Novinky

STRIEGEL-Pro PN na trvalé travní porosty

Polní brány Striegel-Pro jsou primárně určeny na managment posklizňových zbytků po sklizni. Technické řešení tohoto typu stroje umožňuje využít brány ještě k jarnímu rovnání a proteplení vrchní vrstvy půdy těsně před setím nebo k jarnímu ošetření trvalých travních porostů.  Během letošního jara jsme začali dělat demo ukázky s nesenou verzí Striegel-Pro PN 6000 (pracovní záběr 6m) na pastvinách zemědělských podniků z Jižních Čech.

Demo ukázky zahájeny v ZD Kovářov

První ukázka polních bran PN 6000 proběhla v ZD Kovářov. Stroj s předními řezacími coultery a 5 řadami prutů, které se vzájemné překrývají byl schopný na jeden přejezd vyčistit pastvinu od mechů, srovnat drny, vyčesat starou trávu a provzdušnit porost. Výsledkem je lepší odnožování a houstnutí trvalého porostu.

Striegel_Pro_PN
Striegel_Pro_PN_2

Řešení pro pastviny zničené od divokých prasat

„Skvěle Striegel funguje i na rozrytá místa po prasatech, rovná to na první jízdu a pokud se to chce více zjemnit, je to třeba vzít 2x. Byli jsme i na pastvině, kde byly po pastvě loňský lívance po dobytku a i ty to perfektně rozmělní.“ Komentuje práci stroje obchodní zástupce pro Jižní Čechy.

V roce 2016 začali řešit nový diskový podmítač. V podniku měli zapůjčených několik diskových podmítačů od různých výrobců. Mezi těmito stroji byl i SWIFTERDISC XO 8000 F. Všechny stroje vyzkoušeli ve svých půdních podmínkách. K těmto testům sdělil více agronom ZP Keblov: „Diskové podmítače jsme vyzkoušeli v rozličných situacích. Ve strništi ječmene, pšenice, řepky a v různých vlhkostech. Nejvíce nás přesvědčil právě stroj BEDNAR svojí kvalitou práce v těchto podmínkách.“

Striegel_Pro_PN_3
Striegel_Pro_PN_4
Striegel_Pro_PN_5
Striegel_Pro_PN_6

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika