Novinky

Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How

Výrobce zemědělských strojů BEDNAR představil 16.10. ve spolupráci s významnou zemědělskou společností Rostěnice a.s. své novinky a inovace. Toto představení proběhlo necelý měsíc před mezinárodním veletrhem zemědělské techniky Agritechnica Hannover. BEDNAR představil v předpremiéře vybraným obchodním partnerům z různých částí světa také svou největší novinku, secí stroj o pracovním záběru 12 m. Oficiální představení tohoto velmi moderního stroje je plánováno na jaro 2020 na pro BEDNAR domácím veletrhu TECHAGRO.

Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-3
Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-4

Volba lokality pro prezentování novinek a inovací

Představení novinek bylo uspořádáno ve společnosti Rostěnice a.s. Tento podnik nebyl vybrán náhodně. BEDNAR s podnikem spolupracuje od samého vzniku společnosti. Navíc podnik vlastní mnoho strojů této značky. Zároveň důkladně pro výrobce testuje jeho novinky a v minulosti již společně uspořádali několik úspěšných prezentací techniky.

Seznámení s podnikem

V průběhu odpoledne byly účastníkům z 12 zemí představeny hlavní provozy farmy. Během 3 hodin si prohlédli moderní posklizňovou linku GSI, bioplynové stanice o výkonu 2 189 kW, ucelenou technologii přípravy půdy stroji BEDNAR a získali další informace o podniku Rostěnice a.s. Ten hospodaří na celkové výměře 10 000 ha v oblasti Jižní Moravy a dlouhodobě patří mezi nejlepší podniky ve střední Evropě.

Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-5
Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-2

Večerní představení novinek společnosti BEDNAR

V průběhu večera bylo představeno celkem 23 strojů BEDNAR napříč celým portfoliem společnosti. Vše začalo představením diskových podmítačů v čele s novinkou SWIFTERDISC XE 12 400 PROFI. V dalším vstupu byl představen univerzální zásobní vůz na hnojiva a osiva COMBO SYSTEM CS 5000 agregovaný se secí lištou CORSA CN 9000. Tento zásobní vůz lze díky 3 bodovému závěsu 4. generace agregovat s dalšími stroji BEDNAR, například s TERRASTRIP ZN, TERRALAND TN, FENIX FN, atd.

V dalším vstupu byl představen právě testovaný prototyp univerzálního radličkového kypřiče VERSATILL VO 12400 Profi o pracovním záběru 12,4 m. Společně s tímto konceptem byla představena také novinka mezi univerzálními radličkovými kypřiči, FENIX FO 5003.

Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-6
Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-7

Mezi představenými stroji nechyběl koncept na kapalné přihnojování nebo páskový postřik širokořádkových kultur. Byl představen zásobní vůz na kapalná hnojiva FERTI-TANK FT 4000 v agregaci s meziřádkovým kypřičem ROW-MASTER RN 6400. Tato souprava je určená k plečkování a současnému kapalnému přihnojování ke kořenovému systému vegetujících porostů.

Posledními představenými stroji BEDNAR byly secí stroje a agronomické pokusy dokazující jejich univerzální využití a velké možnosti variabilit jednotlivých typů výsevů. Kromě již osvědčených secích strojů OMEGA OO_L a OMEGA OO_FL byl návštěvníkům v předpremiéře představen široko-záběrový secí stroj EFFECTA CE 12000. Tento secí stroj o pracovním záběru 12 m svojí koncepcí reaguje na požadavky farmářů po vysokém secím výkonu a bezprecedentní kvalitě založení porostů.

Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-9
Symphony of Innovative Technology & Agronomic Know-How-10

EFFECTA CE je secí stroj vybavený děleným přetlakovým zásobníkem v poměru 3800:2200 o celkové kapacitě 6000 l, kypřiči stop, coulterovou sekcí pro přípravu půdy, 4 výsevními ústrojími a rozdělovacími hlavami a secími botkami uloženými na paralelogramu (PSP systém) v meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm. Stroj je samozřejmě plně ISOBUS kompatibilní, což výrazně zvyšuje komfort obsluhy stroje.

Závěrem

Akce se zúčastnili odborní novináři a vybraní zemědělci ze všech částí světa. Pozvaní farmáři souhrnně hospodaří na přibližně 3 000 000 hektarů a v průběhu pracovní i společenské části živě diskutovali se zástupci výrobce o představovaných strojích a jejich technologických výhodách. Počasí celé akci přálo a zúčastnění se dozvěděli mnoho informací o společnosti BEDNAR, především o novinkách a konceptech strojů. Současně nahlédly za oponu velmi moderního zemědělského provozu.

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie