Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

SWIFTERDISC XE_MEGA: Diskový podmítač, který láme rekordy.

769,36 hektarů. To je výměra, kterou se podařilo zpracovat s diskovým podmítačem BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA během nepřetržitého 24hodinového provozu (23 hodin a 36 minut čistého pracovního času soupravy). To je o neuvěřitelných 125, 36 hektarů více, než činí dosavadní rekord v počtu zpracovaných hektarů za 24 hodin z roku 2007.

V rámci akce s názvem „24 HOURS RECORD“, kterou společnost BEDNAR uskutečnila ve spolupráci s rumunským zástupcem techniky BEDNAR a JOHN DEERE, společností IPSO Agricultură, se podařilo se soupravou složenou z traktoru JOHN DEERE 9RX 640 a diskového podmítače SWIFTERDISC XE 18400 MEGA dosáhnout tohoto neuvěřitelného čísla.

O akci 24 HOURS RECORD

Celá událost se odehrála v polovině července letošního roku v Rumunsku, konkrétně poblíž města Slatina v jižní části Rumunska. Zázemí pro uspořádání tohoto rekordu poskytla zemědělská společnost OLT PIESS SLATINA. Rumunsko bylo vybráno především z důvodu velké rozlohy polí místních zemědělských podniků. Abychom ukázali reálné využití a potenciál soupravy, celý rekord se odehrál na šesti různých pozemcích, kde byla v předchozích dnech sklizena pšenice, řepka ozimá a hrách. Největší pole, na kterém tato souprava v průběhu akce pracovala, mělo rozlohu 161,36 hektarů.

Podmínky na poli a nastavení stroje

Velká rozloha polí a kombinace velkého pracovního záběru a velké pracovní rychlosti umožnila soupravě dosáhnout skvělých provozních parametrů. Za 23 hodin a 36 minut čistého času, během kterého souprava pracovala, se průměrný výkon pohyboval na hodnotě 32,6 hektarů za hodinu a spotřeba paliva činila 3,1 litrů na hektar. Souprava za celou dobu ujela vzdálenost 450, 7 kilometrů a celková spotřeba paliva dosáhla hodnoty 2355,6 litrů.

Pracovní hloubka na diskovém podmítači byla nastavena na 7 centimetrů. Za celou dobu činil prostoj soupravy pouhých 24 minut, a to z důvodu nezbytné údržby strojů a doplňování paliva. I samotné střídání řidičů této soupravy probíhalo za jízdy, například během otáčení na souvrati.

Pracovní hloubka na diskovém podmítači byla nastavena na 7 centimetrů. Za celou dobu činil prostoj soupravy pouhých 24 minut, a to z důvodu nezbytné údržby strojů a doplňování paliva. I samotné střídání řidičů této soupravy probíhalo za jízdy, například během otáčení na souvrati.

BEDNAR - lídr v segmentu širokozáběrových strojů

„Společnost BEDNAR se od začátku specializuje na výrobu širokozáběrových strojů. První takový stroj jsme vyrobili již v roce 2003 a byl jim širokozáběrový předseťový kompaktor SWIFTER SM. Vidíme, že na trhu je o tyto stroje větší a větší zájem, a i to byl jeden z důvodů, proč jsme v roce 2021 představili novou modelovou řadu SWIFTERDISC XE_MEGA, která aktuálně zahrnuje tři modely s pracovním záběrem od 14,4 do 18,4 metru. Jsem nesmírně rád a hrdý na to, co se podařilo s naším strojem během 24hodinového provozu dokázat. Je to potvrzení nejenom samotné kvality stroje, který odolal vysokému zatížení, ale především vysoké produktivity a efektivity, kterých s ním můžete dosáhnout. Věřím, že tento stroj může být zajímavý i pro mnohé evropské zákazníky, zejména z důvodu rozlohy místních polí, na kterých nabízí neuvěřitelné výkony,“ říká Ing. David Ryčl, marketingový ředitel společnosti BEDNAR FMT.

Výbava stroje SWIFTERDISC XE_MEGA, který dosáhl tohoto milníku

SWIFTERDISC XE 18400 MEGA byl v rámci rekordu osazen speciálně tvarovanými disky agressive o průměru 560 × 5 mm a zadním pěchem V-RING o průměru 630 mm se stěrkami. Ve standardu je stroj osazen hydraulickou regulací pracovní hloubky, která nabízí komfortní nastavení pomocí hydroclipsů.

Rychlé otáčení stroje na souvrati je dáno pouhým vyhloubením diskové pracovní sekce, stroj se otáčí pomocí zadních pěchů, předních podpěrných kol a transportní nápravy. Během práce je první náprava zvednutá, aby se dosáhlo vyššího přítlaku na diskovou sekci.
V průběhu celé události byli přítomni zástupci společnosti BEDNAR, IPSO Agricultură a JOHN DEERE. Roli nezávislého porotce zastával redaktor německého zemědělského magazínu PROFI.

SWIFTERDISC XE_MEGA. NEJVÝKONNĚJŠÍ DISKOVÝ PODMÍTAČ NA SVĚTĚ.
769,36 HEKTARŮ ZPRACOVÁNO ZA 24 HODIN

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area