klasické secí lišty v zadním tříbodovém závěsu agregovat i s přesným secím strojem pro výsev kukuřice, slunečnice nebo cukrové řepy. Vzdálenost 37,5 cm s možností vyřadit každou druhou radlici umožňuje organizaci porostu s meziřádkovou vzdáleností 75 cm. V jednom přejezdu půdu hluboce prokypříte, prohnojíte a založíte porost. Technologie přináší značnou úsporu času a finančních nákladů.

RŮZNÉ MOŽNOSTI AGREGACE matador mo
VÝSEVNÍ JEDNOTKA ALFA DRILL

Nabízí ještě větší možnosti výsevu.

Secí stroj MATADOR MO lze osadit výsevní jednotkou BEDNAR ALFA DRILL pro ještě větší variabilitu využití secího stroje a možnosti založení porostů. Secí jednotka může být využita pro výsev třetího druhu osiva nebo aplikaci mikrogranulátu. Výsevní jednotka je přetlaková a má objem 400 litrů. Ovládání výsevní jednotky je integrováno do ovládacího rozhraní secího stroje MATADOR MO.

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části secího stroje pro pásové setí stručně a přehledně.

MATADOR MO secí stroj pro pásové setí

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # # # #
Hydraulická tažná oj

Přispívá k výbornému kopírování terénu a snadnému zapojení k různým typům závěsu traktoru.

Dvoukomorový přetlakový zásobník

Dvoukomorový zásobník o celkovém objemu 5 000 l. Přetlakový zásobník nabízí vysokou přesnost dávkování.

Výsevní jednotka ALFA DRILL

Secí jednotka ALFA DRILL umožňuje výsev dalšího druhu osiva nebo aplikaci mikrogranulátu pomocí rozprašovacích terčíků na povrch půdy.

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs kat. III slouží k agregaci secího stroje se secí lištou CORSA CN nebo přesným secím strojem.

Secí lišta CORSA CN

Může být osazena secími botkami s meziřádkovou vzdáleností 12,5 nebo 25 cm. K dispozici jsou i zdvojené krajní secí botky.

Pneumatikový pěch

Velký průměr jednotlivých pneumatik společně s offsetovým uspořádáním nabízí výborný samočistící efekt. Pěch slouží ke zpětné konsolidaci půdy.

Radlicová sekce

Radlicová sekce je osazena robustním hydraulickým AUTO-RESET jištěním slupic, Sekce je osazena radlicemi Active-Mix s dláty 40 nebo 80 mm.

Disková sekce

Disková sekce je hydraulicky stavitelná. Slouží ke zpětnému urovnání půdy nebo vytváření hrůbků před pneumatikovým pěchem.

Kalibrace

Pohodlná kalibrace výsevního ústrojí a snadné vyprazdňování osiva ze zásobníku.

Podpěrná kola

Dvojitá přední podměrná kola s mechanickým nastavením slouží ke stabilizaci secího stroje. Secí stroj pracuje v rovině.

Naše inovativní technologie

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

Hydraulický píst oje umožňuje excelentní kopírování terénu. Odstraňuje napětí působící na oj stroje, a pohlcuje rázy i při vysokých pracovních rychlostech.

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

ZDVOJENÉ KRAJNÍ BOTKY

Při setí se tažený stroj od ideální linie odchyluje a vlní. Tím na poli vznikají mezi sousedními jízdami zvětšené mezery tzv. „oka“ (při klasickém uspořádání secích botek). Všechny tyto nedostatky odstraní naše inovativní konstrukční řešení – zdvojení krajních secích botek. Při odchylce od ideální linie dojde „jen“ k místnímu naředění porostu ale bez výrazných mezer tzv. „ok“.

ZDVOJENÉ KRAJNÍ BOTKY

DLÁTA LONG-LIFE

Zesílená dláta LONG LIFE s prodlouženou životností jsou vybaveny karbidovými břity. Dláta mají mnohonásobně prodlouženou životnost, a to zejména v abrazivních půdách. Čas strávený výměnou dlát může být využit efektivněji.

DLÁTA LONG-LIFE

ROBUSTNÍ HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ

Slupice jsou v základní výbavě stroje osazeny hydraulickým AUTO-RESET jištěním (max. vypínací síla 870 kg, max. výška zdvihu 30 cm). Jištění pracuje na masivním litinovém uchycení k rámům secího stroje.

MATADOR_MO_6000_Hydraulicke_jisteni_slupic

ODPRUŽENÁ ČÁST PNEUMATIKOVÉHO PĚCHU

Střední část pneumatikového pěchu je odpružená pomocí pružiny (patentované řešení). Toto technické řešení zvyšuje komfort přepravy stroje po silnicích a snižuje tlak na rámy v případě plných zásobníků.

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
MATADOR MOMO 6000
Pracovní šířkam6
Přepravní šířkam3
Přepravní délkam10,3
Přepravní výškam3,3
Počet slupicks16 / 8
Pracovní hloubkacm35
Rozteč slupiccm37,5/75 (35/70)
Vzdálenost slupic v řaděcm85
Rozteč secích botekcm12,5 / 25 / 12,5-25
Počet secích botekks48 / 24 / 32
Přítlak na secí botkukg130
Objem zásobníkul5 000
Poměr komor zásobníku40:60
Plnící výškam3
Objem zásobníku BEDNAR ALFA DRILL**l400
Průměr pěchu98
Rozměr pneumatik pěchu280/85 R20
Doporučený výkon tažného prostředkukoní280 - 400
Max. zatížení na nápravukg9 800
Max. zatížení na závěskg3 000
Celková hmotnost bez secí lištykg8 900
Celková hmotnost s výsevní sekcí (rozteč botek 12.5cm)kg11 200

*závisí na půdních podmínkách **není součástí základní výbavy ***závísí na výbavě stroje

Galerie / Média

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area