Novinky

Chytré alternativy orby v Lubenci

V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek srážek a většinu výměry zabírají pozemky s těžkou půdou. Akce byla zaměřena na pěstování obilovin založených minimalizačním způsobem a na praktickou ukázkou práce minimalizační techniky. Naše firma se zde prezentovala alternativami klasického pluhu v podobě strojů Ecoland EO Terraland TN D.

Předvádění a popis strojů byl pod taktovkou našeho vedoucího obchodu pro Českou republiku ing. Davida Ryčla a obchodníků ze severu. A to společností STROM Sever, která je naším obchodním zástupcem pro daný region.

Práce hrotových válců je důležitá…

Dlátový pluh Terraland s označením TN 3000D/7 zpracovával půdu do hloubky 45-50 cm v agregaci s kolovým traktorem John Deere 8530. Práce našeho stroje však nebyla při ukázce stoprocentní. Důvodem toho bylo nepřitlačení obsluhou stoje zadních hrotových válců. Na pozemku se tak vytvořily značné hroudy. U stroje Terraland je aktivní práce zadních tandemových hrotových válců velmi důležitá a to zejména v suchých obdobích a v těžších půdách. Následná kontrola půdního profilu po stroji provedená bagrem až do hloubky 60 cm přesvědčila o kvalitním hloubkovém zpracování.
Chytré alternativy orby v Lubenci

Ing. Martin Hučko(vpravo) vedoucí prodeje STROM Sever, František Kos obchodní zástupce.

Chytré alternativy orby v Lubenci

Hodnocení porostů v BOTEP Plus.

Ideální rovina…

V daných podmínkách se také předvedl dobře i druhý předváděný stroj, dlátový kypřič Ecoland EO 4000 (záběr 4m), který zpracoval půdu do absolutní roviny v celém svém záběru v hloubce 25 cm. Rovina byla vytvořena díky dobré práci urovnávacích disků a těžkému gumovému válci –  roadpacker, který je nejtěžším utužovacím válcem z naší nabídky. (hmotnost 193 kg, včetně sytému stěrek)

Chytré alternativy orby v Lubenci

Ing. Ryčl vedoucí prodeje ČR komentuje stroje.

Chytré alternativy orby v Lubenci

Hodnocení půdního profilu a pracovní hloubky strojů.

Oba naše stroje v Lubenci přesvědčily o svých kvalitách a pokud se chcete přesvědčit i Vy, kontaktujte naše oblastní manažery.

Chytré alternativy orby v Lubenci

Polní den u Botepu přilákal řadu zemědělců.

Chytré alternativy orby v Lubenci

Roadpacker válec se stěrkami na Ecoladnu EO.

Ing. David Ryčl
vedoucí prodeje pro ČR

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika