Novinky

Rodinná farma na Rychtě připravuje Swifterem

Navazujeme na naši nedávnou reportáž z rodinné farmy Řehořových. Na farmě hospodařící v blízkosti obce Gruna (okr. Svitavy) byl před čtrnáci dny poprvé nasazen do práce předseťový kompaktor Swifter SN. Majitele farmy p. Řehoře jsme zastihli zrovna při přípravou před setím jarního ječmene.

„První dvě pole jsem si připravil tak, že jsem hrubou brázdu nejprve strhnul smykobránami, a to z důvodu rychlejšího otevření a prohřátí půdy. Až následně jsem půdu připravil se Swifterem. Pole bylo poté jak zahrádka,“ hodnotí pan Řehoř dosavadní zkušenosti s novým strojem.

Pole těsně před zpracováním

Pole těsně před zpracováním

Výsledek práce po jednom přejezdu

Výsledek práce po jednom přejezdu.

„Dále jsem si na základě doporučení výrobce jedno pole nechal tak, abych si stroj vyzkoušel v hrubé brázdě. Půdní podmínky na tomto bloku byly nejtěžší, stroj mě ale překvapil. Po jednom přejezdu byla půda dobře připravená. Takto připravený pozemek jedním přejezdem nechám a hned do něj zaseji“, dodává pan Řehoř

Již připravené pole před setím

Již připravené pole před setím.

Stroj při práci na předchozím pozemku, kde již ovšem byl použit bráno – smyk

Stroj při práci na předchozím pozemku, kde již ovšem byl použit bráno – smyk.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika