Novinky

Farma Blažek využívá STRIEGEL-PRO PE 12 000 k managmentu posklizňových zbytků

Na konci minulého týdne jsme navštívili rodinnou farmu Blažek. Ta již několik let používá k efektivnímu zapravení posklizňových zbytku do půdy polní brány. Letos pořídili STRIEGEL-PRO PE 12 000. Více vám přinášíme v této reportáži.

STRIEGEL-PRO PE 12 000 byl agregován s traktorem značky CLAAS o tažné síle 380 koní

STRIEGEL-PRO PE 12 000 byl agregován s traktorem značky CLAAS o tažné síle 380 koní

Obsluha stroje a zároveň majitel p. Blažek u nových polních bran STRIEGEL-PRO PE 12 000

Obsluha stroje a zároveň majitel p. Blažek u nových polních bran STRIEGEL-PRO PE 12 000

Představení rodinné farmy

Farma sídlí v pražských Řeporyjích, kde i částečně hospodaří. Další středisko má v Lochovicích nedaleko Berouna. Tam jsme také zavítali a setkali se s majitelem podniku p. Blažkem. Vysvětlil nám, že se zabývají pouze rostlinnou prvovýrobou.

Rodinná farma hospodaří na 1 200 ha orné půdy. Na ní pěstuje tradiční plodiny. Konkrétně mají 500 ha pšenice ozimé, 300 ha řepky, 110 ha ječmene jarního a 70 ha cukrové řepy.

Po přejezdu byl povrch dostatečně narušený, aby mohl klíčit plevel a výdrol

Po přejezdu byl povrch dostatečně narušený, aby mohl klíčit plevel a výdrol

Výsledek práce polních bran po jediném přejezdu na řepkovém strništi, které nebylo zmulčované

Výsledek práce polních bran po jediném přejezdu na řepkovém strništi, které nebylo zmulčované

Dlouholeté zkušenosti s polními bránami

Farma Blažek již několik let využívá okamžitě po sklizni polní brány. Do letošního roku se jednalo o konkurenční značky. V loňském roce ovšem začali hledat změnu. Dlouho nepřemýšleli a vybrali polní brány STRIEGEL-PRO PE 12 000 od společnosti BEDNAR.

Hlavní důvod zakoupení polních bran nám objasnil majitel, p. Blažek: „Poohlíželi jsme se po velkém záběru polních bran a kvalitní odvedené práci. A vzhledem k tomu, že široko-záběrové polní brány nikdo jiný z evropských dodavatelů nedělá, byla volba jasná.“

Velký pracovní záběr stroje a vysoké pracovní rychlosti umožňují dosahovat se strojem velkého denního výkonu

Velký pracovní záběr stroje a vysoké pracovní rychlosti umožňují dosahovat se strojem velkého denního výkonu

Řezací coultery pro narušení stonků a nedoseků strniště

Řezací coultery pro narušení stonků a nedoseků strniště

První zpracované plochy

Během naší návštěvy jsme zastihli soupravu pracovat v řepkovém strništi rychlostí 13 km/h. Pokud to podmínky dovolovaly, tak dokonce až 16 km/h. „Polní brány značky BEDNAR máme krátce,“ říká p. Blažek a dále pokračuje: „od jejich převzetí už jsme s nimi zpracovali plochu kolem 400 h. Za prodlouženou směnu jsme schopni při nastavení na pracovní hloubku 2 cm udělat 120 ha.“ 

„Snažíme se zpracovávat půdu těsně před setím. Z toho důvodu až výdrol vzejde, tak ho opět přejedeme polními branami a následně diskovým podmítačem. Za ním už budeme rovnou sít. Polní brány chceme vyzkoušet i v předseťové přípravě“, uzavírá majitel rodinné farmy, p. Blažek.  

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika