Novinky

Secí stroj OMEGA OO 3000 L na farmě Michala Ondry

Michal Ondra společně se svým otcem hospodaří na 140 ha orné půdy v obci Lounky na Litoměřicku. Zabývají se pouze rostlinou výrobou a jejich specializací je pěstování zeleniny. Do podniku v roce 2018 zakoupili secí stroj OMEGA OO 3000 L. S tímto strojem již zaseli více než 120 ha. Více o hospodaření a secím stroji se dozvíte v následující video-reportáži.

Rodinná farma specializovaná na pěstování zeleniny

Na rodinné farmě u Michala Ondry se specializují na pěstování zeleniny, jako je mrkev, petržel a ozimá cibule. Tyto plodiny pěstují na 15 ha. Na stejné rozloze pěstují konzumní brambory. Dále v podniku pěstují 50 ha ozimé pšenice, 15 ha ozimé řepky, 10 ha jarního máku a okrajově množí svazenku.

Soukromý zemědělec Michal Ondra u svého secího stroje OMEGA OO 3000 L

Soukromý zemědělec Michal Ondra u svého secího stroje OMEGA OO 3000 L

Farma Michala Ondry a jeho otce v Lounkách na Litoměřicku

Farma Michala Ondry a jeho otce v Lounkách na Litoměřicku

Důvod volby secího stroje OMEGA OO 3000 L

Michal Ondra vysvětluje, proč se rozhlodli právě pro tuto sečku: „Při pořízení nového secího stroje jsme se rozhodli zvolit tažený secí stroj s talířovou přípravou půdy a dvoudiskovou výsevní botkou. Po vyhodnocení několika nabídek od různých výrobců nám vyšla varianta od firmy BEDNAR jako nejlepší. A to jednak pořizovací cenou, tak i kvalitou příslušenství.“

Secí stroj OMEGA OO 3000 L má robustní konstrukci a lze u něho pohodlně a rychle kalibrovat výsevek

Secí stroj OMEGA OO 3000 L má robustní konstrukci a lze u něho pohodlně a rychle kalibrovat výsevek

OMEGA OO_L precizně připraví seťové lůžko díky diskům o průměru 460 mm a coulterové sekci

OMEGA OO_L precizně připraví seťové lůžko díky diskům o průměru 460 mm a coulterové sekci

„Od loňského roku jsme zaseli bezproblémově 120 ha od pšenice, řepky, přes svazenku, travní osivo, až po řadu meziplodin a hrachu. Se secím strojem jsme spokojeni. A to jak s kvalitou výsevu, tak i dodávek náhradních dílů, které jsou k dispozici do druhého dne,“ dodává na závěr našeho rozhovoru Michal Ondra.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika