Novinky

Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích

Dne 4.9.2014 se v katastru obce Skořenice konal polní den kukuřice LG, který uspořádala firma LIMAGRAIN Central Europe, S.E. ve spolupráci s AG Skořenice, a.s. V rámci programu jsme přichystali spolu se STROM PRAHA a.s. středisko Helvíkovice prezentaci techniky Bednar FMT a John Deere a pro návštěvníky jsme všechny stroje krátce představili.

Návštěvníky přivítal JUDr. Ing. Ladislav Bednář

Program započal v 9:30 představením vystavujících firem a uvítáním návštěvníků. Několik slov zde pronesl i ředitel společnosti Bednar FMT JUDr. Ing. Ladislav Bednář, který pohovořil o aktuálním dění v zemědělství a o novinkách z výrobního programu. Poté se návštěvníci odebrali k porostům, kde se dozvěděli podstatné informace ke každé z vystavovaných odrůd.

Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích

Návštěvníky přivítal i ředitel společnosti Bednar FMT JUDr. Ing. Ladislav Bednář

Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích

Po představení všech odrůd kukuřice se pokračovalo k naší expozici

Návštěvníci si mohli prohlédnout stroje s odborným komentářem

Když byly všechny odrůdy představeny, následovala prohlídka expozice strojů – techniku John Deere představil obchodní zástupce STROM PRAHA a.s. středisko Helvíkovice pan Ing. Miloslav Schejbal, techniku Bednar FMT pak komentoval DiS. Michal Jurníček. Ze závěsné techniky si mohli návštěvníci prohlédnout především stroje, které se uplatňují při pěstování kukuřice. Největší zájem budily mulčovače rostlinných zbytků Mulcher a dlátový pluh Terraland TN 3000.

Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích

Odborného komentáře ke strojům Bednar se ujal DiS. Michal Jurníček, který se zaměřil především na technologii pěstování kukuřice

Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích

Velký zájem budily mulčovače rostlinných zbytků Mulcher MZ, které si hravě poradí i kukuřičným strništěm

Vystaveny byly stroje na zpracování půdy a mulčování rostlinných zbytků

V expozici byly také mimo mulčovače k vidění naše stroje na zpracování půdy. Jednalo se o předseťový kompaktor Swifter SE 10000 o záběru 10 metrů, dále pak kypřič Fenix FO 4000 a již zmiňovaný Terraland. Všechny stroje byly v agregaci s traktory John Deere a v plánu byla i malá praktická ukázka, ale vzhledem k velikosti výstavní plochy k ní nakonec nedošlo.

Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích

Stroje na zpracování půdy byly v agregaci s traktory John Deere

Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích

Návštěvnost akce byla poměrně vysoká a v době představování strojů byl náš stánek plný návštěvníků

Tímto děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás navštívili a projevili zájem o naše stroje. Organizátorům děkujeme za poskytnutí prostoru a skvělou organizaci akce. Těšíme se na další setkání.

Bc. Iva Havlová,
Referent obchodu a marketingu
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika