Novinky

Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku

O sklizni řepky ozimé seté do dvouřádku novou technologií BEDNAR jsme vás informovali na přelomu července a srpna. Nyní vám přinášíme souhrnné vyhodnocení výnosů této technologie. Porost byl založen v roce 2019 ve Vysokomýtské Synklinále na pozemcích podniků ZD Dolní Újezd a Statek Bureš v lokalitě Bučina a Makov. Zhodnocení výnosů technologie BEDNAR se dozvíte v následujícím videoklipu.

Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku
Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku
Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku
Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku

Rekapitulace zakládání porostů ozimé řepky seté do dvouřádku

Setí ozimé řepky do dvouřádku je nová technologie BEDNAR, která probíhá ve dvou krocích.

Prvním krokem je hloubkové kypření s ukládáním atraktivního hnojiva do půdního profilu strojem TERRASTRIP ZN 8/75, což je dlátový pluh určený k pásovému zpracování půdy s roztečí pracovních orgánů 75 cm.

Druhým krokem je výsev dvouřádků s roztečí 25 cm přesně nad pás zpracovaného a prohnojeného půdního profilu secím strojem OMEGA OO 6000 FL. Do meziřádku, který je 50 cm široký, lze vysít pomocné plodiny. Ty v první fázi podporují vegetaci řepky ozimé a následně vymrznou nebo je možné je zlikvidovat mechanicky, plečkováním.

Dlátový pluh TERRASTRIP ZN 8/75 v agregaci se zásobníkem na hnojivo FERTI-CART FC 3500

Dlátový pluh TERRASTRIP ZN 8/75 v agregaci se zásobníkem na hnojivo FERTI-CART FC 3500

Secí stroj OMEGA OO 6000 FL osazený secí jednotkou ALFA DRILL 400

Secí stroj OMEGA OO 6000 FL osazený secí jednotkou ALFA DRILL 400

Průběžné hodnocení porostů řepky ozimé založené technologií BEDNAR

Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku
Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku
Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku
Hodnocení výnosů řepky ozimé seté do dvouřádku

Tým řešící polní pokusy setí řepky ozimé do dvouřádku

Na založení pokusů řepky ozimé do dvouřádku spolupracovala výzkumná organizace – Centrum precizního zemědělství při ČZU; zemědělské subjekty – Statek Bureš s.r.o., Zemědělské družstvo Dolní Újezd; výrobce zemědělské techniky – BEDNAR FMT s.r.o.; prodejce zemědělské techniky – Strom Praha a.s.; producenti a distributoři osiv – Selgen a.s., PRO Seeds s.r.o., SOUFFLET AGRO a.s.

Pokusy vznikly v rámci projektu EIP, č. 17/005/1611a/453/00010 (Vysokomýtská Synklinála).

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika