Novinky

Zkušenosti s Terralandem v Palomu Loštice

Akciová společnost Palomo Loštice na Olomoucku se zabývá tradiční zemědělskou výrobou. Název akciové společnosti Palomo Loštice vznikl z počátečních dvou písmen zemědělských podniků Pavlov, Loštice a Moravičany, které se sloučily v sedmdesátých letech minulého století. V současné době podnik obhospodařuje 2200 ha zemědělské půdy, z nichž 1900 ha připadá na ornou půdu. Po testování se Palomo rozhodlo v roce 2010 zakoupit dlátový pluh Terraland TN3000D H7R. Do podniku se vracíme a ptáme se na zkušenosti po dvouleté zkušenosti.

Kladné hodnocení majitele

“V našem podniku používáme technologii podrývání systematicky již od roku 2002. Do předloňského roku jsme pro hloubkové kypřeni používali podrývák jiného českého výrobce ,který Palomu dobře sloužil 10let. Před dvěma lety jsme v Palomu usoudili, že potřebujeme nový výkonný stroj pro hloubkové kypření, který dokáže půdu nejen prokypřit ,ale i promísit . Vyzkoušeli jsme mnoho strojů od různých výrobců a různých koncepcí a na konec nás nejvíce oslovil Tarraland TN od Strom Bednar. V sezoně 2011 stroj odpracoval 600ha bez jediného problému . V loňské  sezoně má již za sebou dalších 800ha a to v průměrné hloubce kypření 35cm ,jsou i pozemky kde se jelo 45cm . Stroj máme vybaven  hydraulickým jištěním ,které se dobře osvědčilo na pozemcích kde jsou kameny a díky tomu nedocházelo k poškození slupic stroje” hodnotí ing. Jan Fajt ředitel Palomo a.s.

Zkušenosti s Terralandem v Palomu Loštice

Pan Ing. Jan Fajt (ředitel Palomo a.s.) je s prací Terralandu spokojený

Zkušenosti s Terralandem v Palomu Loštice

Terraland TN 3000HD7R je v Palomu agragován s traktorem o výkonu 280 koní.

Kypření pod všechny plodiny

Ročně v Palomu systematicky podryjí cca 50% plochy orné půdy. Jako první začínají Terralandem zpracovávat půdu pod řepku olejku po sklizni ozimého ječmene. Tato operace probíhá v Palomu do 20.7. a po 15.8 začínají s předseťovou přípravou půdy před výsevem řepky olejky. Následně podrývají pod všechny ozimé obiloviny a podle klimatických podmínek i pod cukrovou řepu a kukuřici. Na některých pozemcích používají dlátový pluh pro zapravení statkových hnojiv na podzim i na jaře.
Terraland TN 3000 DH7R je agregovaný s traktorem New Holland o výkonu 280 koní. “Díky systematickému podrývání jsme se dostali na spotřebu 14,5 l/ha při hloubce zpracování 45 cm, pracovní rychlosti 8 km/hod a  výkonu 1,5 ha/ hod. Ve výkonu máme ještě rezervy, zde dochází až k 50 % ztrát které jsou dané otáčením na souvrati a vetším překryvem následných jízd. Tento problém ale v letošním roce odtraníme pořízením GPS sytému pro traktor”Konstatuje ing. Jan Fajt.

Michal Jurníček
Oblastní zástupce pro Moravu

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika