SWIFTER SN předseťový kompaktor

SWIFTER-SN_mobile_1
 • Dokonalá příprava pro setí během jediného přejezdu.

 • Slučuje až 7 pracovních operací do jednoho přejezdu.

 • Možná výměna sekcí – radličkové za gammahrotové nebo SB-sekce.

 • Ideální partner pro traktory nižších výkonových tříd.

 • Crosskill válec.

SWIFTER SN je předseťový nesený kompaktor, kterým sjednotíte do jediného přejezdu všechny pracovní operace potřebné pro přípravu perfektního seťového lůžka i v hrubé brázdě.

Stroj využijete jak v konvenčním způsobu hospodaření, tak v minimalizačních systémech.

Konstrukce Vám umožňuje snadnou výměnu vnitřního rámu s radličkami za rám s gamma-hroty nebo rám s SB-sekcemi.

TYP STROJEnesený předseťový kompaktor
PRACOVNÍ ORGÁNYpřední smyk
lištový válec
2 řady radliček 270 mm (4 řady gamma-hrotů, 4 řady SB-radliček)
smyková lišta
zadní drobící válec (jednořadý lištový, jednořadý crosskill, crosskill do kamení)
JIŠTĚNÍradličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-radličky pružnou slupicí
VYUŽITÍrychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím, vytvoření uniformního seťového lůžka
PRACOVNÍ OPERACEsrovnání povrchu, drobení, podříznutí a promíchání (nebo prokypření a proteplení), drcení a utužení
Mezclado intenso, reconsolidación precisa e uninforme a lo largo de todo el ancho de trabajo gracias a la apropiada combinación de elementos de trabajo.

Intenzivní promíchání, precizní urovnání a utužení v celé šíři záběru díky vhodné kombinaci pracovních orgánů.

Baja demanda de potencia que permite la utilización de tractores pequeños.

Nízké tahové nároky dovolují využití tažných prostředků s nižším výkonem.

Preparación de la cama de siembra en una sola pasada.

Jediným přejezdem vytvoříte ideální seťové lůžko ve všech půdních podmínkách.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Sdružení několika pracovních operací do jedné přináší nižší náklady na přípravu půdy.

 • Tři smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.

 • Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).

 • Dokonalé rozdrobení hrud díky technickému řešení crosskill válců a finish válečku. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.

 • Využití stroje v systémech konvenčního hospodaření (po orbě) i v systémech minimalizačních.

 • Díky technickému řešení stroje je možné pracovat ve vysokých rychlostech – snazší dodržení požadovaných agrotechnických lhůt.

SWIFTER SN

VÝMĚNNÉ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE
SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

ÚSPORA JE NEVYHNUTELNÁ DÍKY

 • Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.

 • Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, podpora zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

 • Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje, předpoklad pro kvalitní vzcházení plodin.

Jan Hodoval

„Swifter téměř za každých podmínek připraví půdu na jeden přejezd tak, abych mohl začít s výsadbou nebo setím zeleniny, která je hlavní komoditou mojí farmy.“

Jan Hodoval | soukromý zemědělec
Počaply | okres Litoměřice | Česká republika
70 ha | Swifter SN 4000

SWIFTER SN

SWIFTER VYUŽIJETE PRO PŘÍPRAVU SEŤOVÉHO LŮŽKA V

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

Jarní předseťová příprava – V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

TVORBA IDEÁLNÍ PŘEDSEŤOVÉ STRUKTURY

 • Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.

 • Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.

 • Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.

 • Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.

 • Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LŮŽKA V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

SWIFTER SNSN 3000SN 4000SN 4000 RSN 5000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm3445
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3 2.3343
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm2.753.023 2.7
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm2 – 122 – 122 – 12 2 – 12
POČET RADLIČEKks12161620
POČET RADLIČEK (SB-SEKCE)ks19303038
POČET GAMA-HROTŮks29404048
DOPORUČENÝ VÝKON*HP90 – 120140 – 160 140 – 160 145 – 200
CELKOVÁ HMOTNOST**kg1080 – 14101650 – 2080 1510 – 2120 2300 – 2850

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

SWIFTER SN

PRACOVNÍ ORGÁNY

GAMMA HROT

GAMMA HROT

SB RADLIČKA

SB RADLIČKA

SHARE RADLIČKA

LONG LIFE GAMMA HROT

LONG LIFE GAMMA HROT

PĚCHY A VÁLCE

JEDNOŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

JEDNOŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

Jednoduché a levné řešení pro jarní zpracování lehkých půd.
• váha: 78 kg/m
• průměr: 370 mm

CROSSKILL VÁLEČEK

JEDNOŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

Ideální řešení do suchých až přeschlých půd s výborným drcením hrud.
• váha: 149 kg/m
• průměr: 350 mm

JEDNOŘADÝ PRUTOVÝ ZAVLAČOVAČ

JEDNOŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

PŘEDNÍ MECHANICKÝ SMYK

PŘEDNÍ MECHANICKÝ SMYK

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

VOLITELNÉ

KONCOVÝ SMYK

KONCOVÝ SMYK

FINISH VÁLEČEK

FINISH VÁLEČEK

270 mm

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…

Nesený kompaktor s novou tváří...

Během loňského roku naši konstruktéři připravili inovaci neseného kompaktoru Swifter SN a během prvního čtvrtletí tohoto roku opustily naší výrobní linku první kusy neseného kompaktoru ve zcela…

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…

Nesený kompaktor s novou tváří...

Během loňského roku naši konstruktéři připravili inovaci neseného kompaktoru Swifter SN a během prvního čtvrtletí tohoto roku opustily naší výrobní linku první kusy neseného kompaktoru ve zcela…

„Swifter téměř za každých podmínek připraví půdu na jeden přejezd tak, abych mohl začít s výsadbou nebo setím zeleniny, která je hlavní komoditou mojí farmy.“

Jan Hodoval, soukromý zemědělec | Počaply, okres Litoměřice
70 ha | Swifter SN 4000

Galerie / Média

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, nebo máte zájem o prohlídku stroje? Kontaktujte nás!