Menu
×
Co hledáte?
#

Hloubkové kypřiče

Představení sekce

Hloubkové kypřiče FENIX jsou výborným řešením pro mělké i hloubkové zpracování půdy.

K čemu hloubkové kypřiče využijete

Hloubkové kypřiče půdy slouží pro mělké nebo hloubkové zpracování půdy na základě zvolené pracovní hloubky. V průběhu roku jej pak lze využít i v předseťové přípravě půdy, například na pozemcích s větším množstvím posklizňových zbytků.
Dlátové lhoubkové kypřiče jsou vhodné zejména ke zpracování půdy na lehčích a středně těžkých půdách, kde je možné pracovat v optimální hloubce s dodržením nastavené pracovní rychlosti tak, aby byl dodržen vysoký mísící efekt.

K čemu univerzální kypřič využijete

Hlavní přednosti hloubkových kypřičů půdy BEDNAR

Hloubkový kypřič půdy poskytuje výborný kypřící a mísící efekt díky rozmístění pracovních orgánů do tří řad. Půda je tak rovnoměrně zpracována v nastavené pracovní hloubce v celém záběru stroje. Konstrukční řešení umístění pracovních orgánů za transportní nápravou nebo možnost odpojení zadních pěchů umožňuje s polonesenými stroji řady FENIX pracovat bez zadních pěchů.
Jednotlivé pracovní slupice jsou odpruženy pomocí pružinového bezúdržbového NON-STOP jištění, které nabízí vysokou vypínací sílu. Toto řešení přispívá k vyšší životnosti stroje v případě střetu s překážkou.

USPOŘÁDÁNÍ SLUPIC DO TŘECH ŘAD

Hloubkové kypřiče FENIX

Dlátové hloubkové kypřiče FENIX FO a FENIX FN jsou určené převážně k hloubkovému zpracování půdy do maximální hloubky 35 centimetrů, snadnou změnou pracovní hloubky najdou využití i při mělké podmítce.
Hloubkový kypřič půdy FENIX je vhodné využít i v agregaci se zásobníky nebo zásobními vozy BEDNAR k profilovému hnojení.

Dlátové kypřiče FENIX
Radličkové podmítače a kypřiče
Mohlo by se vám líbit
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area