Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Přihnojování

BEDNAR se dlouhodobě soustředí na ověřování nových metod v oblasti zpracování půdy a setí. Zejména v minulém roce, po razantním nárustu cen hnojiv a vstupů, se ukázalo, že cestou, jak uspořit náklady, je provádění více operací v jednom přejezdu. Může se jednat o využití kombinovaných strojů pro zpracování půdy, ale i secích strojů s přihnojováním.

Hloubkové zpracování půdy a aplikace minerálního hnojiva

Zajímavý trend představuje aplikace hnojiva do půdního profilu se současným hloubkovým zpracováním půdy. Výhody této technologie spočívají v lepším odnožování rostlin a jejich vitalitě. Lze dosáhnout lepšího využití průmyslových hnojiv a prokazatelně dochází ke zvýšení výnosového potenciálu, přibližně o 10 až 15 %. Uložení hnojiva do kořenové oblasti rostlin přispívá k lepšímu zakořenění a využití hnojiva v počáteční fázi růstu. Technologie lokálního zpracování a hnojení půdy přináší významnou úsporu fosforečných a střední úsporu dusíkatých hnojiv. Využitím dlátového pluhu pro pásové zpracování půdy TERRASTRIP ZN v kombinaci se zásobním vozem BEDNAR lze hnojivo na pozemek aplikovat variabilně, na základě předpisových map.

Dlátový pluh pro pásové zpracování půdy TERRASTRIP ZN v kombinaci se zásobním vozem COMBO SYSTEM CS

Dlátový pluh TERRALAND TN představuje účinný nástroj pro hloubkové zpracování půdy a zapravení organických hnojiv

Hloubkové zpracování půdy a aplikace organického hnojiva

Nemusí se však jednat pouze o aplikaci minerálního hnojiva. Dlátový pluh TERRALAND TN představuje kvalitní stroj, který v kombinaci s ACTIVE-MIX slupicemi dokáže velmi kvalitně zapravit chlévský hnůj na pozemku před výsadbou brambor. Speciálně navržený úhel slupic se třemi pracovními úhly kvalitně promíchává hnůj s půdou a narušuje utužené vrstvy půdy.

Příprava půdy a současné přihnojování

Přihnojování však lze provádět i aplikací startovacího hnojiva na široko. Tato metoda nachází využití zejména v ozimých plodinách (pšenice ozimá, ječmen ozimý). Aplikaci například fosforečného hnojiva lze provést již před samotným setím na podzim, protože fosfor v půdním profilu setrvá velmi dlouhu. Aplikace startovacího hnojiva již před výsevem umožňuje hlubší zakořenění rostlin na podzim, což vede k lepšímu prospívání porostu využívající půdní vláhu z hlubších vrstev při jarních přísušcích, které jsou v uplynulých letech časté.

Aplikace startovacího hnojiva s využitím kompaktoru SWIFTER SE a čelního zásobníku FERTI-BOX FB_F

Hnojivo je ze zásobníku dopravováno pomocí potrubí, které následně putuje jednotlivými rozvody z distribuční hlavy

Aplikaci startovacího hnojiva lze provádět předseťovými kompaktory SWIFTER v kombinaci s čelními zásobníky BEDNAR FERTI-BOX FB_F. Zajímavou variantu představuje verze FB_F Dual, která má dvoukomroový zásobník. Během přejezdu je tak možné aplikovat na povrch půdy dva atraktivní hnojiva. Druhou variantu představuje využití univerzálního diskového podmítače SWIFTERDISC v kombinaci s výsevní jednotkou ALFA DRILL nebo opět se zásobním vozem nebo zásobníkem BEDNAR.

Secí stroje s možností přihnojování: OMEGA OO_FL a EFECTA CE

Pro zakládání porostů nabízí BEDNAR univerzální secí kombinace, které v případě varianty s dvoukomorovým zásobníkem, například secí stroj OMEGA OO_FL, umožňují současnou aplikaci hnojiva a výsev plodiny. Hnojivo lze s využitím secího stroje s přihnojován aplikovat hned několika způsoby.

Secí kombinace s přihnojováním v podobě stroje OMEGA OO_FL ve výbavě s FERTI coultery

Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE nabízí dvoukomorový zásobník o celkovém objemu 6000 l

  • aplikace hnojiva do meziřádku– aplikace přispívá k rychlému nastartování růstu porostu, účinnému využití hnojiva se snadným přístupem osiva k hnojivu
  • současná aplikace hnojiva do řádku osiva (mísení osiva s hnojivem) – hnojivo je okamžitě dostupné osivu v půdě během klíčení, což zlepšuje využití hnojiva a vývoj mladé plodiny

Přihnojování širokořádkových plodin v průběhu vegetace

Meziřádkové kypření v řádkových kulturách, jako je kukuřice, sója, řepka, cukrová řepa nebo slunečnice pozitivně působí na rostliny během vegetačního období, a to zejména z důvodu odstranění půdního škraloupu, který blokuje přístup vzduchu a vodní režim.

Využití meziřádkového kypřiče ROW-MASTER RN v kombinaci s čelním zásobníkem FERTI-BOX FB_F při přihnojování kukuřice

Meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN_S s čelním zásobníkem FERTI-BOX FB_F při přihnojování cukrové řepy

Navíc je vhodné využít meziřádkové kypření pro aplikaci pevných hnojiv nebo listové výživy. Hnojením během vegetace se prokazatelně e zvyšuje výnos a celková odolnost porostu proti dalším nepříznivým vlivům, jako je například dlouhotrvající suché období.

Zajímá vás více informací, jak ušetřit náklady na hnojiva, naftu a čas? Podívejte se na naše řešení strojů BEDNAR, které umožňují provádět více operací v jednom přejezdu.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

PF 2023
29.
Prosinec
2022

PF 2023

Děkujeme vám, našim zákazníkům, obchodním partnerům a fanouškům značky BEDNAR za projevenou důvěru v letošním roce. Jsme rádi, že jsme…

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area