Novinky

Stroje BEDNAR v Jižní Americe

BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016 byly dodány stoje BEDNAR do Chile na farmu Agricola Rademacher y CIA.LTDA, která obhospodařuje 2000 hektarů. Pěstují podobné plodiny jako v Evropě obiloviny, řepku, len a brambory.

Technologie cíleného hnojení s hlubokým kypřením

Technologie hlubokého kypření dlátovými pluhy TERRALAND doplněná zásobním hnojením FERTI-BOXem a uzavření půdy v suchých regionech taženými pěchy PRESSPACK je velice populární a získává na velké oblibě i mimo Evropu. „Jedná se o ucelený systém, které prokazatelně zvyšuje výnosový potenciál rostlin.“ říká Jan Bednář export manager. Technologie byla vyvinuta společně s předními českými farmami, které dosahují také díky této technologii vynikajících výsledků. V Chile používají TERRALAND s FERTI-BOXem hlavně pro brambory a řepku.

Stroje BEDNAR pracující na chilské farmě.

Stroje BEDNAR pracující na chilské farmě.

Souprava složena ze zásobníku na hnojivo FERTI-BOX FB 3000, dlátového pluhu TERRALAND TO 5000 a pěchů PRESSPACK PT 5000.

Souprava složena ze zásobníku na hnojivo FERTI-BOX FB 3000, dlátového pluhu TERRALAND TO 5000 a pěchů PRESSPACK PT 5000.

Cristopher Jequiar, vedoucí rostlinné výroby Agricola Rademacher y CIA.LTDA

Cristopher Jequiar, vedoucí rostlinné výroby Agricola Rademacher y CIA.LTDA

Plnění FERTI-BOXu

Plnění FERTI-BOXu

Kontrola výdrolu polními bránami

Minulý rok společnost BEDNAR představila polní brány STRIEGEL-PRO PE 12000. Tento typ stroje má velké opodstatnění ze dvou důvodů: uniformnímu rozprostření posklizňových zbytků na parcelách a kontrolu výdrolu, především jemnozrnných plodin jako je řepka. V Chile pracuje STRIEGEL-PRO právě po strništi řepky, kde nahrazuje podmítku a jemně promíchá semena s půdou. Nastartuje se tak výdrol.

Na chilskou farmu byly dodány polní brány STRIEGEL-PRO PE o záběru 12 metrů.

Na chilskou farmu byly dodány polní brány STRIEGEL-PRO PE o záběru 12 metrů.

STRIEGEL-PRO PE 12000 nahrazuje na strništi řepky podmítku.

STRIEGEL-PRO PE 12000 nahrazuje na strništi řepky podmítku.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika