Novinky

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec. Zaměřují se zde jak na rostlinou výrobu, tak i na klasickou živočišnou výrobu. Navíc provozují i bioplynovou stanici a do půdy zpětně aplikují digestát. Z plodin pěstují klasické obiloviny jako pšenici, ječmen, žito a oves, řepku a kukuřicí a pícníny pro výrobu krmení. V roce 2013 si zde vyzkoušeli práci našeho podrýváku – dlátového pluhu Terraland TN 3000 a po pozitivních výsledcích se jej rozhodli v následujícím roce, tj. 2014 zakoupit.

Terraland jako specialista i na mokrý podzim

O tom, že Terraland má velmi kladný přínos pro půdní strukturu už jsme psali monohokrát. Ale jak se mohli v Budíškovících přesvědčit, velmi dobře jim zafungoval i v tak mokrém  a nepříznivém roce jako byl ten 2014. Kdo totiž pole včas před řepkou hluboko podryl, má i po tak mokrém podzimu jaký byl, perfektně zapojené porosty řepky, jako můžete vidět na fotkách z Budíškovic pořízených dne 9.12. 2014. Pole bylo podrýváno na cca 43 cm dne 23.7. 2014. Tím, že byla včas obnovena půdní struktura na pozemku, prokypřena podorniční vrstva a půda dostatečně prokypřena, nebyl pro ni žádný problém pojmout to velké množství srážek a vodu vsáknout do spodních vrstev. Výsledkem je vyrovnaný a zapojený porost již od kraje pozemku a nikde není ani náznak vymokření rostlin vlivem stojící vody.

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

23.7. 2014 hluboké zpracování půdy Terralandem pod řepku po aplikaci digestátu

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Půda byla kypřena do hloubky 43 cm.

Terraland vítězí nad klasickou orbou pluhem

Porost ozimé řepky v ZD Budíškovice je tedy dalším důkazem toho, že kvalitní základní přípravu půdy pod řepku lze dosáhnout pouze hlubokým zpracováním půdy podrývákem – dlátovým pluhem Terraland. Ten jednoznačně poráží klasické zpracování půdy orbou – pluhem. Tam, kde v létě použili orbu pluhem jako základní zpracování půdy pod řepku mají nyní velké problémy. Porosty řepky jsou špatně zapojené, nevyrovnané ve velké míře vymokřené a nenávratně zničené vlivem působení nadměrných srážek, protože zoraná půda nedokázala to velké množství srážek pojmout do hlubších vrstev vlivem utuženého plužního dna. Voda se držela u povrchu, což klíčící rostlinky a kořínky rostlin nevydržely a vlivem dlouhotrvajícího zamokření zahynuly.

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Představování Terralandu TN 3000 7R zástupcům vedení ZD Budíškovice.

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Řepka ozimá – to samé pole dne 9.12. 2014.

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Řepka ozimá – to samé pole dne 9.12 2014 – souvrať u silnice

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Řepka ozimá – 24.10. 2014 jiný podnik, kde bylo pod řepku oráno klasickým pluhem. Typický obrázek, jak po mokrém roce 2014 většinou vypadají oraná pole pluhem (nepodrytá)

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika