Zpět na novinky

15.
Červenec
2013

Další Fenix pro hluboké kypření na Vysočině

V měsíci červnu jsme předali panu ing. Miroslavovi Binderovi nový univerzální dlátový kypřič Fenix FO 5000. Pan ing. Miroslav Binder je soukromý zemědělec obhospodařující 700 ha v okolí Jemnice na okraji Vysočiny. Z celkové výměry zaujímá 680 ha orné půdy, na které pěstuje převážně řepku, pšenici a ječmen. Zbytek výměry jsou trvalé travní porosty.

V měsíci červnu jsme předali panu ing. Miroslavovi Binderovi nový univerzální dlátový kypřič Fenix FO 5000. Pan ing. Miroslav Binder je soukromý zemědělec obhospodařující 700 ha v okolí Jemnice na okraji Vysočiny. Z celkové výměry zaujímá 680 ha orné půdy, na které pěstuje převážně řepku, pšenici a ječmen. Zbytek výměry jsou trvalé travní porosty.

Potřeby hloubkového kypření na farmě pana Bindera

Na farmě pana Bindera zpracovávají zhruba 1/3 výměry orbou a na zbytek výměry používají minimalizační technologie zpracování půdy.  Z minimalizačních strojů na zpracování půdy používá námi dodaný několik sezon starý diskový podmítač umožňující hloubku zpracování do 18 cm. Pan Binder chtěl řešit hlubší kypření v hloubce nad 18 cm, tak aby narušil spodní utužené půdní vrstvy.

Hloubkové kypřiče Fenix mohou zpracovávat půdu až do hloubky 35 cm i s velkým množstvím rostlinných zbytků. (ilustrační foto) Nový Fenix se stává u českých zemědělců populární díky své univerzálnosti a velkému sezonnímu využití.

Fenix zaujal budoucího majitele na první pohled

Fenix zaujal pana Bindera nejen jeho robustní konstrukcí, ale i jeho variabilitou možného použití. Fenix FO 5000 umožňuje hloubku zpracování až do 35 cm, ale je schopen půdu zpracovávat i při mělké podmítce při správném zvolení vhodných pracovních orgánů. Pro mělkou podmítku můžeme použít šípové radličky Clip-on (280 mm) a na hlubší podmítku nebo hluboké kypření lze použít Mulch dláta (60, 80, 100mm ) popř. Mulch dláta s křídly. „Výhodu stroje vidím v jeho univerzálnosti a umístění nápravy uvnitř stroje, stroj chci využívat i za zhoršených podmínek zejména v podzimních vlhkých měsících„ komentuje pan ing. Miroslav Binder.

Díky nápravě umístěné před zadními pěchy je možné Fenix využít pro zpracování půdy na podzim (např. po kukuřici na zrno) i ve vlhčích podmínkách. (ilustrační foto) Pan Binder chce Fenix maximálně využít.

Výbava pro ideální výsledek

Výbavu stroje volil pan ing. Binder tu nejvhodnější do jeho půdních podmínek. Fenix FO 5000 s pracovním záběrem 5 m je vybaven hydraulicky stavitelnou ojí kdy si můžete pomocí rozpěrného hydraulického válce „dotížit“ traktor (zvětšením přítlaku na závěs), předními podpěrnými koly, dláty 80 mm s křidly a segmentovým válcem, který je vhodný pro agresivní utužení pozemku a výbornou schopností drcení hrud. Stroj je nyní připraven na podzimní zpracování půdy. Během podzimní sezony navštívíme pana ing. Bindera a podílíme se s Vámi o zkušenosti s tímto strojem z provozu.

Michal Jurníček,DiS
Oblastní zástupce