Novinky

Terraland se prosazuje na jihu Čech

V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice ve společnosti Agriprod Munice hospodařící v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou, kde se rozhodli pro ozdravení půdního profilu. Proto zde vyzkoušeli hned několik dlátových kypřičů různých výrobců.

V rybníkářské oblasti…

Společnost Agriprod Munice hospodařící na výměře okolo 1200 ha v rybníkářské oblasti jižních Čech, kde jsou velmi těžké půdy se rozhodli pro narušení plužní vrstvy, ozdravení problémových míst, jakými jsou souvratě a místa s častou tvorbou kaluží. Zkoušeli zde hned několik dlátových kypřičů, ale pro  proces ozdravování je ideální volbou dlátový pluh, který je schopen na rozdíl od kypřičů pracovat ve větších hloubkách, kde naruší plužní vrstvu. Předvádění se aktivně účastnili vedoucí prodeje naší firmy pro ČR ing. David Ryčl a zástupce společnosti Agrozet České Budějovice pana ing. Vladimíra Beneše.

Terraland se prosazuje na jihu Čech

Předseda Agriprodu Ing. Půr v debatě s mechanizátorem panem Pečenkou, prodejcem Ing. Benešem a vedoucím prodeje Ing. Ryčlem.  

Terraland se prosazuje na jihu Čech

Oboustrané dláto vyměníte během okamžiku díky systému Quick-change.

Až 55 cm v extrémních podmínkách…

Předvádění stoje probíhalo s traktorem John Deere 7930 (výkon 220 koní) na poli, které bylo několik dní po sklizni jetele a bude zde setá pšenice. Pole tak bylo velmi utužené, z části přeschlé a na souvratích  s velkými loužemi. Taková pole bývají pro klasickou orbu velmi náročná, Terraland se do půdy ovšem dostával bez problémů. V provedení TN_M o záběru 3 m a 7mi radlicemi je schopen pracovat v maximální hloubce 55 cm. Na testovacím poli se předseda družstva pan ing. Josef Půr  rozhodl „pouze“ pro předvedení práce stroje nejdříve v hloubce 35 cm a poté 25 cm, v obou těchto hloubkách neměl traktor se strojem žádný problém a rychlost se pohybovala okolo 13 km/h, což je ideální pro práci zadních utužovacích válců.
Terraland se prosazuje na jihu Čech

Ani podmáčené souvratě neměly šanci.

Terraland se prosazuje na jihu Čech

Agregace s traktorem JD 7930 o výkonu 220 koní.

Druhý na jihu Čech…

Po několika zpracovaných líchách udělal stroj na předsedu společnosti pana ing. Josefa Půra a mechanizátora p. Pečenku velmi pozitivní dojem a proto se rozhodli pro jeho nákup. Je to tak po Terralandu TN 3000DH, který byl dodán do společnosti ZOD „Blata“ Sedlec již druhý dlátový pluh dodaný tento týden na jih Čech.

Terraland se prosazuje na jihu Čech

Po prvním přejezdu bylo jasné, že je zde Terraland správně.

Terraland se prosazuje na jihu Čech

2 řady hrotových válců kvalitně nadrobí a urovnají povrch. 

Ing. David Pokorný

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika