Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Tohle je investiční maraton, říká Jan Bednář, obchodní ředitel společnosti

V uplynulém roce zaznamenala společnost BEDNAR FMT opětovný růst, a to ve všech směrech. V rámci fiskálního roku 2021/2022 došlo k navýšení obratu společnosti oproti roku 2021 o více než 1 miliardu CZK. Dosáhli jsme celkového obratu 3 560 000 000 CZK. V meziročním srovnání zaznamenala společnost nárůst v tržbách o 31,1 %.

Globální prezence firmy zachránila tržby ztracené válkou

V minulém roce jsme slavili 25. výročí od založení společnosti, a bylo to teprve 16 let od doby, kdy jsme v místě současného výrobního závodu koupili první halu. Díky vytrvalým několikaletým investicím do personálního zastoupení jsme ekonomicky přežili největší novodobý konflikt.

I když financování našich zaměstnanců v západním světě je v mnoha případech po několik let ztrátové, díky nim a našim dealerům ze západní Evropy se nám podařilo ustát výpadek strojů z Ruska a Ukrajiny a akcelerovat tržby. Byl to ale obecně těžký rok.

V roce 2022 BEDNAR FMT zvýšil podíl tržeb mimo Rusko a Ukrajinu na 90 %. V minulých letech tržby do těchto zemí činily cca 30 %. Jsem rád za nové rozložení zisků, které činí naši ekonomiku daleko odolnější. Navíc jsme se po letech investic do západních trhů dostali do černých čísel i na těchto trzích.

Tohle je investiční maraton. Nejdůležitějšími trhy z pohledu tržeb byly pro společnost BEDNAR FMT v roce 2022 Česká republika, Francie, Polsko, Itálie, Rumunsko, Austrálie, Litva, Dánsko nebo Anglie.

Společnost BEDNAR FMT je perspektivním zaměstnavatelem

BEDNAR nerostl jen v ekonomických ukazatelích. Rozrostl se o řadu nových zaměstnanců na všech úrovních společnosti. Ke konci uplynulého roku jsme zaměstnávali 582 zaměstnanců. Nenabíráme zaměstnance pouze v České republice, ale personálně se rozšiřujeme i na zahraničních trzích. Využíváme tam teritoriální, produktové, marketingové nebo servisní manažery a specialisty.

Pokud chcete uspět ve Francii, Anglii nebo Dánsku, tak už vám nestačí mít skvělé stroje nebo jen domácí teritoriální manažery. Musíte mít k tomu i domácí produkťáky a marketéry. Západní konkurence toto má automaticky v balíčku služeb pro dealery nebo zákazníky.

Jsem rád, že i přes všechny nástrahy a problémy, se kterými se naše společnost potýkala v průběhu minulého roku, jsme dokázali splnit závazky vůči našim partnerům, zákazníkům a zaměstnancům. Důkazem důvěry v naši společnost je, že se nám pro letošní rok opět podařilo navýšit počet přijatých předsezonních objednávek o 10 %. Máme před sebou další rok s řadou výzev!

Jan Bednář
obchodní ředitel společnosti BEDNAR FMT
S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area