Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

První stroj značky BEDNAR na farmě pana Ladislava Kopřivy

Do Olbramic na Olomoucku jsme se zajeli podívat za panem Ladislavem Kopřivou, který hospodaří na výměře 20 hektarů. Kromě pěstování plodin se taktéž zabývá poskytováním zemědělských služeb sklízecí mlátičkou a odvozem zemědělských komodit.

Pan Ladislav Kopřiva, majitel stroje, u nově pořízeného univerzálního kypřiče FENIX FN 3000L.

Pan Ladislav Kopřiva, majitel stroje, u nově pořízeného univerzálního kypřiče FENIX FN 3000L.

Nástup nové generace

„Hospodařit jsem začal před deseti lety na výměře 0,5 hektarů. Jsme zemědělská rodina, takže pozemky se u nás postupně dědí po generace. K zemědělství jsem měl vždy blízko, pracoval jsem i jako obsluha traktoru. Dnes hospodařím na výměře 20 hektarů. Pěstuji převážně pšenici ozimou, řepku ozimou, sladovnický ječmen a brambory. Půdy jsou u nás středně těžké. V minulém roce jsem dosahoval průměrného výnosu 8 t/ha pšenice, 6 t/ha ječmene a 3,2 t/ha u řepky,“ říká pan Ladislav Kopřiva.

Pan Kopřiva využívá jako hlavní traktor na farmě John Deere 5100R. Agregován bývá s pluhem, předseťovým kompaktorem, secím strojem a od minulého roku i s novým univerzálním kypřičem BEDNAR FENIX FN 3000L.

FENIX zvládne i traktor o malém výkonu

„I když pozemky zpracovávám standardní orbou, kypřič jsem potřeboval, abych stíhal agrotechnické lhůty, zejména ve žních. Minulý rok na podzim jsem si FENIX zapůjčil a ukázalo se, že v mých podmínkách nemá ani s relativně malým traktorem o výkonu 110 koní problém. FENIX dokáže velmi kvalitně půdu zpracovat, hloubkově prokypřit, kvalitně zamíchat a jedním přejezdem připravit na setí. Využívám ho i na srovnání hrubé brázdy, souvratí. Zadní V-RING pozemek velmi pěkně rovná a drobí hroudy,“ dodává pan Kopřiva.

FENIX FN_L je univerzální třířadý kypřič, který nabízí mnoho možností využití v průběhu roku od mělké podmítky přes kypření do střední hloubky až po hloubkové kypření. U pana Kopřivy pracuje stroj ve výbavě se zadním V-RING pěchem o průměru 630 mm, mechanickou regulací pracovní hloubky, jištěním slupic pomocí střižného šroubu a zahrnovací sekcí ve výbavě s rovnacími zahrnovačkami.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area