Menu
×
Co hledáte?
#

SWIFTER SN

Nesený předseťový kompaktor pro přípravu seťového lůžka jedním přejezdem

NESENÝ PŘEDSEŤOVÝ KOMPAKTOR VHODNÝ PRO SOUKROMÉ ZEMĚDĚLCE

Díky nízkým tahovým nárokům je nesený předseťový kompaktor SWIFTER SN vhodný pro agregaci s traktory s nižším výkonem, které jsou často využívány soukromými zemědělci. Pracovní záběr těchto kompaktorů činí dle zvoleného modelu 3 až 5 metrů. Účinná kombinace pracovních orgánů zaručuje intenzivní srovnání, promíchání, rozbití hrud a finální urovnání zpracovaného pozemku. Jedním přejezdem tak dokážete perfektně připravit seťové lůžko, a tak docílit snížení celkových nákladů.

#

2-12 cm

#

3-5 m

#

90-200 k

Klíčové vlastnosti

Nesený předseťový kompaktor vhodný pro tradiční zpracování půdy před setím.

AŽ 7 PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Vytvoření seťového lůžka pro správné a rovnoměrné vzcházení porostů.

Sdružení několika pracovních operací do jedné znamená menší počet přejezdů a nižší náklady na přípravu půdy. Přední smyková lišta perfektně zarovnává nerovnosti. Přední lištový válec se stará o prvotní rozbití hrud. Hlavní pracovní sekce ideálně podřízne, provzdušní a prohřeje vrstvu půdy. Finální rozdrobení hrud obstarávají různé typy válců v možné kombinaci s ostatním příslušenstvím za válci.

AŽ 7 PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU
VYMĚNITELNÉ PRACOVNÍ SEKCE

Přizpůsobení přípravy půdy potřebám dané plodiny.

Radličková pracovní sekce (letní a podzimní příprava půdy – ozimé obiloviny, řepka olejka)

Využití této pracovní sekce je vhodné pro letní a podzimní přípravu, kdy je půdu nutné nakypřit podříznout a promíchat po předchozí sklizni. Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž se vytvoří pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována, a tím se vytvoří nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Radličková pracovní sekce SB s jarními radličkami (jarní příprava půdy – cukrová řepa)

Sekce je vhodná zejména pro jarní přípravu před setím cukrové řepy, kdy je potřeba adekvátně hospodařit s jarní vláhou, ale přesto vytvořit precizní seťové lůžko. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchání půdy, ale přesto díky použití překryvných radliček o šířce 170 mm dojde k potřebnému celoplošnému podříznutí půdy. Dalším benefitem je snížení požadavku na výkon tažného prostředku

Gamma hrotová pracovní sekce (jarní příprava půdy – jarní obiloviny, kukuřice)

Tato sekce je vhodná pro časné jarní operace, například před setím ječmenů. Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a prohřejí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech. Gama hroty pro tuto sekci jsou k dispozici také ve verzi LONG LIFE.

Radličková sekce Radličková sekce SB Gamma sekce
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY

Mechanická regulace nebo snadná hydraulická regulace.

I nejmenší provedení nesených předseťových kompaktorů SWIFTER SN je snadno ovladatelné. Můžete si zvolit mechanickou regulaci pracovní hloubky nebo pohodlnou hydraulickou regulaci.

REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY
SKLOPNÉ PROVEDENÍ

Pro modely o záběru 4 a 5 metrů.

V rámci přepravy po pozemních komunikacích v Evropské unii je limitujícím faktorem šířka stroje. Pro bezpečnou přepravu jsou proto provedení SWIFTER SN 4000 a 5000 vyráběné ve sklopném provedení. Těžiště kompaktorů je posunuto co nejblíže k závěsu traktoru, proto je souprava stabilní i při vysoké transportní rychlosti.

SKLOPNÉ PROVEDENÍ

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části neseného předseťového kompaktoru stručně a přehledně.

Nesený předseťový kompaktor SWIFTER SN

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # #
Tříbodový závěs

Snadná agregace do tříbodového závěsu traktoru, kategorie II nebo III.

Přední smyk

Mechanicky ovládaná přední smyková lišta slouží k urovnání nerovností a strhnutí hrubé brázdy.

Přední drobící válec

Zabezpečuje prvotní rozdrobení větších půdních částic a hrud.

Pracovní sekce

Umožňuje výběr tří různých typů provedení (2 řady radliček / 4 řady gamma hrotů / 2 řady SB radliček) podle potřeb přípravy půdy pro danou plodinu.

Zadní válce

Jednořadý croskill válec přispívá k dokonalému rozdrobení hrud vzniklých radličkovou nebo gamma hrotovou pracovní sekcí.

Zadní příslušenství

Finish váleček finálně vytvoří jemnou strukturu půdy.

Nesený předseťový kompaktor SWIFTER SN

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # #
Tříbodový závěs

Snadná agregace do tříbodového závěsu traktoru, kategorie II nebo III.

Přední smyk

Mechanicky ovládaná přední smyková lišta slouží k urovnání nerovností a strhnutí hrubé brázdy.

Přední drobící válec

Zabezpečuje prvotní rozdrobení větších půdních částic a hrud.

Pracovní sekce

Umožňuje výběr tří různých typů provedení (2 řady radliček / 4 řady gamma hrotů / 2 řady SB radliček) podle potřeb přípravy půdy pro danou plodinu.

Hydraulika bočních rámů

Sklopné provedení stroje je navíc vybaveno hydraulickými válci.

Zadní válce

Jednořadý croskill válec přispívá k dokonalému rozdrobení hrud vzniklých radličkovou nebo gamma hrotovou pracovní sekcí.

Zadní příslušenství

Finish váleček finálně vytvoří jemnou strukturu půdy.

Naše inovativní technologie

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Ložiska válců jsou uzpůsobená k vysokým obvodovým rychlostem a jsou bezúdržbová. Obsluze stroje odpadá povinnost pravidelného mazání každého ložiska, kterých je na předseťovém kompaktoru větší počet. Vícenásobné těsnění zamezuje proniknutí nečistot do ložiska a zesílená konstrukce těsnění brání jeho poškození.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA (SE, SN, SO_F, SM, SO_Profi)
SWIFTER SN_reference

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Abychom byli již při prvním zpracování půdy schopni ovlivnit následný výnos pěstovaných plodin, je třeba využít kvalitní stroje, které nám toto umožní. Právě proto jsem se rozhodl pořídit předseťový kompaktor SWIFTER SN tak, abych jedním přejezdem byl schopen připravit kvalitní seťové lůžko. Ano, někdo může namítnout, že na těch 45 ha postačí i jednoduché levné smykobrány, ale každý dobrý hospodář ví, že pro zajištění dobrého vzcházení osiva je nutné připravit kvalitní seťové lůžko, to si uvědomuji i já, a proto jsem zvolil kompaktor BEDNAR.“

Karel Řehoř,
soukromý zemědělec, Farma na Rychtě, Gruna (okres Svitavy, ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj předseťový kompaktor SWIFTER SN přesně tak, jak požadujete.

Příslušenství za zadní válce

Jednořadý prutový zavlačovač

Slouží k rovnoměrnému rozprostření větších půdních částic v celém záběru stroje.

JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510

Smyk za crosskill válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Smyk za lištové válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Finish váleček 270 mm

Díky vysokým obvodovým rychlostem zajišťuje intenzivní drcení, tzv. efekt půdní frézy. V kombinaci s crosskill válci dosáhnete maximálního drobení hrud.

FINISH_VALECEKFINISH_VALECEK

Přední smyk

Mechanický přední smyk

Mechanicky nastavitelná přední smyková lišta urovnává hrubé nerovnosti, čímž zvyšuje efektivitu práce následných orgánů.

MECHANICKÝ PREDNI_SMYKMECHANICKÝ PREDNI_SMYK

Přední válce

Trubkový válec

Trubkový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole.

PRUTOVY_VALECPRUTOVY_VALEC

Lištový válec

Lištový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole. Svou konstrukcí dosahuje výborného drobícího efektu i v hrubé brázdě.

LISTOVY_VALECLISTOVY_VALEC

Zadní válce

Jednořadý crosskill válec o průměru 350 mm pro kamenité půdy

Jednořadý crosskill je vyrobený z litiny, vhodný pro kvalitní drcení hrud. Ideální řešení pro všechny typy půd s kameny.

Jednorady_Crosskill_stone_new_imageJednorady_Crosskill_stone_new_image

Jednořadý crosskill válec o průměru 350 mm

Jednořadý crosskill se systémem stěrek je vyrobený z litiny, vhodný pro kvalitní drcení hrud.

Jednorady_Crosskill_new_imageJednorady_Crosskill_new_image

Jednořadý lištový válec o průměru 370 mm

Jednoduché a levné řešení pro jarní zpracování lehkých půd.

LISTOVY_VALECLISTOVY_VALEC

Příslušenství za zadní válce

Jednořadý prutový zavlačovač

Slouží k rovnoměrnému rozprostření větších půdních částic v celém záběru stroje.

JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510

Smyk za crosskill válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Smyk za lištové válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Finish váleček 270 mm

Díky vysokým obvodovým rychlostem zajišťuje intenzivní drcení, tzv. efekt půdní frézy. V kombinaci s crosskill válci dosáhnete maximálního drobení hrud.

FINISH_VALECEKFINISH_VALECEK

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
Nesený předseťový kompaktor SWIFTER SN

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA PŮDY
Příprava půdy je důležitou pracovní operací pro vytvoření uniformního a rovnoměrného seťového lůžka před následným zakládáním porostů. Každá plodina i pozemek si na základě klimatických podmínek nebo zvoleném termínu přípravy vyžaduje rozdílnou přípravu půdy. Cílem předseťové přípravy půdy je vytvoření ideální struktury půdy na pozemku s vytvořením tvrdšího dna a kypré svrchní vrstvy půdy, srovnání půdního reliéfu po předešlých pracovních operacích, otevření, proteplení a provzdušnění půdního profilu pro rovnoměrné vzcházení rostlin.

Víte, jak správně připravit půdu?

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
SWIFTER SNSN 3000SN 4000SN 4000 RSN 5000
Pracovní šířkam3445
Přepravní šířkam32,342,5
Přepravní délkam2,73,12,93,1
Přepravní výškam1,121,12,6
Pracovní hloubka*cm2 -12 2 -12 2 -12 2 - 12
Počet radličekks12161620
Počet radliček (SB - sekce)ks22282836
Počet GAMA - hrotůks28404048
Doporučený výkon tažného prostředkukoní90 - 120 120 - 160 120 - 160 140 - 200
Typ rámupevnýsklopnýpevnýsklopný
Celková hmotnost**kg1 080 - 1 410 1 650 - 2 080 1 510 - 2 120 2 300 - 2 850

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area