Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

První EFECTA CE 12000 pracuje od roku 2021 v podniku Kombinat Rolny Kietrz

Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE 12000 uvedla značka BEDNAR do prodeje na podzim roku 2020. Prvním uživatelem tohoto secího stroje se stal Kombinat Rolny Kietrz, významný a největší zemědělský podnik v Polsku, který obhospodařuje necelých 8 500 hektarů zemědělské půdy.

První EFECTA CE sériové výroby se na základě výběru prosadila ve významném polském podniku na českém příhraničí

Kombinat Rolny Kietrz je státní zemědělský podnik. Řadí se mezi největší pěstitele cukrové řepy, kterou pěstuje na 1 500 hektarech. Mimo této významné plodiny pak v osevním postupu najdeme ozimou pšenici, řepku ozimou, kukuřici a další plodiny. Mimo rostlinné výroby hraje velice důležitou roli i výroba živočišná. Podnik chová 9 000 kusů skotu, z toho 3 700 dojnic. Ročně podnik vyprodukuje na 39 000 000 milionů mléka.

Na podzim roku 2020 začali v podniku uvažovat o obměně a pořízení nového širokozáběrového secího stroje. Na základě rozsáhlého testování všech konkurenčních secích strojů a samotného vyzkoušení secího stroje EFECTA CE 12000 se v podniku rozhodli pro pořízení secího stroje BEDNAR.

V podniku je secí stroj EFECTA CE agregován s traktorem JOHN DEERE 8RX 410

Čtyři distribuční hlavy nabízí i funkci sekční kontroly po 3m pracovního záběru

Na to, proč se v podniku rozhodli pro secí stroj od značky BEDNAR a jaké s ním mají zkušenosti jsme se ptali pana Rafala Kleniewskiego, specialisty precizního zemědělství, a pana Bogusława Grzywny, hlavního agronoma podniku: „Secí stroj EFECTA CE na nás udělal dojem především robustní konstrukcí ve srovnání s ostatními secími stroji. Očekáváme tak, že dlouho vydrží. Dalším důvodem, proč jsme se pro tento secí stroj rozhodli byla sekce pro přípravu půdy, zvolili jsme provedení s PROFI coultery. V podniku praktikujeme precizní zemědělství, proto pro nás jedním z kritérií byla i funkce sekční kontroly, která šetří náklady na osivo. Od letního zakládání porostů až po podzimní setí ozimů jsme se secím strojem založili přibližně 4 000 hektarů, výkon se pohybuje v závislosti na pozemku. Nejvíce jsme za 12 hodinou směnu zaseli 127 hektarů.“

Bogusław Grzywna, hlavní agronom podniku, a Rafał Kleniewski, specialista precizního zemědělství

Do Kombinat Rolny Kietrz si vybrali secí stroj EFECTA CE v následující specifikaci – secí botky s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm, možnost přihnojování k osivu, přední PROFI coulterová sekce pro přípravu půdy, kypřiče stop traktoru a nastavitelné kypřiče stop transportní nápravy, pre-emergentní znamenáky.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area