Zpět na novinky

27.
Duben
2016

Ukázka hlubokého kypření s profilovým hnojením

V polovině měsíce dubna jsme dorazili s naší předváděcí soupravou do západních Čech za účelem předvedení hlubokého kypření spolu s profilovým hnojením před setím kukuřic. Podrývali jsme do hloubky okolo 30 – 35 cm, při kterém jsme přihnojili do vrstvy v hloubce 20 cm.

Profilové hnojení pod kukuřici

Tato technologie hlubokého kypření půdy 25 -55 cm společně s aplikací hnojiva do půdního profilu Vám přináší zvýšení výnosů při snížení nákladů. K ukázce jsme přivezli čelní zásobník FERTI-BOX FB2000 F s objemem 2000 litrů, který měl za úkol nadávkovat 110 kg/ha Amofosu dlátovému pluhu TERRALAND TN 3000 HD7R Profi, který pomocí rozdělovací hlavy a nerezových aplikačních koncovek za každým pracovním tělesem ukládal hnojivo do půdního profilu. Výživa z půdního profilu má výrazně pozitivní vliv na kořenový systém a přístupnost živin. I přes obtíže se skálou a obrovskými kameny jsme se snadno přenesli díky hydraulickému jištění na stroji TERRALAND a hnojivo uložili.

Kompatibilita s dalšími stroji BEDNAR

FERTI-BOX je zcela univerzální dávkovací zařízení, kterým lze nejen profilově přihnojovat, přihnojovat na povrch nebo také využít k přísevu. Třeba ve spojení s diskovým podmítačem SWIFTERDISC můžete při podmítkách přidat dusík, pro lepší rozklad posklizňových zbytků rostlin nebo v rámci předseťové přípravy kompaktorem SWIFTER aplikovat startovací dávky hnojiva. FERTI-BOX ať už čelní nebo zadní je vybaven dávkovacím zařízením ze secího stroje OMEGA. Snadnou výměnou dávkovacího válečku lze stroj snadno přizpůsobit pro výsev meziplodin. Zásobník FERTI-BOX lze kombinovat s dalšími půdozpracujícími stroji BEDNAR.

1227

Ondřej Koníček
Oblastní a produktový manažer BEDNAR FMT
pro Střední, Severní a Západní Čechy
Tel.: +420 725 781 290
Email: ondrej.konicek@bednarfmt.com