Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Spokojenost vedla k nákupu nových strojů BEDNAR

Během letošního jara jsme navštívili akciovou společnost ZP Hvězdlice, kde se v minulém roce rozhodli pořídit dva nové stroje BEDNAR – diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F a předseťový kompaktor SWIFTER SE. O tom, proč zvolili stroje BEDNAR, jsme si povídali s panem Františkem Veselým, hlavním agronomem podniku.

V minulém roce pořídili ve společnosti diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F.

V minulém roce pořídili ve společnosti diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F.

I širokozáběrový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10000.

I širokozáběrový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10000.

Předchozí zkušenosti se širokozáběrovými stroji BEDNAR

Zemědělská společnost hospodaří na 1 170 hektarech zemědělské půdy. V osevním plánu mají zařazené tři hlavní plodiny. Patří sem řepka ozimá, pšenice ozimá a sladovnický ječmen. Hospodaří na velmi těžkých, kamenitých půdách ve svažitém terénu. Kvůli těmto podmínkám jsou limitováni maximální hloubkou zpracování půdy, která činí v závislosti na pozemku 25 až 35 centimetrů. Velkým problémem v této oblasti hospodaření je i nedostatek vláhy. Průměrný výnos u pěstovaných plodin činí v závislosti na ročníku a dostatku vláhy: 3,5 t/ha řepka ozimá, 6 t/ha ječmen a 7–8 t/ha pšenice.

Diskový podmítač je osazen výsevní jednotkou ALFA DRILL pro zakládání porostů meziplodin.

Diskový podmítač je osazen výsevní jednotkou ALFA DRILL pro zakládání porostů meziplodin.

I hydraulicky stavitelným páskovým smykem Crushbar pro využití podmítače pro přípravu půdy.

I hydraulicky stavitelným páskovým smykem Crushbar pro využití podmítače pro přípravu půdy.

„Původně jsme využívali pro veškeré zpracování půdy a těžké polní práce čtyřpásový traktor. V agregaci s tímto traktorem jsme používali stroje BEDNAR: Dlátový pluh TERRALAND TO o záběru 6 m, diskový podmítač SWIFTERDISC XE a předseťový kompaktor SWIFTER SE o záběru 12 m. Z důvodu změny v celkové výměře obhospodařované plochy byl z našeho podniku pásový traktor společně s ostatními stroji BEDNAR přesunut na středisko jiné společnosti do západních Čech,“ dodává pan Veselý, agronom podniku.

Změna vedla k nákupu nových strojů BEDNAR

Podnik nahradil pásový traktor kolovým traktorem o výkonu 400 koní. Za traktor potřebovali adekvátní pracovní nářadí. Protože byli se stroji značky BEDNAR spokojeni, rozhodli se pro pořízení diskového podmítače SWIFTERDISC XO 8000 F a kompaktoru SWIFTER SE 10000.

Kompaktor SWIFTER SE využívají pro precizní přípravu seťového lůžka.

Kompaktor SWIFTER SE využívají pro precizní přípravu seťového lůžka.

Do kamenitých půd je vhodné stroj osadit zadními crosskill válci ve verzi „pro kamenité půdy“.

Do kamenitých půd je vhodné stroj osadit zadními crosskill válci ve verzi „pro kamenité půdy“.

„Velkou roli hrála pozitivní zkušenost s technikou BEDNAR i přijatelná cena strojů. Diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F jsme navíc nechali osadit výsevní jednotkou BEDNAR ALFA DRILL. Ročně zakládáme cca 220 hektarů meziplodin, nejčastěji kombinace svazenky a pohanky. V jednom přejezdu dokážeme provést podmítku, založit porost meziplodin, uspoříme náklady na naftu i čas na provedení pracovních operací. Kompaktor je v našich podmínkách velmi oblíbený, velmi kvalitně dokáže připravit pozemek pro secí stroj. Vybrali jsme si stroj ve výbavě s gamma hrotovou sekcí (čtyři řady gamma hrotů) a zadním dvouřadým crosskill válcem, který je pro naše kamenité půdy velmi vhodný, protože postranní segmenty jsou hladké a zabraňují zaseknutí kamene mezi rámem a válcem,“ shrnuje pořízení strojů pan Veselý.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area