Novinky

Terraland TN 3000 HM5R na soukromé farmě Vomáčkových v Ronově nad Doubravou

Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha hospodaří otec a syn Vomáčkovi. Na své farmě pěstují 110 ha pšenice, 40 ha ozimého ječmene, 60 ha kukuřice na siláž a zbytek jsou pícniny na orné půdě. Hlavním zaměřením polní výroby je vytvořit dostatečnou krmivovou základnu pro stádo 100 krav chovaných na mléko, 30 prasnic a 300 prasat ve výkrmu.

Majitele farmy jsem zastihl uprostřed kontroly celní správy, která odebírala vzorky nafty jak z jejich čerpací stanice, tak ze všech traktorů, které na farmě používají. Jedná se o traktory značky John Deere a nás bude zajímat ten nejsilnější, který se před dvěma roky rozhodli agregovat s dlátovým pluhem Terraland ve verzi s pěti hydraulicky jištěnými pracovními radlicemi.

Otec a syn Vomáčkovi mají na své farmě Terraland od loňského roku.

Otec a syn Vomáčkovi mají na své farmě Terraland od loňského roku.

Zásah celní správy na farmě u Vomáčků.

Zásah celní správy na farmě u Vomáčků.

Jak uvádí pan Vomáčka mladší, hlavním důvodem pořízení stroje byla snaha o vytvoření optimálních podmínek pro pěstování kukuřice. Na farmě v Ronově již v roce 2000 rezignovali na orbu, pan Vomáčka tvrdí, že nemá tolik času, aby pole zpracovával pomalou orbou a tou si v jeho konkrétních podmínkách těžších půd vytvořil další problém při následné přípravě půdy. „Tím, že jsme někdy v roce 2000 přetrhli kombinátor v těžko zpracovatelných skývách, éra orby skončila a její návrat neplánujeme,“ doplňuje pan Vomáčka.

Zpočátku jsme pracovali hlavně diskovým podmítačem, poté i my jsme uvěřili myšlence minimalizace přípravy půdy ve smyslu mělkého zpracování radličkovým kypřičem. Výnosy klesaly a přišla doba dalšího hledání. Skutečným zlomem byl nákup traktoru o výkonu 170 koní, který umožnil pořízení dlátového pluhu. Tím plánujeme celou výměru 1x za 4 roky hluboce zpracovat, dostat vzduch do půdního profilu, umožnit mineralizaci a v neposlední řadě narušit nepropustné utužení, které se projevuje lokálním zamokřením v přívalových deštích.

Dne 20. 3. v ranních hodinách proběhlo vyhnojení pozemku Velká Skála o výměře 2,8 ha chlévskou mrvou v dávce cca 30 t/ha a hned odpoledne došlo k zapravení hnoje dlátovým pluhem. Předplodinou byla ozimá pšenice, sláma byla sebrána, po sklizni proběhla podmítka diskovým podmítačem Bednar Atlas AO 4000. Při podmítce byla zároveň naseta hořčice jako meziplodina a v tomto stavu pole přezimovalo.

Dlátový pluh Terraland pracuje na farmě s traktorem o výkonu 170 koní.

Dlátový pluh Terraland pracuje na farmě s traktorem o výkonu 170 koní.

Hnůj byl dlátovým pluhem kvalitně zapraven do celé hloubky zpracování.

Hnůj byl dlátovým pluhem kvalitně zapraven do celé hloubky zpracování.

Zhruba 14 dní po hlubokém zpracování půdy, které se provádělo na 35 cm, bude pan Vomáčka celý pozemek ještě diskovat na hloubku cca 10 cm. Podle jeho stavu se buď ještě připraví před setím kukuřice radličkovým strojem na hloubku setí, anebo se bude přímo sít kukuřice. Traktor o výkonu 170 koní pracoval se strojem zcela bez problémů pracovní rychlostí 11 km/h, zapravení hnoje bylo dokonalé a při půdní sondě jsme hnůj nalezli zapravený vertikálně v celém profilu a ne jako při orbě zaklopení pouze v plužním dnu. Jak říká pan Vomáčka loňská kukuřice, pod kterou tímto stylem půdu zpracoval, byla vyšší než řezačka a to v Ronově ještě nebylo.

Než jsem stačil pořídit fotografie a chvíli se svezl traktorem, pole bylo zpracováno, trvalo to celkem hodinu. Pan Vomáčka se stále usmíval a bylo vidět, že investici do Terralandu považuje za velmi vydařenou. Tímto mu za ní děkujeme a přejeme hodně odpracovaných hektarů.

Boční přídavné válce zabraňující tvorbě hrůbků po stranách stroje.

Boční přídavné válce zabraňující tvorbě hrůbků po stranách stroje.

Terraland TN 3000 HM5R je vhodný pro agregaci s traktory okolo 150 koní.

Terraland TN 3000 HM5R je vhodný pro agregaci s traktory okolo 150 koní.

Ing. David Ryčl
Vedoucí obchodního oddělení Bednar FMT

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika