Novinky

Zimní agronomické semináře BEDNAR patřily odborným přednášejícím

V pořadí již 7. ročník zimních agrotechnických seminářů BEDNAR jsme pro své zákazníky uskutečnili v průběhu února 2019. Hlavní slovo po přivítání posluchačů Dr. Ladislavem Bednářem dostali odborní přednášející z organizací a institutů. Jaké řešili témata a kde jsme semináře uskutečnili? To a mnohem více se dozvíte v této krátké reportáži.

Zájem o semináře byl obrovský

Celkem jsme uspořádali 4 semináře napříč Českou republikou ve spolupráci se společnostmi STROM PRAHA a.s. a DAŇHEL AGRO a.s. V 7. týdnu roku 2019 proběhly semináře v Zichovci a v Choťovicích. Další týden následovaly semináře v Pačlavicích a v Týně nad Vltavou. Všech seminářů se celkem zúčastnilo 543 návštěvníků.

V Choťovicích sledovalo prezentace odborníků 172 účastníků

V Choťovicích sledovalo prezentace odborníků 172 účastníků

Seminář v Týně nad Vltavou navštívilo 118 účastníků

Seminář v Týně nad Vltavou navštívilo 118 účastníků

Průběh zimních seminářů

V samotném úvodu přivítal účastníky majitel společnosti BEDNAR, Dr. Ladislav Bednář. Po jeho úvodním slovu následovaly přednášky pozvaných odborníků. Ty řešily aktuální problémy a jejich nejlepší řešení v moderním zemědělství.

Dr. Ladislav Bednář vítá účastníky a prezentuje vize ve zpracování půdy a setí

Dr. Ladislav Bednář vítá účastníky a prezentuje vize ve zpracování půdy a setí

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., přednáší o precizním zemědělství

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., přednáší o precizním zemědělství

Řešená témata a přednášející v České republice

Po přivítání posluchačů představil Dr. Ladislav Bednář vize ve zpracování půdy a setí. Následovala přednáška Ing. Jana Vopravila z VÚMOP o zpracování půdy v podmínkách sucha s využitím podpor Ministerstva zemědělství. Poté představil doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., z CPZ při ČZU v Praze biotickou intenzifikaci rostlinné výroby v precizním zemědělství. Další přednášku měl Mgr. Jiří Ptáčník ze STROM Praha, ve které představil pokročilé formy automatického řízení pro efektivní hospodaření.

Mgr. Jiří Ptáčník hovoří o přesném navádění strojů John Deere

Mgr. Jiří Ptáčník hovoří o přesném navádění strojů John Deere

Ing. Tomáš Javor, DiS., hovoří o výhodách moderních technologií

Ing. Tomáš Javor, DiS., hovoří o výhodách moderních technologií

Po krátké pauze pokračovala přednáška Ing. Tomáše Javora, DiS., z AGROEKO Žamberk. V ní představil výsledky nových vyvinutých technologií s využitím strojů BEDNAR. Dále pokračoval opět Mgr. Jiří Ptáčník s informacemi o organizaci pohybů strojů po pozemku a veškerými výhodami, které toto řízení přináší. V poslední přednášce, Ing. Ondřeje Perlíka ze STROM Praha, zazněly výhody správy agronomických a provozních dat pomocí nástrojů John Deere.

Ohlédnutí za semináři

Podívejte se s námi na průběh zimních agrotechnických seminářů v krátkém sestřihu.

Odborné přednášky

V průběhu zimních agrotechnických seminářů BEDNAR jste mohli zhlédnout prezentace připravené odborníky řešícími daná témata. Pokud o ně máte zájem, neváhejte napsat na marketing@bednarfmt.com. Rádi vám je poskytneme.

Děkujeme všem zúčastněným na seminářích a těšíme se na opětovné shledání v roce 2020.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
Zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

Související články

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika