Novinky

Příprava půdy pro cukrovku

Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je cestou ke zvýšení ziskovosti rostlinné výroby. Dlátový pluh Terraland, který umí zpracovat půdu až do hloubky 65 cm je řešením, jak dosáhnout zlepšení půdního klimatu nejen pro cukrovou řepu.

Klíč k úspěchu přípravy půdy pro cukrovku

Cílem podzimního zpracování půdy pro cukrovku je zlepšit fyzikální stav ornice, její biologické a chemické vlastnosti pro vegetační období- to znamená provzdušnit půdu a zajistit vláhu v povrchové vrstvě půdy na jaře. Kvalitní podzimní příprava půdy by také měla umožnit co nejmělčí zpracování půdy na jaře s minimálním počtem zásahů a tím zaručit vysokou vscházivost osiva. To znamená kvalitní předseťová příprava na jaře během jediného přejezdu. K tomu výrazně přispívá i urovnání povrchu na podzim, protože jarní urovnávání by ochudilo půdu o vláhu díky čemuž by bylo vscházení osiva nerovnoměrné.
A právě všechny tyto potřeby se v zemědělské společnosti Vinagro s.r.o, hospodařící v těsné blízkosti hlavního města Prahy, rozhodli vyřešit chytře. Zapůjčili si dlátový pluh TERRALAND TN.

Příprava půdy pro cukrovku

Traktorista společnosti Vinagro s.r.o.

Příprava půdy pro cukrovku

Náhrada orby i s urovnáním povrchu.

Technologický postup

Technologie, kterou ve Vinagru zkouší je následující: po sklizni mulčují široko záběrovým mulčovačem, následně je půda jednou podmítnuta radličkovým kypřičem do 10cm. Po vzejití výdrolu znovu podmítnuta radličkovým kypřičem do 25cm. Letos navíc  před zimou zpracovali půdu dlátovým pluhem Terraland TN 3000 se 7mi radlicemi a pracovním záběru 3m do hloubky 40cm. Pracovní rychlost  dlátového pluhu se pohybovala kolem 12km/hod s hodinovým výkonem 3ha/hod. Na jaře se připraví kompaktorem a seje se…Velikou výhodou použití dlátového pluhu je, že půdu nakypří a promísí, naruší podorniční vrstvu a hrotové tandemové válce nakonec povrch kvalitně urovnají, takže žádné další urovnáváníí povrchu na podzim není potřeba.

Příprava půdy pro cukrovku

Pracovní rychlost 12 km/hod, hodinový výkon 3 ha/hod.

Příprava půdy pro cukrovku

Provzdušněná a připravená půda.

Vysoká výkonnost a nízké náklady

Půda je u Vinoře lehce zpracovatelná, proto traktor JD 8530 může lehce pracovat s Terralandem i v rychlosti 14km/hod a více. V těchto podmínkách a při hloube 45cm by mohl být  dlátový pluh agregován s traktorem o podstatně nižším výkonu cca 230-260koní. Vzhledem k nízkému tahovému odporu Terralandu, sloučení více pracovních operací do jediného stroje a výrazně nižší pořizovací ceně oproti klasickému pluhu, se tak dosáhne značného snížení nákladů.

Výsledky až příští rok

S prací zapůjčeného stroje byli ve Vinagru spokojeni. Podařilo se jim při nízkých nákladech zpracovat půdu i do větších hloubek a narušit utužené půdní vrstvy. To je po letošním deštivém období příslibem lepšího obhospodařžování půdy v roce příštím. Samozřejmě, že skutečný přínos dlátového pluhu budeme moci ohodnotit až v roce příštím.

Ing. Jan Bednář

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika