Novinky

Zakládání pšenice ozimé s pohankou setou ve spolupráci se SAATEN-UNION CZ

Základem úspěšného vývoje strojů ale i šlechtitelské činnosti je úzká spolupráce mezi jednotlivými odvětvími včetně spolupráce se zemědělci. Jednou z cest, jak ověřovat moderní agrotechnické postupy v praxi, je i spolupráce společnosti BEDNAR se šlechtiteli a producenty osiv. Na konci měsíce září jsme ve spolupráci se společností SAATEN-UNION CZ s.r.o. uskutečnili výsev hybridní pšenice společně s pomocnou plodinou na pozemcích zemědělské společnosti Zemagro, spol. s r. o. sídlící v Archlebově, okres Hodonín.

Založení porostů proběhlo se stroji BEDNAR a v rámci spolupráci se šlechtitelskou společností SAATEN-UNION CZ

Založení porostů proběhlo se stroji BEDNAR a v rámci spolupráci se šlechtitelskou společností SAATEN-UNION CZ

Secí lišta CORSA umožnuje zakládat porost hlavní plodiny pšenice v kombinaci s pomocnou plodinou pohankou ob řádek na rozteč 12,5 cm

Secí lišta CORSA umožnuje zakládat porost hlavní plodiny pšenice v kombinaci s pomocnou plodinou pohankou ob řádek na rozteč 12,5 cm

Pro založení porostu pšenice ozimé společně s pomocnou plodinou byla využita technika BEDNAR. Konkrétně se jednalo u univerzální zásobní vůz COMBO SYSTEM CS 5000 v kombinaci se secí lištou CORSA CN 9000 o pracovním záběru 9 metrů.

ZÁSOBNÍ VŮZ COMBO SYSTEM PRO CELOROČNÍ VYUŽITÍ

Předností zásobního vozu COMBO SYSTEM CS je dvoukomorový přetlakový zásobník o celkovém objemu 5000 litrů, který je dělený v poměru 3000:2000 l. Výhodou je přetlakové provedení zásobníku, které zaručuje výbornou přesnost výsevu velkých výsevků nebo aplikaci velkých dávek hnojiva, které jsou náročnější na distribuci. Dvoukomorové provedení pak umožnuje během jednoho přejezdu aplikaci dvou typů hnojiv, výsevek dvou různých druhů osiva nebo kombinaci aplikace hnojiva a výsevu plodiny.

Výhodou zásobního vozu COMBO-SYSTEM je velký dvoukomorový přetlakový zásobník o objemu 5000 l

Výhodou zásobního vozu COMBO-SYSTEM je velký dvoukomorový přetlakový zásobník o objemu 5000 l

Secí lišta CORSA využívá osvědčeného systému uchycení secích botek na paralelogramu pro rovnoměrné uložení osiva

Secí lišta CORSA  využívá osvědčeného systému uchycení secích botek na paralelogramu pro rovnoměrné uložení osiva

Další předností je univerzálnost, která je dána především jeho celoročním využitím. Jeden zásobní vůz lze totiž v průběhu roku využit k mnoha pracovním operacím – profilovému hnojení v agregaci s dlátovým pluhem TERRALAND, hnojení pásů v kombinaci s řádkovými kypřiči TERRASTRIP  nebo STRIP-MASTER, či zakládání porostů obilovin se secí lištou CORSA.

SECÍ LIŠTA CORSA PRO RŮZNOU AGREGACI

CORSA je nesená secí lišta určená pro agregaci se zásobním vozem COMBO SYSTEM, popřípadě ji lze využít i v agregaci do zadního tříbodového závěsu traktoru v kombinaci s předním zásobníkem FERTI-BOX. Secí lišta využívá osvědčených dvoudiskových secích botek na paralelogramu s vysokým přítlakem na secí botku až 130 kg. Variabilita zakládání porostů je dána možností zvolit si ze dvou typů meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm nebo 16,7 cm s možností výsevu ob řádek.

Pomocné plodiny omezují erozní rizika, snižují tlak plevelů, zvyšují infiltraci vody do půdy a napomáhají ke zlepšení výživného stavu hlavní plodiny po umrtvení na základě rozkladu podzemní a nadzemní biomasy

Pomocné plodiny omezují erozní rizika, snižují tlak plevelů, zvyšují infiltraci vody do půdy a napomáhají ke zlepšení výživného stavu hlavní plodiny po umrtvení na základě rozkladu podzemní a nadzemní biomasy

OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V PRAXI

I tyto technické parametry strojů přispívají k tomu, že jsou stroje značky BEDNAR schopné zakládat porosty hlavních plodin s pomocnými, jak zmiňuje Ing. Vojtěch Škrabal, regionální poradce společnosti SAATEN-UNION CZ: „Dalším krokem optimalizace pěstování rostlin v budoucnosti tkví ve využití synergie kombinací dvou a více plodin. Genetický potenciál hybridní pšenice Hyking posouváme o krok dále za pomoci špičkové secí techniky společnosti BEDNAR. Zásobní vůz COMBO SYSTEM společně se secí lištou CORSA umožňuje v jedné operaci založit porost pšenice s pomocnou plodinou pohankou. Řádek pšenice střídá řádek pohanky po 12,5 cm. Variabilní nastavení umožňuje setí do různých hloubek, dle požadavků každé plodiny. V tomto případě hloubka 1 cm pro pšenici odrůdy Hyking a 4 cm pro pohanku. Pšenice v tomto systému setí není vystavena konkurenčnímu tlaku pomocné plodiny, naopak pohanka svým kořenovým systémem zpřístupňuje živiny, zakrývá půdu, pomáhá ke snížení atraktivity porostu pro škůdce a při prvním mrazíku vyklidí bojiště. Elegantní a funkční řešení.“

Podívejte se na naše další zkušenosti z provozních pokusů pěstování hlavních plodin s pomocnými

Porost pšenice ozimé s přihnojením založený s pomocnou plodinou hořčicí

V lokalitě Bučina byl na podzim roku 2019 založen porost ozimé pšenice s pomocnou plodinou peluškou

Zpracováno na základě podkladů Ing. Vojtěcha Škrabala, SAATEN-UNION CZ
S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika