Novinky

Úspěšný start Row-Masteru – meziřádkového kypřiče pro kukuřici

Po úspěšných zkušenostech z loňského roku s meziřádkovým kypřičem Row Master RN S pro cukrovou řepu, přichází fy BEDNAR s rozšířením nabídky těchto strojů pro meziřádkovou kultivaci kukuřice případně i slunečnice.

Koncepce stejná jako u cukrovky

Konstrukce stroje je obdobná jako je tomu u stroje pro plečkování cukrové řepy. I systém navádění zůstává stejný, pomocí optického systému CultiCam. Samozřejmě, že jednotlivé pracovní vozíky jsou odlišné oproti verzi pro cukrovou řepu. Jednotlivé pracovní vozíky jsou v základu osazeny pěti šípovými radličkami, pro dokonalé podříznutí a prokypření celé šíře meziřádku, přičemž světlá výška jednotlivých pracovních vozíků je 80 cm. V případě požadavků lze kombinovat osazení stroje různým příslušenstvím mezi které patří – boční ochranné disky, různé typy šípových radliček nebo kypřících dlátek a zavlačovače.

Nový Row Master RN 6000 C pro meziřádkovou kultivaci kukuřice s CultiCam (systémem optického navádění na řádek)

Nový Row Master RN 6000 C pro meziřádkovou kultivaci kukuřice s CultiCam (systémem optického navádění na řádek).

Row Master je univerzální stroj agregovatelný se všemi traktory

Row Master je univerzální stroj agregovatelný se všemi traktory.

5 šípových radliček zajistí dokonalé podříznutí celého profilu meziřádku. Během plečkování vyššího porostu jsou boční ochranné disky demontovány

5 šípových radliček zajistí dokonalé podříznutí celého profilu meziřádku. Během  plečkování vyššího porostu jsou boční ochranné disky demontovány.

Díky robustnosti Row Masteru je stroj připraven k nasazení i do těžkých a keřitých půdních podmínek.

Díky robustnosti Row Masteru je stroj připraven k nasazení i do těžkých a keřitých půdních podmínek.

Univerzálnost především

Stroj Row Master RN C, v nadcházející sezoně 2016 nabídne vetší univerzálnost a využití. Jelikož je uzpůsoben k přestavbě pro meziřádkovou kultivaci i pro cukrovou řepu. Tudíž v případě potřeby lze ze stroje pro meziřádkovou kultivaci kukuřice jednoduše přestavit na stroj pro meziřádkovou kultivaci cukrovky. Pak tedy budeme hovořit o stroji pro 8 řádků kukuřice a 12 řádků cukrovky. Tato varianta je však závislá na velikosti výměry na které je daná plodina pěstovaná a bude záležet na individuálních potřebách zákazníka, zda využije tuto možnost nebo si pořídí Row Master pro cukrovou řepu a Row Master pro kukuřici nebo zvolí univerzální řešení. Samozřejmostí bude i možnost přihnojení průmyslovým hnojivem a jeho aplikace během meziřádkové kultivace.

Row Master je vhodný i k plečkování porostu slunečnice

Row Master je vhodný i k plečkování porostu slunečnice.

Díky vysoké světlé výšce lze bez problémů plečkovat i takto vrostlý porost slunečnice.

Díky vysoké světlé výšce lze bez problémů plečkovat i takto vrostlý porost slunečnice.

Půdní škraloup v porostu slunečnice.

Půdní škraloup v porostu slunečnice.

Výsledek po jednom přejezdu Row Masteru.

Výsledek po jednom přejezdu Row Masteru.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu, Vysočinu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika