Novinky

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Navazuji na reportáž, ve které jsem Vám detailněji představil „novinku“ polní brány STRIGEL PRO PE.

Univerzální a efektivní pomocník při předseťové přípravě a v rámci managementu posklizňový

Je již po žních, a my jsme v jejich  průběhu provozovali dvě demo soupravy strojů STRIEGEL-PRO PE o pracovním záběru 12 metrů.  O tento typ stroje je mezi zemědělci stále větší zájem, jelikož si většina z nich uvědomuje, že základními předpoklady kvalitní přípravy půdu pro následné založení porostu je precizní práce s posklizňovými zbytky.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Posklizňové zbytky po sklizni ječmene o výnosu 8 t/ha  sklízecí mlátičkou s tupým drtícím ústrojím.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Posklizňové zbytky po sklizni pšenice o výnosu 9 t/ha sklízecí mlátičkou s ostrým drtícím zařízením, ale s nedostatečným rozhozem.

V případě, že se nám podaří sklidit porost s nízkým strništěm, nejsme schopni ovlivnit výkon drtiče sklízecí mlátičky. Při následném zpracování půdy (často podmítky) může tento postup způsobit značné problémy. Sláma je ve většině případů rozdrcena nekvalitně, případně její distribuce není rovnoměrná v celém pracovním záběru žací lišty. Na poli tak vidíme místa s velkým množstvím slámy a minimálním resp. žádným množstvím slámy. Toto vše nám ovlivní následné zpracování půdy.  V případě provedení hlubší podmítky, sice naděláme větší množství  hlíny a dojde k lepšímu zaklopení posklizňových zbytků, ale zároveň i hlubšímu zaklopení výdrolu, což značně prodlouží dobu jeho vzcházení.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Výsledek zpracování pozemku při první podmítce, kdy musela být nastavena větší hloubka zpracování pro dokonalejší zaklopení posklizňových zbytků.

Za ideálních podmínek je snaha zemědělců provést mělkou podmítku s  dobrým zamácháním posklizňových zbytků tak, aby v případě srážek, byly vytvořeny podmínky pro vzejití výdrolu. Zejména ale v letošním průběhu žní, beze srážek a s teplotou vzduchu téměř s tropickými hodnotami, byla situace se vzcházením výdrolu složitější. Proto většina zemědělců volila hlubší způsob zpracování půdy i za cenu toho, že budou muset později výdrol ničit chemicky. Hloubka zpracování pozemku často byla volena tak, aby byla sláma zapravena co nejlépe. V momentě, kdy je sláma navíc ještě nekvalitně rozdrcena je nutné hloubku zpracování (např. podmítky) ještě více zahloubit.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Přední coulter disky

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Pět řad prutů hydraulicky ovládaných z traktoru, poslední dvě lze nastavovat individuálně.

Abychom docílili rovnoměrného rozvrstvení posklizňových zbytků po pozemku, nabízí firma BEDNAR řešení ve stroji STRIGEL-PRO. Tento stroj jsme předvedli během letošních žní u několika zákazníků jak v Čechách, tak i na Moravě.  Stroj jsme předváděli v různých podmínkách, jak na strništi řepky, ale i obilovin. Hodnocení zákazníků k tomuto stroji bylo vždy kladné a již se uskutečnily i některé prodeje, např. u pana Korouse  a v ZAS Bečváry a.s.. Díky konstrukci stroje STRIEGEL-PRO, lze simulovat i podmítku.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Výsledek práce po jednom přejezdu STRIEGEL-PRO na strništi řepky, které bylo zmulčované.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Díky možnosti plynulé změny nastavení úhlu pracovních prutů, lze pruty nastavit tak, aby pracovaly agresivně, čím jsou schopny pracovat do hloubky cca 2 cm a „nadělají „ hlínu. Tím můžeme do určité míry simulovat podmítku a vytvořit tak lepší podmínky pro vzejití výdrolu – zejména u řepky.

Abychom docílili rovnoměrného rozvrstvení posklizňových zbytků po pozemku, nabízí firma BEDNAR řešení ve stroji STRIGEL-PRO. Tento stroj jsme předvedli během letošních žní u několika zákazníků jak v Čechách, tak i na Moravě.  Stroj jsme předváděli v různých podmínkách, jak na strništi řepky, ale i obilovin. Hodnocení zákazníků k tomuto stroji bylo vždy kladné a již se uskutečnily i některé prodeje, např. u pana Korouse  a v ZAS Bečváry a.s.. Díky konstrukci stroje STRIEGEL-PRO, lze simulovat i podmítku.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Výsledek práce po jednom přejezdu po strništi pšenice.

Úspěšný start Strigelu-PRO při žních

Výsledek práce po jednom přejezdu po strništi ozimého ječmene.

Pro tyto pracovní operace je v přední části stroj vybaven řezacími coultery, které naruší posklizňové zbytky. Coultry díky bočním prolisům zajistí naříznutí půdy a jejím vynášení.  Za coultery je pět řad prstů, jejichž úhel je plynule nastavitelný pomocí hydraulického okruhu přímo z traktoru. Přičemž dvě poslední řady prstů lze nastavit individuálně dle potřeby, tak aby došlo k dobrému rozprostření posklizňových zbytků.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT pro Moravu, Vysočinu  a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:  michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika