Novinky

Výrobce zemědělské techniky BEDNAR FMT zahajuje výstavbu nové dvoupodlažní montážní haly

Společnost BEDNAR FMT transformuje plány v realitu. Pomáhá utvářet směr moderního zemědělství. Vyrábí zemědělské stroje pro celý svět a kontinuálně roste. Stávající výrobní kapacitu 1500 strojů bude možné během následujících dvou let navýšit minimálně o 30 %. Toto navýšení bude díky nové dvoupodlažní výrobní hale, která se začne stavět na přelomu roku 2018/19. Její plánované dokončení a rozšíření výroby je na podzim 2019. Více jsme pro vás připravili v této zprávě.

Kdo je BEDNAR FMT?

Jedná se o progresivního výrobce zemědělské techniky specializujícího se na stroje pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. Díky úzkému propojení společnosti se zemědělskou praxí je BEDNAR FMT znám jako jeden z nejinovativnějších výrobců zemědělských strojů vyvíjející a vyrábějící stroje s vysokou přidanou hodnou pro konečné uživatele. V současnosti společnost zaměstnává 250 pracovníků a exportuje své produkty do 35 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Severní i Jižní Americe a Africe.

Současná podoba výrobního závodu BEDNAR FMT

Současná podoba výrobního závodu BEDNAR FMT

Postupný růst společnosti

Společnost BEDNAR FMT s.r.o. byla založena v roce 1997 panem Ladislavem Bednářem a jeho partnery. V počátcích se společnost zabývala exportem českých zemědělských strojů do zahraničí. První zlom přišel v roce 1999, kdy společnost přišla se svým diskovým podmítačem DOWLANDS. Další důležitý krok nastal v roce 2006. Tehdy společnost zakoupila první nemovitost pro budoucí výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou. O dva roky později přišla výstavba první nové výrobní haly. V roce 2011 společnost investovala do rekonstrukce administrativních prostor a o rok později začala s výstavbou haly pro práškovou lakovnu, montážní a skladovací haly. Další velké rozšiřování v areálu výroby pokračovalo v roce 2017. To byla vybudována plátěná skladovací hala. Nyní bude následovat doposud největší rozšíření výrobního závodu. V prosinci roku 2018 začne výstavba nové dvoupodlažní výrobní haly o celkové užitné ploše 12 268 m2. Její plánované dokončení je na podzim 2019.

Majitel společnosti BEDNAR FMT se svými syny na místě stavby nové dvoupodlažní haly

Majitel společnosti BEDNAR FMT se svými syny na místě stavby nové dvoupodlažní haly

Hlavní důvody rozšiřování výroby

O stroje společnosti BEDNAR FMT je mezi zemědělci po celém světě obrovský zájem. Neustále rostoucí světová poptávka po kvalitních českých zemědělských strojích od společnosti BEDNAR FMT převyšuje aktuální výrobní kapacity. To byl hlavní důvod, proč bylo rozhodnuto o radikálním navýšení výrobních kapacit.

Nová dvoupodlažní výrobní hala

Společnost BEDNAR FMT získala k 13.12.2018 stavební povolení na výstavbu dvoupodlažní výrobní haly ve svém výrobním areálu v Rychnově nad Kněžnou. To nabylo právní moci v pátek 14.12.2018. Nová hala bude vybudována na ploše o rozloze 5 910 m2 v návaznosti na stávající výrobní objekty. S těmi bude následně propojena. Díky tomu bude zajištěna snadná a přehledná manipulace s jednotlivými celky strojů „pod jednou střechou“. Nová hala bude plně automatizovaná a celý výrobní proces bude postaven na základech linek běžně používaných v automobilovém průmyslu.

areal-vyroby-v-rychnove-nad-kneznou

Areál výroby v Rychnově nad Kněžnou

Galerie