Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

OMEGA OO 3000L zakládá porosty na domácí půdě i ve službách

Během jara jsme navštívili farmu pana Pavla Bukovjana ve Vševilech na Příbramsku, abychom si popovídali o důvodech pořízení a prvních dojmech z provozu secího stroje BEDNAR OMEGA OO 3000L.

Pan Pavel Bukovjan u secího stroje OMEGA OO 3000L, který si převzal v roce 2022.

Pan Pavel Bukovjan u secího stroje OMEGA OO 3000L, který si převzal v roce 2022.

Dostatek hnoje se podílí na stabilních výnosech

Jako většina soukromých zemědělců se pan Bukovjan dostal ke své práci tak, že navázal na tradici rodinného hospodaření. „Odmala jsem vyrůstal v zemědělství. Rodiče začali hospodařit na 24 hektarech v roce 1993. Dnes obhospodařuji celkem 72 hektarů včetně 32 hektarů luk a pastvin, protože chovám stádo o přibližně 60 kusech masného skotu plemene charolais,“ sděluje na úvod pan Bukovjan.

V katastrech obcí, kde pan Bukovjan hospodaří, se nachází převážně lehčí a úrodné půdy. V osevním postupu najdeme plodiny jako: mák, pšenice, brambory, triticale nebo vojtěška. „Vojtěšku se snažím na pozemcích střídat každé tři roky. Vojtěška svým kořenovým systémem přispívá k dobrému stavu půdy, dodá půdě živiny, organickou hmotu. Na stabilních výnosech má podíl i dostatek hnoje, který každoročně rozmetám na pozemky,“ říká Bukovjan.

Nový secí stroj s vyšší výkonností

Pan Bukovjan se pro nový secí stroj OMEGA OO 3000L rozhodl v roce 2021 po předchozí zkušenosti se zkouškou stroje OMEGA OO_L o pracovním záběru 4 metry. Nový secí stroj s diskovou sekcí pro přípravu půdy zakoupil jako náhradu za nesený secí stroj s rotačními bránami.

„Hodně jsem se při výběru nového stroje rozhlížel, zjišťoval informace na webu, díval se, co je na trhu k dispozici. Chtěl jsem kvalitní secí stroj. Výbavu jsem si nechal doporučit obchodníkem při specifikaci stroje. Zahrnuje například agressive disky, které velmi kvalitně pracují i v hloubce 3–4 cm. Přední páskový smyk používám pro urovnání nerovností, zadní za diskovou sekcí pro dodatečné rozbití hrud. Kalibrace, nastavený výsevek i kvalita setí jsou velmi přesné. S traktorem o výkonu 150 koní zvládnu za hodinu zasít přibližně dva hektary. Secí stroj využívám nejenom pro setí na svých pozemcích, ale i ve službách, přibližně 200 hektarů za sezonu,“ dodává pan Bukovjan.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area