Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Prohlášení vedení společnosti BEDNAR FMT s.r.o. k současné situaci

NOVINKY

Vážení zákazníci, zaměstnanci a příznivci firmy BEDNAR. Zažíváme období, které lze jen velmi těžko přirovnat k čemukoli, co naše generace mohly zažít. Doba je neuvěřitelně turbulentní, vše se vyvíjí velmi rychle. Co se jevilo včera jako nemožné, je dnes běžnou součástí našich životů.

Cítíme potřebu se alespoň touto formou vyjádřit k otázkám, které vyvstávají v souvislosti s globální pandemií a šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARS-CoV-2. 1) Plně podporujeme kroky, které činí vláda České republiky a mezinárodní společenství k co nejrychlejšímu vyřešení stávající situace. 2) Přijali jsme veškerá možná opatření, abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Zahrnují následující kroky:

  • Naše výrobní a vývojová centra stále provádí svoji běžnou činnost, ale směnný provoz jsme upravili tak, aby se zaměstnanci, kteří se střídají na směnách, nepotkávali.
  • Žádáme zaměstnance o důsledné dodržování hygieny. Pro mytí rukou využíváme antibakteriální mýdlo a desinfekci. Na pracovištích nosíme roušky, ústenky a respirátory.
  • Zaměstnanci jsou povinni zrušit všechny plánované služební cesty a obchodní setkání mimo servisní podpory našich zákazníků.
  • V případech, kdy je to možné, zůstává maximální množství zaměstnanců v home-office režimu.
  • Rušíme všechny hromadné akce. Doporučujeme a podporujeme prostředky dálkové komunikace (telefon, mail, videokonference atd.)
  • Zaměstnanci, kteří pociťují příznaky onemocnění (horečka, dušnost, kašel, zvýšená únava, bolesti kloubů a svalů), jsou povinni kontaktovat svého lékaře za účelem posouzení zdravotního stavu a nemají přístup na pracoviště.
3) Tato doba, i přes veškerou snahu našich zaměstnanců a partnerů, pravděpodobně přinese zhoršení standardů služeb zákazníkům. Může se to týkat například servisní podpory, včasné dodávky náhradních dílů nebo zavádění nových strojů do provozu. Prosíme, přijměte naši omluvu a závazek, že v rámci současných možností uděláme maximum k podpoře zemědělské prvovýroby. 4) Mnoho našich dodavatelů nebo dokonce konkurentů již výrobu zastavilo nebo to v současné době zvažuje. Společnost BEDNAR k tomuto kroku přistoupit nechce, protože si uvědomuje celospolečenský význam zemědělské prvovýroby. Pokud dnes nebudou kvalitně založeny porosty kulturních plodin, nebude v létě dobrá úroda a problémy, kterými nyní procházíme, se budou nadále prohlubovat. Každý další kvalitní stroj, který dodáme, každá další služba, kterou směrem k farmářům vykonáme, může ve svém důsledku dokonce ovlivnit celosvětovou nabídku a cenu potravin. Nestabilita a nedostatek v této oblasti by určitě nepřispěly k rychlému vyřešení stávající celosvětové situace. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům naší společnosti za disciplinovaný přístup k pracovním povinnostem a dodržování omezení vyplývajících z preventivních zdravotních opatření. Zvláštní poděkování patří pracovníkům ve výrobě za udržení kontinuálního výrobního procesu.

Ladislav Bednář, jednatel BEDNAR FMT s.r.o.

Za vedení společnosti BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Předání se účastnil pan Pokorný, jeho syn a Pavel Novák, produktový specialista střediska STROM Praha - Studenec
30.
Červen
2022

Předání dvou strojů BEDNAR

Každé předání stroje je vždy pro obě strany určitou radostí. Když se pak jedná o předání dvou strojů hned jednomu zákazníkovi, je pak radost dvojnásobná. V druhé polovině měsíce června proběhlo předání ...

Přečtěte si více

Obsluha stroje si pochvaluje především automatické navádění stroje, které značně usnadňuje práci
23.
Červen
2022

ROW-MASTER RN 6400 pracuje v nasazení…

V současné době, kdy cena minerálních hnojiv rapidně vzrostla, je vhodnou cestou, jak minimalizovat náklady, využití například digestátu z bioplynových stanic. Zajímavou soupravu jednoho z velkých poskytovatelů slu...

Přečtěte si více

Mechanizátor ZD Senice na Hané a zároveň jeho místopředseda Ing. Václav Havlíček
09.
Červen
2022

Obliba strojů BEDNAR v ZD Senice…

Zemědělské družstvo Senice na Hané patří s ohledem na podmínky k těm větším podnikům. Obhospodařuje kolem pěti tisíc hektarů zemědělské půdy a pozemky leží na poměrně rovinatých pozemcích s úrodnou půd...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area