Novinky

V ZS Sloveč nově plečkují s přihnojením

V minulém týdnu jsme zavítali na pole nedaleko Městce Králové, do podniku ZS Sloveč a.s. Tam již několik let využívají plečku ROW-MASTER RN 8100 S. K ní před letošním sezónou pořídili nesený zásobník na granulované hnojivo FERTI-BOX FB 2000 F. Více informací najdete níže.

Přední pohled na nesený zásobník FERTI-BOX FB 2000 F

Přední pohled na nesený zásobník FERTI-BOX FB 2000 F

Meziřádkový kypřič v ZS Sloveč používají k provzdušnění půdního škraloupu, přihnojení a přihrnutí řepy

Meziřádkový kypřič v ZS Sloveč používají k provzdušnění půdního škraloupu, přihnojení a přihrnutí řepy

Představení podniku u Městce Králové

Zemědělská společnost Sloveč a.s. obhospodařuje více jak 3000 ha orné půdy. Na ní pěstuje tradiční plodiny, jako ozimou pšenici, jarní ječmen, ozimou řepku, kukuřici atd. Na velké výměře, je také pěstována velmi významná okopanina a to cukrová řepa.

Přesné vedení kypřiče ROW-MASTER RN 8100 S

Přesné vedení kypřiče ROW-MASTER RN 8100 S

ROW-MASTER RN 8100 S pásový John Deere 6145R a FERTI-BOX FB 2000 F

ROW-MASTER RN 8100 S pásový John Deere 6145R a FERTI-BOX FB 2000 F

Zemědělský podnik má také živočišnou výrobu. Chová kolem 650 ks černostrakatého plemene pro produkci mléka.

První plečkování

Souprava se v porostu pohybovala rychlostí 4 km/h. „S plečkou jsem schopný za den udělat až 25 ha, to zaleží na tom, jaké jsou zrovna podmínky,“ sděluje nám Rosťa, obsluha stroje. V letošním roce v podniku založili 450 ha porostu cukrové řepy. Dávka ledku při prvním plečkování byla nastavena na 100 kg/ha a hloubka prokypření na 3 cm. Plečka je samozřejmě vybavena optickým naváděcím systémem CultiCam, který obsluze výrazně usnadňuje práci.

Jedna z výhod neseného čelního zásobníku pro hnojivo je velmi dobrý výhled

Jedna z výhod neseného čelního zásobníku pro hnojivo je velmi dobrý výhled

Plečka dokáže za jednu jízdu proplečkovat 18 řádků

Plečka dokáže za jednu jízdu proplečkovat 18 řádků

Výhody plečky ROW-MASTER RN 8100 S se zásobníkem na hnojivo FERTI-BOX FB 2000 F

Meziřádkový kultivátor značky BEDNAR je určený pro meziřádkové kypření. Přesné odstranění plevelů a plevelných řep provádí s pomocí optického navádění CultiCam, který zaznamenává rostliny již od 2 pravých lístků. Díky tomu dokáže systém hydraulického posunu ihned reagovat a zamezí vjetí radliček do porostu.

Pneumatická doprava hnojiva a dávkování je řízené přes systém ISOBUS. Velkou výhodou zásobníku je velmi dobrý výhled z kabiny traktoru, jak na porost, tak také při samotné přepravě po silnici.

Soupravu, kterou jsme Vám dnes představili, uvidíte na našem polním dnu BEDNAR, který se koná ve středu 29. 5. 2019 nedaleko Městce Králové ve Středočeském kraji.

S námi je radost hospodařit
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika