Novinky

Traktorová legenda Kirovets K-700 pracuje se stroji BEDNAR v Kazachstánu

Na farmě Nadezhdinka v severním Kazachstánu zpracovávají zemědělskou půdu traktorovou legendou Kirovets K-700 agregovanou s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R. Farma má celkem 15 000 ha, na kterých pěstuje převážně pšenici jarní. Proč pořídili na farmu dlátový pluh? Jaký pro ně má přínos? Jaké panují v Kazachstánu podmínky? To vše se dozvíte v tomto okénku do Kazachstánu.

Přibližná lokalita farmy Nadezhdinka v obci Kostanay, v severním Kazachstánu

Přibližná lokalita farmy Nadezhdinka v obci Kostanay, v severním Kazachstánu.

Traktorová legenda minulého století, kloubový traktor, Kirovets K700A, který i v dnešní době spolehlivě slouží některým zemědělcům

Traktorová legenda minulého století, kloubový traktor, Kirovets K700A, který i v dnešní době spolehlivě slouží některým zemědělcům.

Jaké problémy řeší farma Nadezhdinka?

Hlavním problémem na farmě jsou „limany“ (neobhospodařované ústí řek) a utužení půdy. Celková plocha „limanu“ na farmě činní přibližně 1000 ha. Na mnoha dalších plochách zároveň řeší běžný problém s utužením půdy, který trápí mnoho podniků napříč celým světem. Veškeré tyto problémové plochy (limany a zhutnění půdy) snižují farmě výnosy a následné zisky.

Dlátový pluh řeší veškeré problémy a zvyšuje výnosy

Ředitel farmy Kakimbek Seidalin pořídil dva dlátové pluhy TERRALAND TN 3000 M7R, aby zúrodnil „limany“ a zpracoval utužené plochy zemědělské půdy. Zakoupené stroje mají pracovní šířku 3 m a celkem 7 radlic s roztečí přibližně 40 cm. Jejich maximální pracovní hloubka je 55 cm a v podniku je agregují s traktorem Kirovets K-700 o 240 koních.

Přizpůsobení provozu dlátoveho pluhu Terraland TN 3000 spolu s traktorem “Kirovets” K-700 na farmě „Nadezhdinka“, v obci Kostanay, severni Kazachstán

Přizpůsobení provozu dlátoveho pluhu Terraland TN 3000 spolu s traktorem “Kirovets” K-700 na farmě  „Nadezhdinka“, v obci Kostanay, severni Kazachstán.

Agregování neseného dlátoveho pluhu TERRALAND TN 3000 M7R s traktorem “Kirovets” К-700 na farmě

Agregování neseného dlátoveho pluhu TERRALAND TN 3000 M7R s traktorem “Kirovets” К-700 na farmě.

Ekonomický přínos dlátového pluhu je zřejmý. Když na farmě hloubkově zpracují 1000 ha „limanu“ a vrátí je tak do užitného území, pak farma zvýší svůj výnos o 7 %. Vzhledem k celkové ploše farmy to není málo. Pokud budeme brát v úvahu i zpracování utužené půdy, pak budou výnosy ještě mnohem vyšší. Z ekonomického hlediska je určitě podstatné, že se farmě Nadezhdinka zakoupené dlátové pluhy TERRALAND TN 3000 M7R zaplatí již po první sezóně jejich využívání.

Hlavní úkol dlátového pluhu na farmě

Hlavním úkolem TERRALANDU TN je zpracovat „limany“ a zhutněnou půdu a uvolnit tak prostor kořenovému systému v půdním profilu. Ústí řek se tak stane opět úrodné a bude jej možné obhospodařovat. Zároveň se přivede vláha a vzduch do kořenové zóny v dříve zhutněných polích

V Kazachstánu panují podmínky extrémně vysokého zhutnění půdního profilu po dlouholeté práci pouze klasického pluhu. Po těchto pracovních operacích klasickým pluhem je nyní nutné v průběhu 3-4 let provádět hloubkové zpracování půdy dlátovým pluhem TERRALAND od společnosti BEDNAR FMT.

Tvrdý, zhutněný půdní profil zpracovaný do hloubky přibližně 40 cm dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R

Porost kukuřice bezprostředně před přejezdem plečkou ROW-MASTER RN 9600 naváděnou optickým systémem CultiCam.

3× lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy

Díky rozložení těžiště vyniká stroj dokonalou stabilitou i při vysokých pracovních rychlostech.

Dlátový pluh agregovaný s traktorovou legendou Kirovets

Traktorová legenda Kirovets K-700 agregovaná s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R v Kazachstánu dokazuje, že jsou stroje společnosti BEDNAR přizpůsobené pro agregaci s ruskými traktory.

Kirovets K-700 jezdí s dlátovým pluhem pracovní rychlostí 9 km/hod. Půdní profil zpracovává v celém profilu přibližně do hloubky 40 cm s dláty o šířce 80 mm. Pokud by byl dlátový pluh osazen dláty o šířce 40 mm, pak by bylo možné zpracovávat půdu hlouběji, kde je půda mnohem těžší a utuženější.

Ing. Vladimir Petroshenko, BEDNAR FMT s.r.o.
vladimir.petroshenko@bednarfmt.com
Area Manager Kazakhstan

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika