Novinky

Zkušenosti českých zákazníků se STRIEGELEM-PRO

Jedním z prvních strojů na polích po sklízecích mlátičkách jsou polní brány STRIEGEL-PRO. Rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky po poli a významně pomáhají v technologii jejich managementu. Přečtěte si zkušenosti z podniků, kde polní brány STRIEGEL-PRO pracují.

STRIEGEL-PRO PN 9000 pracuje s John Deere 7930 v podniku ZEAS Podorlicko a.s.

STRIEGEL-PRO PN 9000 pracuje s John Deere 7930 v podniku ZEAS Podorlicko a.s.

STRIEGEL-PRO PE 12000 pracuje ve spřažení s pásovým John Deere 9630 RX v podniku Rostěnice a.s.

STRIEGEL-PRO PE 12000 pracuje ve spřažení s pásovým John Deere 9630 RX v podniku Rostěnice a.s.

Jaké výhody mají polní brány STRIEGEL-PRO?

Jednou z výhod STRIEGEL-PRO je pohodlné ovládání pracovních orgánů stroje z kabiny řidiče. Hydraulickým ovládáním řidič ovládá přední pracovní orgány i zadní pruty. Ovlivňuje tak jejich přítlak k zemi, a tím i sílu nařezání stonků rostlin a jejich prvotní promísení s půdou.

Řidič nezávisle na sobě ovládá pracovní úhly prvních 34 řad a posledních 2 řad prutů. To je přínosné v různých typech strnišť, kde se poslední dvě řady buď povolí, nebo přitáhnou k zemi. Přejezdem s těmito úkony se docílí rovnoměrného rozprostření rostlinných zbytkůpřed dalšími pracovními operacemi.

Práce polních bran v mokrém strništi po ozimém ječmeni u Podbřezí ve východních Čechách

Práce polních bran v mokrém strništi po ozimém ječmeni u Podbřezí ve východních Čechách.

Pracovní nasazení polních bran ve strništi po řepce u Otnice na Moravě

Pracovní nasazení polních bran ve strništi po řepce u Otnice na Moravě.

Pohled na práci stroje řidičem z podniku Rostěnice a.s.

Začátkem minulého týdne jsme navštívili podnik Rostěnice a.s. V kopcovitém terénu u Otnice a Milešovic zde pracoval STRIEGEL-PRO PE 12 000 ve strništích po ozimém ječmeni a řepce. Stroj byl vybaven předními coulter disky pro nařezání stonků rostlin a prvotní mísení půdy. V den návštěvy byl spřažen s pásovým John Deerem 9620 RX.

Pan Štěpánek, řidič traktoru, hodnotí vykonanou práci soupravy: „Dnes s polními branami jezdím druhý den. Celou dobu jezdím na plný plyn, protože brány mají v těch kopcích velký odpor. I tak je práce s nimi v pohodě, díky tomuto John Deeru. V traktoru mám navigaci, podle které jezdím a polní brány s ní spolupracují skvěle. Souvratě ale musím jezdit sám. A obsluha stoje? Ta je jednoduchá. Stroj je ovládaný hydraulicky, takže vše mohu ovládat z kabiny. Jediné, nad čím každý den strávím čas, je čištění stroje po práci.“

Traktorista Štěpánek Jiří u složeného STRIEGELU-PRO PE 12 000

Traktorista Štěpánek Jiří u složeného STRIEGELU-PRO PE 12 000.

Bednar_FMT_Striegel_PRO_6

Polní brány v kopcovitém terénu u Milešovic rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky ozimého ječmene po poli.

„Vzhledem ke kopcovitému terénu jezdím 16km/h a dnes udělám skoro 200 ha. Za dva dny to bude přibližně 350 ha,“ dodává pan Štěpánek.

Práce polních bran v podniku ZEAS Podorlicko a.s.

Na konci předešlého týdne jsme se vydali podívat na práci zapůjčeného STRIEGELA-PRO PN 9000 do podniku ZEAS Podorlicko a.s. Zde se stroj pohyboval v okolí Podbřezí ve strništi po ozimém ječmeni. V momentě našeho příjezdu zde přestávalo pršet a stroj se chystal znovu do terénu s John Deerem 7930 o výkonu 250 koní. STRIEGEL-PRO PN 9000 byl vybaven předními řezacími coultery disky.

U Podbřezí jezdil pan Šesták, který nám sdělil své názory na práci s polními bránami: „Já běžně jezdím s postřikovačem, takže jsem do dnešního dne neměl s obdobným strojem žádné zkušenosti. Měl jsem strach z jeho obsluhy, ale není složitá. Téměř vše ovládám z kabiny pomocí hydrauliky. Jediná má manuální práce bylo zasunutí odstavných nohou. Další obavu jsem měl z mokré slámy, ale díky hydraulickému nastavení jsem si s bránami mohl pohrát během jízdy a nastavit vše pro optimální výsledek.“

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie