Novinky

Jan Bednář: Zemědělství se ukázalo jako stabilní obor i v roce 2020

Rok 2020 byl pro BEDNAR FMT rokem plným výzev. Pro mě to bylo hlavně řízení obchodního oddělení v prostředí ovlivněném epidemií COVID-19. Nelehká situace vznikla i jarním suchem. Bylo pokračováním nezvykle dlouhé suché periody v mnoha oblastech Evropy.

První vlna COVIDu přibrzdila nejenom moje cestování po světě. Hned po prvním rozvolnění jsem ale využil svojí přítomnosti v ČR a začal pravidelně navštěvovat české a slovenské zemědělce. Zatímco většina národa řešila COVID, zemědělci řešili sucho a velmi špatné vzcházení porostů.

Naštěstí v květnu začalo pršet a výrazná část porostů se dokázala dostat do fáze, která přinesla minimálně průměrnou úrodu. To platilo víceméně napříč celou Evropou. V ČR ale přesto najdeme oblasti, kde pršelo velmi málo. Týká se to zejména severních Čech, kde navíc přemnožení hlodavci zničili téměř vše, co se na suchem decimovaných porostech urodilo.

BEDNAR v roce 2020

Díky silným předobjednávkám na jaro 2020 jsme až do dubna těžili z maximální naplněnosti výroby v našich původních výrobních prostorách.

V době jarního COVID útlumu jsme otvírali moderní výrobní linku v nově vybudované dvoupodlažní hale, což se nakonec ukázalo jako vhodné, i když nechtěné načasování. Rozjezd nové technologie se neobešel bez komplikací. Část z nich ale souvisela s omezením pohybu dodavatelských společností a karanténními opatřeními.

Bednar
Bednar

Růst tržeb

Jakmile se „vzpamatovaly“ porosty, čelili jsme znovu velkému přísunu objednávek zejména z Francie, Anglie a Ukrajiny. Výrobu jsme měli plnou až do konce našeho fiskálního roku. Tento vývoj znamenal meziroční růst tržeb plynoucích z výroby závěsných strojů a náhradních dílů o přibližně 13,5 %. Celkové tržby firmy rostly o přibližně 4,6 %, a to hlavně vlivem nižších tržeb u posklizňových technologií, kde většina velkých projektů byla přesunuta na rok 2021.

Vývoj nových strojů

V oblasti vývoje jsme se v roce 2020 soustředili zejména na „vyladění“ našich současných produktů, abychom zvýšili užitnou hodnotu pro naše zákazníky.

Hlavní novinka: Secí stroj Efecta CE 12000

Naší největší novinku představenou v roce 2020 představuje širokozáběrový secí stroj Efecta CE 12000 o pracovní šíři 12 m, na kterém jsme pracovali přes 4 roky a má potenciál stát se velmi důležitým pilířem naší nabídky secí techniky. Před nasazením do prodeje jsme uplatnili mnoho nových přístupů v celém procesu vývoje a testování a reflektovali připomínky řady významných zemědělských podniků z různých zemí.

Efecta CE

Výhled situace pro rok 2021

Zatímco většina oborů čelí stagnaci nebo poklesu poptávky, význam zemědělství roste a celý obor zůstává stabilní. Kdyby nepřišla omezení v podobně maximální výměry jednoho honu na 30 hektarů a další komplikující a produktivitu snižující opatření, lze z mého pohledu mluvit o velmi stabilním odvětví.

Zemědělství v ČR a Evropě

Zatímco Česká republika přistupuje až k drastickým ekologizačním opatřením velmi rychle, velká část Evropy zůstává vůči těmto tlakům imunní. To z krátkodobého hlediska české zemědělství znevýhodní, ale z dlouhodobého hlediska jsem přesvědčen, že i jiné evropské vlády budou nuceny nakonec přistoupit k podobným opatřením. Česká republika by v tu dobu již měla být připravena díky raným zkušenostem na tento nový model hospodaření vycházející z Green Deal dohody.

Vývoj firmy BEDNAR

BEDNAR dokázal na příští sezonu 2021 navýšit počet předsezónních objednávek o cca 27 % vůči stejnému datu v loňském roce. Zvýšení nevzniklo jako v minulých letech hlavně novými modely strojů, ale především rozšířením a zkvalitněním dealerských sítí. Za tento vývoj jsem velice rád.

Podařilo se nám uzavřít v řadě zemí nové dealerské smlouvy s prémiovými dealery. To je výsledek naší dlouhodobé práce ve vývoji nových technických a moderních agronomických řešení. Spolu s moderním výrobním zázemím je to i dobrá výchozí pozice pro další růst a potenciál ke zlepšení služeb pro ještě větší množství zákazníků.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika