Novinky

ZOD Žichlínek využívá od letošní sezóny k setí secí stroj OMEGA OO 8000 L

Zemědělské obchodní družstvo v Žichlínku se nachází v okrese Ústí nad Orlicí a patří mezi největší podniky v regionu. Na celkové výměře 6 300 ha pěstuje veškeré základní plodiny a také se zabývá živočišnou výrobou. V letošním roce se rozhodli pořídit nový secí stroj. Po dlouhém a pečlivém rozhodování vybrali secí stroj od společnosti BEDNAR, OMEGA OO 8000 L. Pojďme se nyní společně podívat, jak podnik hospodaří a jak se jim v letošním roce podařilo s novým secím strojem zasít řepky ozimé.

OMEGA OO 8000 L je univerzální secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou půdy, umožňující výsev různých typů plodin

OMEGA OO 8000 L je univerzální secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou půdy, umožňující výsev různých typů plodin

Z leva obsluha stroje David Novák a agronom Václav Richter

Z leva obsluha stroje David Novák a agronom Václav Richter

Rostlinná výroba v ZOD Žichlínek

Zemědělské obchodní družstvo se skládá ze dvou středisek (Žichlínek a Luková) a hospodaří na celkové výměře 6 300 ha zemědělské půdy. Z toho je 5 100 ha orné půdy a 1 200 ha TTP s pastvinami. K tomu agronom pan Václav Richter doplňuje: „Není to tak dávno, co jsme hospodařili ještě na 7 300 ha. To bylo o 1 000 ha více o které jsme přišli. Taková je dnes doba. Nyní na nich hospodaří soukromí zemědělci.“

 Na 5 100 ha orné půdy se jim v podniku daří pěstovat široké spektrum plodin. Konkrétně se můžeme bavit o zhruba 2 000 ha obilovin, 1 000 ha kukuřice, 1 000 ha řepky ozimé, 500 ha jetele dvouletého, 170 ha máku, 70 ha cukrové řepy, 30 ha hrachu a zbytek výměry tvoří další doprovodné plodiny. „V republice patříme s 1 000 ha řepky ozimé mezi její největší pěstitele. Naopak cukrovou řepu již pěstujeme pouze okrajově. Dříve jsme dělali i 300 ha, ale doba se změnila. Cukrovarů ubylo, a tak se nyní nacházíme v okrajové zóně, odkud stávající cukrovary odebírají. Oni totiž mají snahu odebírat cukrovou řepu přibližně do 55 km od cukrovaru. Jeden čas jsme tak cukrovou řepu i přestali pěstovat. Nyní je tomu asi pět let, co ji opět máme a nejsme úplně přesvědčeni, jak dlouho ji mít budeme. V tomto případě nejsme v jednoduché situaci,“ vysvětluje agronom.

Secí stroj OMEGA OO_L má precizní předseťovou přípravu díky diskům o průměru 460 mm a coulterové sekci

Secí stroj OMEGA OO_L má precizní předseťovou přípravu díky diskům o průměru 460 mm a coulterové sekci

Offsetový pneumatikový pěch se samočisticím efektem zajišťuje stabilitu secího stroje při práci i transportu

Offsetový pneumatikový pěch se samočisticím efektem zajišťuje stabilitu secího stroje při práci i transportu

A dále pan Richter pokračuje: „Musím také zmínit, že se více začínáme zabývat meziplodinami. Letos jsme měli zaseté žito a do budoucnosti plánujeme meziplodiny více využívat. S tím nám samozřejmě pomůže náš nový secí stroj OMEGA osazený secí jednotkou ALFA od společnosti BEDNAR. To vše je nyní před námi a těšíme se na to. Zase se posuneme o velký kus dopředu.“ Nový secí stroj OMEGA OO 8000 L se secí jednotkou ALFA DRILL 400 do podniku pořídili v letošním roce a již s ním zaseli více než 1 000 ha.

Velká živočišná výroba s prodejem selat

V podniku chovají 1 750 dojnic a mají kolem 250 býčků na výkrm. Konkrétně chovají český strakatý skot a černostrakatý skot, nyní přibližně půl na půl. Dále se zabývají chovem prasnic. Těch mají aktuálně kolem 1 700 a ročně prodají téměř 52 000 selat do celé Evropy. „U prasat se zaměřujeme hlavně na chov plemene duroc, protože je velmi odolné proti stresu a má vysokou výtěžnost masa při porážce,“ doplňuje k živočišné výrobě pan Richter.

O přesné uložení osiva do identické hloubky v celé šířce záběru stroje se stará PSP systém

O přesné uložení osiva do identické hloubky v celé šířce záběru stroje se stará PSP systém

Ovládání secího stroje je intuitivní přes terminál ISOBUS

Ovládání secího stroje je intuitivní přes terminál ISOBUS

Bioplynové stanice a vlastní jatka s prodejnami

ZOD Žichlínek má také dvě bioplynové stanice o celkovém výkonu 1,8 MW. Konkrétně můžeme zmínit bioplynovou stanici v Žichlínku o výkonu 1,2 MW a stanici v Lukové o výkonu 0,6 MW. Kromě těchto bioplynových stanic mají také vlastní jatka a více než 10 prodejen v regionu. V těchto prodejnách můžete narazit i na jejich regionální potraviny.

Setí řepky ozimé se secím strojem OMEGA OO_L

V době naší návštěvy jsme zastihli secí stroj sít řepku ozimou na dříve 100 ha poli. Dnes je tomu ovšem jinak a více nám o tom řekl pan Richter: „Nyní se nacházíme na poli, které leží v silně nebo mírně erozně ohrožené oblasti. To je hlavní důvod, proč jsme museli pole rozčlenit dle nové vyhlášky Ministerstva zemědělství. Ta nám nařizuje mít v těchto oblastech největší pole do 30 ha a rozestupy mezi těmito poli musí být minimálně 22 m. Takže se nyní nenacházíme na dříve 100 ha poli, ale u tří menších políček do 30 ha s rozestupy 24 m. Do těchto mezer na jaře zasejeme traviny se zastoupením jetele.“

Secí stroj omega OO 8000 L osazený secí jednotkou ALFA 400

Secí stroj omega OO 8000 L osazený secí jednotkou ALFA 400

OMEGA OO 8000 L o pracovním záběru 8 m

OMEGA OO 8000 L o pracovním záběru 8 m

Secím strojem v letošním roce zaseli v ZOD Žichlínek všechny své řepky ozimé včas. O samotném setí nám více pověděl David Novák, který se secím strojem OMEGA OO 8000 L jezdí: „Ze začátku jsem měl trochu obavy, jestli to budu zvládat. Nyní je již nemám. Se strojem si naprosto rozumím a je tu plno věcí, které jsou super. Tak třeba kalibrace a nastavení výsevku. Nemusím lézt nikam pod stroj, hrbit se a pak následně osivo z pod stroje složitě tahat. Určitě musím zmínit také hydraulickou oj. Díky ní stroj neustále kopíruje terén a pomáhá i k tomu, aby stroj tolik netrpěl na souvrati. To proto, že zvednu disky i coultery a na zemi se zadním pěchem zůstanou jen secí botky. Je to dobře vymyšlené. Navíc je to fajn, když narazíte na poli na jakoukoli překážku. Stroj si díky hydraulické oji lehce nadzvednete, a přitom nepřestanete sít. Není to super? Mě se to líbí. Musím také říci, že díky přednímu pěchu je stroj mnohem stabilnější. Také nesmím zapomenout na dotykový displej. Ten vnímám jako obrovskou výhodu, stejně tak setí podle navigace. Když se na souvrati otáčím a chci se podívat kam si mám najet, tak si jednoduše prstem posouvám po displeji mapu podle potřeby a vše nádherně vidím. Hned vím, kam si mám najet. Navíc jsme toto dříve 100 ha pole museli rozdělit na tři menší. Nebýt navigace chytrého terminálu, tak tu budeme běhat s pásmem a vše měřit. Takto jsme celé rozdělení udělali pomocí navigace a terminálu. Je to skvělá pomoc a jsem s tím maximálně spokojený.“

 „Aktuálně máme v zemi diskovou sekci i coultery. Disky mám nastavené přibližně do 3 cm a coultery do 5 cm. Hloubku setí mám danou na 2 cm a dávku mám nyní nastavenou na 2,5 kg/ha. Tu jsem ovšem v průběhu setí řepky měnil podle odrůdy v rozmezí mezi 2–4 kg/ha,“ zmiňuje David Nováka pokračuje: „Při tomto nastavení stroje jezdím rychlostí až 17 km/hod a zvládám udělat přibližně 7–9 ha/hod. Když vezmu v úvahu i přejezdy, tak za den jsem schopný zasít tak 80 ha.“

Výbava secího stroje OMEGA OO 8000 L

Do zemědělského obchodního družstva zvolili secí stroj o pracovním záběru 8 m a objemu zásobníku 4000 l. Dále je stroj vybaven přední hydraulickou ojí, předním frontpack pěchem, dvěma řadami disků o průměru 460 mm, coulterovou sekcí, offsetovým pneumatickým pěchem a secími botkami uloženými na paralelogramu.

Další stroje BEDNAR v ZOD Žichlínek

V družstvu kromě nového secího stroje využívají od roku 2018 dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Jak moc je vytížen, nám na závěr naší návštěvy sdělil agronom Václav Richter: „Od loňského roku jsme s ním udělali mnoho hektarů. Přesné číslo vám bohužel neřeknu, ale když na něj přijde řada, tak se nezastaví. V letošním roce jsme s ním podryli veškeré jetele, které jsme rušili. Po nich nyní sejeme řepku ozimou, která má díky parádní práci TERRALANDU pěkně připravené seťové lůžko.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

MULCHER MZ 6000 byl agregován s traktorem John Deere o výkonu 180 koní
Velmi aktuální téma je mulčování rostlinných zbytků po sklizené kukuřici. Proto jsme zavítali na návštěvu zemědělského podniku AGRO Slatiny a.s., kde tyto rostlinné zbytky mulčují. Společnost…