Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Rok 2022 pohledem Vojtěcha Bednáře, výrobního ředitele společnosti BEDNAR FMT

Do roku 2022 jsme vstupovali s mírným optimismem. Covidové potíže spojené s restrikcemi se zdály být zapomenuty a tento stav naštěstí vydržel po celou dobu uplynulého roku. V prvním pololetí hospodářského roku jsme docílili v porovnání s předchozím rokem růstu zhruba 24 % v odvedených normohodinách. Druhou polovinu hospodářského roku bohužel značně ovlivnil konflikt na Ukrajině.

Válečný konflikt s sebou přinesl řadu změn v organizaci výroby

Od vyhlášení válečného stavu se mnohé změnilo. Ceny hutního materiálu, jeho nedostatek, narušování dodavatelských řetězců až po strmý růst cen energií. Platnost cen výrobků byla mnohdy v řádu hodin a většina objednávek byla z pohledu dostupnosti materiálu nepotvrditelná. To v konečném důsledku ovlivňovalo i přesnost a množství dodávek. Takřka žádný stroj vstupující do montáže nebyl kompletní.

Na to bylo nutné reagovat a začít dělat věci jinak. Pokud byl stroj připravený alespoň z pohledu hlavních dílů pro sestavení do fáze umožňující manipulaci po lince a přepravu k odstavným plochám, šlo o uspokojivý stav pro zachování chodu výroby. Takto odstavené stroje jsme po zajištění chybějících dílů nevraceli již zpět na montážní linky, ale na nově vzniklá vyhrazená pracoviště.

Neustále inovujeme, stavíme a modernizujeme

S prohlubujícím se konfliktem a nejistotou v oblasti energií a také v souvislosti se zařazením v rámci regulačních stupňů, jsme se rozhodli zvýšit energetickou bezpečnost naší výroby. Realizovali jsme projekt sekundární přípojky alternativního topného média včetně nutné legislativy a zásobníků propan butanu.

V průběhu roku 2022 proběhla první etapa projektu vertikálního skladování nadrozměrných dílců. Vznikl první venkovní regál, na který navazuje druhá větší etapa výstavby tří řad venkovních konzolových regálů. Přínosem bude jednoznačná lokalizace dílů, jejich ochrana proti poškození, okamžitá dostupnost a výrazné zlepšení efektivity příjmu a výdeje tohoto druhu materiálu.

Projekt centrálního nákupu s cílem udržení cen

Klíčem k udržení naší produkce bylo zlepšení situace dodávek v oblasti nákupu. I zde jsme museli přistoupit k mnoha změnám. Postupně dochází k přesmluvnění dodavatelů na nové dodací podmínky s cílem zvýšit přesnost plnění dodávek a kvalitu komponent.

Za účelem eliminace turbulentních změn a vylepšení nákupu v oblasti cen hutního materiálu byl zahájen projekt centrálního nákupu a fixace cen hutního materiálu pro všechny naše dodavatele.

Nárůst objemu výroby si žádá její optimalizaci

Postupnými kroky dochází i ke změnám koncepce jednotlivých montážních linek, harmonizaci jejich taktů za účelem zvýšení propustnosti a začlenění výstupní kontroly do taktu. V tomto roce se nám podařilo kompresí prostoru integrovat do linky secích strojů i pracoviště pro secí stroje EFECTA při zachování všech původních taktů.

V letošním roce pro nás bude výzvou najít a zrealizovat koncepci s přidáním dalšího velkého pracoviště. Určité možnosti máme, ale předcházet jim musí změny v interní logistice, resp. téměř JIT (just in time = přesně na čas) zásobování vedoucí ke snížení množství předvydaného materiálu v prostorách montáže.

I přes mnohé překážky se v roce 2022 podařilo meziročně zvýšit celkovou produkci normohodin o víc jak 20 %, což považuji za úspěch. Nicméně vlivem zvyšování cen vstupních materiálů, energií, prostojů aj. faktorů nelze očekávat podobně příznivý ekonomický výsledek.

V roce 2023 se musíme věnovat dalšímu budování a zpevňování vnitřních procesů výroby, zdokonalení zásobování, hledání vnitřních rezerv, ale např. i školení zaměstnanců a jejich osobní zodpovědnosti.

Vojtěch Bednář
výrobní ředitel společnosti BEDNAR FMT
S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area