Zpět na novinky

04.
Září
2017

Úspěšný start nové generace secích strojů BEDNAR OMEGA OO_L

V letošním roce společnost BEDNAR oficiálně zahájila prodej nové generace secích strojů Omega OO_L. Jedná se o nový koncept secího stroje BEDNAR. Již na první pohled je viditelná nejzásadnější změna v konstrukci – zcela nový plastový zásobník na osivo. Díky tomu došlo k výraznému odlehčení secího stroje, a proto není nutná agregace s traktory vyšších výkonových tříd.

Secí stroje Omega OO_L jsou aktuálně nabízeny v pracovních záběrech 3; 4 a 6 m. Další pracovní záběry budou postupně přicházet.

Omega OO 3000L pracovní záběr 3 m a OO 4000L pracovní záběr 4 m, meziřádková vzdálenost volitelně 12,5 cm nebo 16,5 cm, objem zásobníku na osivo 2800 l.

Omega OO 6000L pracovní záběr 6 m, meziřádková vzdálenost volitelně 12,5 cm nebo 16,5 cm, objem zásobníku na osivo 3500 l.


Příslušenství secího stroje je koncipováno tak, aby byl schopen dokonale osít i hůře připravené pozemky. V jeho přední části je možnost montáže předního páskového smyku, který urovná hůře připravený povrch půdy. Toto uspořádání využijete zejména při setí do nakypřeného pozemku a hrubé brázdy, kde nebyla dobře zvládnuta předseťová příprava. Místo smyku lze stroj vybavit předním pěchem, který oceníte zejména při setí obilovin do mulče po sklizni zrnové kukuřice a na pozemcích s hůře zapravenými posklizňovými zbytky. Pěch tyto zbytky vmáčkne zpět do půdy a nedochází tak k ucpávání stroje.

Přední páskový smyk pro urovnání pozemku před setím s možností dovybavení kypřičů stop kol traktoru

Přední pneumatikový pěch „Frontpack“


Další inovací u strojů Omega OO_L je rozložení diskové sekce. Disky jsou umístěny do tvaru písmene „X“ a díky tomuto uspořádání nedochází ke driftování stroje. Samozřejmostí je ofsetové uspořádání utužovacího pěchu mezi diskovou sekcí a dvojdiskovými výsevními botkami.

Rozmístění diskové sekce do „X“

Coulterová sekce


Velkou odlišností od konkurenčních secích strojů je coulterová sekce mezi diskovou sekcí a utužovacím pěchem. Díky tvaru coulterů a jejich postavení nedochází k míchání zeminy. Coulterová sekce je mezi zemědělci oceňovaná zejména pro její univerzální využití během jarního a letního setí (více na přiloženém obrázku).

Varianta využití coulterové sekce během jarního setí. Přední disková sekce je vyřazena z činnosti. Nedochází tak ke zbytečnému míchání, a tím i vysušování půdy. Pracují pouze coultery, které „půdu otevřou a provzdušní“.

Varianta využití coulterové sekce během letního a podzimního setí. Obě sekce pracují současně. Toto nastavení zemědělci ocení zejména při setí řepky, kdy coultery dokonaleji připraví půdu před setím – nadrobí zbylé hroudy a podobně.


Alfou a omegou tohoto secího stroje jsou dvojdiskové výsevní botky, které mohou být nastaveny na meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm nebo 16,5 cm. Výhodou BEDNAR výsevních botek je jejich uložení na paralelogramu (PSP systém) díky kterému je osivo precizně uloženo do stejné hloubky v celém záběru stroje, a to i přes to, že sejeme v hodně nerovném terénu. Ovládání ISOBUS, variabilní dávkování osiva dle pojezdové rychlosti, jednoduchá kalibrace, jednoduchá ovladatelnost pro obsluhu je pro tento moderní secí stroj samozřejmostí.

PSP systém uchycení dvojdiskových výsevních botek.

Jednoduché umístění kalibračního pytle v zadní části stroje. Z tohoto místa je možné i vyprázdnění stroje pokud v zásobníku zůstane nadbytečné osivo.


Na základě těchto kladných vlastností se několik českých zemědělců rozhodlo pořídit právě secí stroj BEDNAR Omega OO_L.

Secí stroj Omega OO 3000L o pracovním záběru 3 m si v letošním roce pořídili:

  • pan Miloš Holub, Slatina a paní Kamila Bednářová, Stračov.

Secí stroj Omega OO 4000L o pracovním záběru 4 m si v letošním roce pořídil:

  • Zemspol AGRO s.r.o. Pustějov.

Secí stroj Omega OO 6000L o pracovním záběru 6 m si v letošním roce pořídili:

  • ZAS Bečváry, a. s., ZOD bratranců Veverkových Živanice; I. Zemědělská s.r.o. Horní Kounice, Agross Vraný, Agrokomplex Šumava,

V průběhu roku vám přineseme reportáže z některých výše uvedených podniků o tom, jaké se stroji Omega OO_L mají jejich noví majitelé zkušenosti.

Společnost STROM PRAHA a.s. v současné době provozuje jednu DEMO soupravu secího stroje Omega OO 6000L společně s traktorem JD6250R. V případě zájmu o předvedení přímo na vašem poli a ve vašem podniku kontaktujte svého obchodního zástupce.