Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

STRIEGEL-PRO PN: více než jen obyčejné prutové brány!

BEDNAR má už delší dobu ve své produktovém portfoliu prutové brány s označením STRIEGEL-PRO, které byly původně navrženy jako stroj pro management posklizňových zbytků. U mnoha zákazníků může přetrvávat myšlenka, že se jedná o jednoúčelový stroj, který lze využít pouze v průběhu léta. Současná změna agrotechniky, legislativy, nárust cen hnojiv i postupná změna klimatu ukazuje, že zemědělci tyto stroje využívají pro široké množství pracovních operací v průběhu roku.

Nejčastější využití nachází STRIEGEL-PRO při rovnoměrném rozmístění posklizňových zbytků po sklizni …

Nejčastější využití nachází STRIEGEL-PRO při rovnoměrném rozmístění posklizňových zbytků po sklizni …

… využít však lze i pro mechanické odstranění plevelů, přípravu půdy nebo přísev travin v kombinaci s čelním zásobníkem.

… využít však lze i pro mechanické odstranění plevelů, přípravu půdy nebo přísev travin v kombinaci s čelním zásobníkem.

Možnosti předního příslušenství

Zásluhou volitelného předního pracovního příslušenství v podobě hydraulicky stavitelného páskového smyku Crushbar, speciálně tvarovaných řezacích TURBO coulterů nebo řezacího válce Trash Cutter lze prutové brány STRIEGEL-PRO vybavit na míru potřebám daného zákazníka a předpokládaného využití.

Páskový smyk Crushbar

Páskový smyk Crushbar

Speciálně tvarované TURBO coultery

Speciálně tvarované TURBO coultery

Řezací válec Trash Cutter

Řezací válec Trash Cutter

V letošním roce se v České republice zapojila do práce DEMO souprava našeho výhradního distributora, společnosti STROM Praha, která pracuje a předvádí své univerzální využití u zákazníků z regionu střediska STROM Praha – Němčice na Hané. Souprava je složena z traktoru JOHN DEERE 6R 185 o jmenovitém výkonu 185 koní, který má v předním tříbodovém závěsu agregován multifunkční zásobník BEDNAR FERTI-BOX FB 2000F (objem 1 900 l) a v zadních ramenou prutové brány STRIEGEL-PRO PN 9000 (pracovní záběr 9 m).

1. Brzké jarní využití v kombinaci s páskovým smykem Crushbar

STRIEGEL‑PRO PN je ideální pro velmi brzkou jarní přípravu půdy v kombinaci s páskovým smykem Crushbar pro otevření, srovnání a proteplení vrchní vrstvy půdy. Absence zadních válců umožňuje se strojem vyjet do pole velmi brzy a urychlit tak vyzrání půdy pro výsev jařin. V případě, že podmínky na poli nevyžadují použití páskového smyku, je možné smyk vyřadit z práce a ušetřit díky tomu náklady na pohonné hmoty.

2. Mechanická likvidace plevele a přihnojení v jednom přejezdu

Během jara nachází prutové brány STRIEGEL-PRO stále častější využití v porostech ozimů, kde je lze využít pro provzdušnění půdy po zimě, narušení půdního škraloupu, podporu odnožování a mechanickou likvidaci plevele. Zajímavostí je, že v kombinaci s předním zásobníkem FERTI-BOX FB_F a osazením prutových bran přihnojovací sadou, může souprava v jednom přejezdu variabilně aplikovat hnojivo na základě předem vytvořených předpisových map. Zapravené hnojivo do půdy je pro rostlinu rychleji přístupné a živiny neunikají do ovzduší.

3. Přísev travin s využitím TURBO coulterů

Pro dosažení dobrého výnosu a kvalitního složení porostu na loukách a pastvinách je vyžadováno jejich mechanické ošetření, které lze provést na podzim nebo před začátkem vegetace na jaře. V tomto případě slouží prutové brány STRIEGEL-PRO PN pro odstranění stařiny, mechu a provzdušnění půdy, které se pozitivně projeví na rychlejším rozvoji a odnožování porostu. Současně s mechanickým ošetřením lze provést i přísev travní směsi s využitím TURBO coulteů. TURBO coultery naruší travní den a vytvoří tenkou vrstvu zeminy, do které je následně zapraveno osivo travní směsi.

Z praxe vyplývá, že prutové brány STRIEGEL-PRO PN jsou v kombinaci s traktorem o výkonu 185 koní schopny pracovat s přibližnou spotřebou 2,4 l/ha a výkonem 12,5 ha/hod. To vše při vysoké pracovní rychlosti až 15 km/hod dle podmínek. Agresivitu práce prutů lze pohodlně nastavit hydraulicky z kabiny traktoru. V případě zájmu o více informací se podívejte na představení produktu v sekci prutové brány.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area