Novinky

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro a.s. Senožaty. Společnost hospodaří na cca 2000 ha a vedle produkce živočišné výroby se věnují i pěstování obilovin, kukuřice a brambor. Ve spolupráci s regionální pobočkou společnosti Agrozet České Budějovice jsme využili příležitost představit TERRALAND TN je dlátový pluh umožňující levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm. Díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracujete všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů. Stroj je v praxi vhodné používat v rozmezí pracovních hloubek 25 – 55 cm, čímž bezpečně narušíte utužené půdní vrstvy a ozdravíte půdní profil. Části rámu jsou vyráběny z vysoce pevnostní oceli Alform.

dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R. Díky vynikající spolupráci regionálního obchodního zástupce Agrozet Pelhřimov p. Jiřího Procházky se po úspěšném předvedení podařilo přesvědčit vedení společnosti Senagro a.s. o důležitosti tohoto stroje při přípravě půdy a tak jsme se začátkem března tohoto roku mohli všichni společně sejít v Křelovicích při zavedení jejich zbrusu nového Terralandu do provozu.

Nový Terraland i se speciální úpravou do kamenitých půd

V naší společnosti se velmi pečlivě věnujeme nejen vývoji nových strojů, ale také se snažíme díky poznatkům z provozu neustále vylepšovat stávající portfolio déle vyráběných modelů. Nejinak tomu bylo i v případě Terralandu kdy jsme na četné žádosti zemědělců uvedly do výroby možnost úpravy nastavení hrotových válců do kamenitých půd. K dalšímu příslušenství stroje nabízíme dláta o šíři 80 nebo 40 mm, boční clony a boční přídavné válce na kompletní zarovnání pozemku.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

Mechanizátor podniku Ing. Josef Dovol (vlevo) a vzorná obsluha stroje Martin Matějů.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

Úprava hrotových válců do kamenitých půd.

Hydraulické jištění pracovních orgánů

Protože v Senožatech mají v některých lokalitách i problémy s kamením, rozhodli se tak dát přednost variantě stroje s hydraulickým jištěním pracovních orgánů. Tento způsob jištění je možné využívat prakticky ve všech extrémně náročných podmínkách, kdy při přetížení celého systému je pracovní slupice dále jištěna střižným šroubem. Odpor pracovních orgánů při vnikání do extrémně tvrdých půd je pak nastaven pomocí tlaku na hydropneumatickém akumulátoru.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

Přejezd na pole do Křelovic

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

Traktorista Martin Matějů při přípravě stroje.

Další pomocník na zpracování půdy opět od nás

Jak uvedl Ing. Josef Dovol – mechanizátor podniku „Se stroji od vaší společnosti jsme byly vždy spokojeni. Půda po vašich kompaktorech (v podniku již 2x Swifter SO) je jako zahrádka a na používání tohoto stroje se také velmi těšíme. Nový Terraland chceme využívat zejména na prokypření utužených souvratí a jako náhradu orby v problematických, těžko přístupných místech.“ Stroj byl v tomto aktuálním případě použitý k zapravení digestátu z bioplynové stanice a po krátkém shrnutí Ing. Dovol, ocenil použití stroje v takto časném termínu: „Na to jak je ještě mokro jsem ani nečekal, že to tak pěkně půjde. Po jednom přejezdu je půda do hloubky 30 cm prokypřená, digestát perfektně zapravený a celý pozemek opět zarovnaný.“ Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci při předvádění a prodeji našich strojů, a v Senožatech se budeme těšit opět na shledanou při kontrole vegetace kukuřice, která je na tomto poli zařazena jako další plodina.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

 Hydraulické jištění pracovních orgánů.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

Stroj při práci v hloubce 30 cm.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

Ing. Josef Dovol (vpravo) a Jiří Procházka (Agrozet PE) hodnotí práci stroje.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

Výsledek zpracování půdy při zapravení digestátu.

Petr Bezděkovský
obchodní zástupce

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika