Novinky

Striegel-Pro, zkušenosti z Německa

Striegel Pro PE 12000 firmy Bednar se značně odlišuje od běžných a známých strojů tohoto typu. Hlavní myšlenkou při vývoji byla univerzálnost použití a úspora nákladných pracovních operací nebo dokonce nahrazení postřiku Glyphosáty.

Striegel-Pro, zkušenosti z Německa

Pan Karl-Fridrich Dierkes, majitel stejnojmenné farmy v Großtreben na Labi je člověkem, který právě takto uvažuje a zkouší, do jaké míry je takovéto využití stroje účinné. Právě zde v Polabí se nacházejí pevné a těžké půdy s vlastnostmi hodinových půd.

Pan Dierkes používá již několik let polní brány se záběrem 18m, s pruty o průměru 14 mm a rozestupem 100 mm od jiného výrobce. Dle zkušeností z praxe se takto řešené polní brány pro účely mechanické kontroly výdrolu a plevelů ukázaly jako nedostatečné.

Stroj BEDNAR STRIEGEL-PRO PE 12 je šestiřadý stroj s hydraulickým nastavením úhlu a přítlaku. Přitom mají pruty průměr celých 16 mm a rozestup pouze 50 mm, což ve spojení s pohybem prutů při práci vede k velmi intenzivnímu zpracování půdy.

První nastavení Striegelu-Pro jsme provedli na poli po sklizené řepce, které bylo nejdříve zmulčované a dále zpracované Striegelem. Celá plocha byla jedním přejezdem zpracována do 4 cm hloubky a zároveň došlo k narušení kořenového systému všech výdrolů a plevelů. Tímto způsobem byl jednoduše narušen zelený most a slimáci nedostanou žádnou šanci.

Během práce vykazoval počítač traktoru průměrnou spotřebu 2,1-2,2 Litrů/ha. Při průměrné rychlosti 20 km/h umožňující výkon až 24 ha/hod.

Při další podmítce na strništi po ječmenu bylo strniště už jednou zpracované a nedalo se zcela hovořit o podmítce. Pole bylo již jednou zpracované diskovým podmítačem a dlátovým kypřičem. Z obrázků je patrné, že nové rostliny už znova vyrážejí.

Nicméně po zpracování Striegelem byl pozemek připraven pro setí.

Striegel-Pro, zkušenosti z Německa

Josef Schlüter
Vedoucí obchodu
Německo-Severozápad
BEDNAR GmbH

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika