Novinky

Tradiční lov se konal již po páté

Obdobně jako v minulých letech se i letos uskutečnila čtvrtý týden v listopadu tradiční firemní naháňka. Tradičně se koná ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v prostorách lesnické fakulty na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Jak celá akce probíhala si přečtete v reportáži níže.

Zahájení lovu proběhlo za doprovodu trubačů

Zahájení lovu proběhlo za doprovodu trubačů

Mezi první a druhou lečí byla přestávka a občerstvení

Mezi první a druhou lečí byla přestávka a občerstvení

Program

Zákazníci se po příjezdu do areálu loveckého zámku zaregistrovali a pokud chtěli, tak i ubytovali. Všichni střelci dostali pokyny a unikátní číslo lovce, pod kterým se následně rozdělovali do menších loveckých skupin, které měl na starosti zaměstnanec ČZU. Hon začal v osm hodin ráno slavnostním nástupem na nádvoří zámku. Trubači lov zahájili a všichni se autobusy přesunuli do honitby.

Obchodní zástupce pro Moravu a Slovensko Michal Jurníček

Obchodní zástupce pro Moravu a Slovensko Michal Jurníček

Ukončení honu před výřadem ulovené zvěře

Ukončení honu před výřadem ulovené zvěře

Lov

Po příjezdu do honitby, která měla celkovou rozlohu 800 ha, byli střelci podle čísel rozděleni do menších skupin. Lovilo se prase divoké – sele, lončák a zvěř škodná. Naháňka probíhala bez problému ve dvou lečích a lov byl ukončen kolem třetí hodiny odpoledne.

Slavnostní pasování na krále honu podle tradic

Slavnostní pasování na krále honu podle tradic

Poslední leč se konala ve velkém sále zámku

Poslední leč se konala ve velkém sále zámku

Závěr naháňky

Z honitby se všichni účastníci přesunuli zpět na nádvoří zámku, vzdali důstojnou poctu ulovené zvěři a trubači slavnostně lov ukončili. Poslední leč proběhla v duchu mysliveckých tradic ve velkém sále zámku. Při této příležitosti byl také vyhlášen král honu. Všichni hosté povečeřeli a po celý večer v sále vyhrávala živá hudba. Nechyběla bohatá tombola.

Král honu p. Straka a organizátor celé akce Michal Jurníček

Král honu p. Straka a organizátor celé akce Michal Jurníček

Každý účastník měl možnost vyhrát v tombole

Každý účastník měl možnost vyhrát v tombole

Karel Rais, BEDNAR FMT s.r.o.
karel.rais@bednarfmt.com
Marketingový specialista

S námi je radost hospodařit.

Galerie