Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Mulčování. Pracovní operace, která má význam.

Mulčování je pracovní operace, kterou lze provádět na trvalých travních porostech, zemědělské půdě i ostatních neudržovaných plochách. Podstatou mulčování je ekologická likvidace plevelů, náletových dřevin nebo mechanická likvidace škůdců (např. zavíječe kukuřičného).

Mulčování posklizňových zbytků po sklizni řepky ozimé napomáhá jejich rozkladu

Mulčování posklizňových zbytků po sklizni řepky ozimé napomáhá jejich rozkladu

Využití mulčovače BEDNAR při podzimní údržbě pastvin má také krajinotvornou funkci

Využití mulčovače BEDNAR při podzimní údržbě pastvin má také krajinotvornou funkci

Jaké další výhody přináší mulčování? Mulčováním lze dosáhnout kvalitního narušení a rozprostření posklizňových zbytků po sklizni, zejména po sklizni kukuřice na zrno nebo řepky ozimé. Zamezí se vzniku shluků na pozemku, ve kterých by organická hmota zahnívala. Mulč vytváří lepší vláhové podmínky a na pozemku přispívá i k omezení eroze půdy. Hlavní výhodou mulčování je, že se jedná o ekologickou likvidaci, která na pozemku nezanechává žádné zbytky chemických přípravků.

Proč se vyplatí mulčovat?

Velkoplošené mulčovače BEDNAR lze využít pro mulčování zemědělských, travnatých i ostatních ploch. Mulčovače tak lze využití pro údržbu pastvin, na kterých slouží pro likvidaci nedopasků a rozmělnění výkalů. Na orné půdě představují nástroj pro kvalitní narušení velkého množství posklizňových zbytků a jejich rovnoměrné rozprostření. Dochází tak k rovnoměrnému rozkladu a kvalitnímu zapravení posklizňových zbytků do půdy při následném zpracování půdy.

Mulčování napomáhá ke snížení rozvoje zavíječe kukuřičného

Mulčování napomáhá ke snížení rozvoje zavíječe kukuřičného

Vysoká obvodová rychlost nožů je zárukou kvalitního nadrcení posklizňových zbytků

Vysoká obvodová rychlost nožů je zárukou kvalitního nadrcení posklizňových zbytků

Správné načasování je důležité

Velkou roli hraje i správné načasování této pracovní operace. Mulčování travních porostů (luk, pastvin) je vhodné provádět před nástupem vegetačního období, aby se například zabránilo vysemenění a rozšiřování plevelných druhů. Na plochách po sklizni kukuřice nebo řepky ozimé je mulčování vhodné provést v krátké době po sklizni, aby se urychlil rozklad posklizňových zbytků.

Velkoplošné mulčovače BEDNAR

BEDNAR vyrábí mulčovače s horizontální osou rotace. Jedná se o velkoplošené provedení mulčovačů, které jsou vhodné pro údržbu velkých ploch, kde se nejlépe využije jejich výkonu. Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem rámu je vysoce odolná proti agresivním rostlinným šťávám. Ochrana převodových skříní je řešena pomocí třecí spojky a pancéřování spodní části mulčovače zvyšuje odolnost proti možnému průrazu, například při střetu s kamenem.

Třírotorové provedení stroje MULCHER MZ je možné agregovat i s traktorem o nižším výkonu

Třírotorové provedení stroje MULCHER MZ je možné agregovat i s traktorem o nižším výkonu

Největší model MULCHER MM s pěti rotory je zkonstruován pro dosažení velkých denních výkonů

Největší model MULCHER MM s pěti rotory je zkonstruován pro dosažení velkých denních výkonů

MULCHER MZ 4500 – 6000 zahrnuje modely s třemi rotory o pracovním záběru 4,5 až 5,8 m. Největší model MULCHER MM 7000 je vybaven pěti rotory a nabízí pracovní záběr 7 m. I přesto, že se jedná o velkoplošné mulčovače, lze je snadným nastavením využít i pro mulčování náletových dřevin na okrajích polí. Boční křídla mulčovače mohou pracovat v rozmezí −15° do +45°.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area