Novinky

Nový nesený předseťový kompaktor na rodinné farmě na Rychtě

Rodinná „Farma na Rychtě“ manželů Řehořových se zabývá především živočišnou výrobou a to chovem koz, včetně vlastní výroby mléčných výrobků z kozího mléka. Samozřejmostí je i rostlinná výroba, kde hospodaří na přilehlých pozemcích obce Gruna (okr. Svitavy) na celkové výměře cca 60 ha. Z čehož 45 ha je orná půda, na které pěstují především obiloviny a zbytek půdy jsou trvalé travní porosty určené pro výrobu kvalitního sena a senáže.

Technika BEDNAR i pro malé farmy

O strojích společnosti BEDNAR již bylo mnoho psáno, zejména o široko-záběrových modelech, kde má značka BEDNAR velmi silnou pozici mezi předními evropskými výrobci zemědělské techniky. Nejinak je tomu i u strojů o menším záběru, určených pro malé farmy. Pan Karel Řehoř (majitel farmy) má ze stroji BEDNAR zkušenosti. Jelikož je již spokojeným majitelem neseného mulčovače posklizňových zbytků Mulcher MO 2500. Proto se na nás opět s důvěrou obrátil s žádostí o dodání předseťového kompaktoru.

Na farmě již druhým rokem využívají Mulcher MO 2500.

Na farmě již druhým rokem využívají Mulcher MO 2500.

Spokojený majitel pan Karel Řehoř s dalším strojem BEDNAR Swifter SN 4000.

Spokojený majitel pan Karel Řehoř s dalším strojem BEDNAR Swifter SN 4000.

Příprava kvalitního seťového lůžka

„Naší hlavní činností je faremní chov koz a výroby produktů z kozího mlékem, abychom dosahovali kvalitních výrobků používáme ty nejmodernější technologie, to stejné platí i v rostlinné výrobě . Tak abychom byli již při prvním zpracování půdy schopni ovlivnit následný výnos pěstovaných plodin, je třeba využít kvalitní stroje, které nám toto umožní. Právě proto jsem se rozhodl pořídit předseťový kompaktor od fy. BEDNAR , tak abych jedním přejezdem byl schopen připravit kvalitní seťové lůžko,“ komentuje pan Karel Řehoř. „ Ano někdo může namítnout, že na těch 45 ha postačí i jednoduché levné smykobrány, ale každý dobrý hospodář ví, že pro zajištění dobrého vzcházení osiva je nutné připravit kvalitní seťové lůžko, to si uvědomuji i já a proto jsem zvolil tak známý stroj od fy. BEDNAR Swifter „ dodává pan Karel Řehoř.

Intenzivní nasazení stroje při předseťové přípravě před setím jarního ječmene

Intenzivní nasazení stroje při předseťové přípravě před setím jarního ječmene.

Velký důraz je kladen na použití kvalitních dílů, které jsou schopny pracovat i ve velice těžkých podmínkách, v tomto případě i na pozemcích s velkým množstvím kamení

Velký důraz je kladen na použití kvalitních dílů, které jsou schopny pracovat i ve velice těžkých podmínkách, v tomto případě i na pozemcích s velkým množstvím kamení.

Na farmě mají nejsilnější traktor o výkonu 150 k, k tomuto traktoru jsme volili odpovídající pracovní záběr stroje, tedy nesený model Swifter SN 4000. Tyto modely jsou nabízeny ve dvou variantách nesený stroj s pevným rámem a nesený stroj se sklopnými rámy tak, aby jeho transportní šířka byla do 3 m. Právě tento sklopný model byl vybrán na farmu pana Řehoře. Příslušenství stroje vychází z půdních podmínek zákazníka. Jsou zde lehčí, ale kamenité půdy. Stroj je tedy vybaven předním mechanickým smykem, dvěma řadami šípových radliček, smykovou lištou, zadním lištovým válcem a zadním smykem.

Stroj musí být co nejjednodušší pro snadné seřízení a obsluhu, jednoduché nastavení předního smyku, pracovní hlouby a bezúdržbová ložiska je dnes již samozřejmostí.

Stroj musí být co nejjednodušší pro snadné seřízení a obsluhu, jednoduché nastavení předního smyku, pracovní hlouby a bezúdržbová ložiska je dnes již samozřejmostí.

Na těchto půdách je pro finální úpravu pozemku zcela dostačující použití zadní smykové lišty.

Na těchto půdách je pro finální úpravu pozemku zcela dostačující použití zadní smykové lišty.

Předseťová příprava před setím jarního ječmene

Premiéru měl stroj na poli, kde bylo potřeba připravit seťové lůžko před setím jarního ječmene. Vzhledem k lokalizaci pole ve stinném obklopení lesa byla z časových důvodů zvolena před jízdou kompaktorem jedna jízda smykobranami z důvodu „ otevření půdy „ a rychlejšímu proschnutí vrchního profilu půdy. Po dvou dnech následovala předseťová příprava Swifterem, kdy došlo během jednoho přejezdu k finálnímu urovnání pole, ale hlavně k podříznutí seťového lůžka pro jarní ječmen.

I v takto kamenité půdě Swifter pracuje bez problémů a vytvoří správné seťové lůžko dle agronomických požadavků.

I v takto kamenité půdě Swifter pracuje bez problémů a vytvoří správné seťové lůžko dle agronomických požadavků.

Výsledek práce stroje.

Výsledek práce stroje.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika