Novinky

Předseťová příprava ve službách Agrocentra Hrušovany s.r.o.

Společnost AGROCENTRUM HRUŠOVANY s.r.o. hospodaří na pozemcích 1600 ha v okolí Hrušovan nad Jevišovkou. Pěstují převážně řepku, obilniny, silážní i zrnovou kukuřici, cukrovou řepu a vojtěšku. Mezi jejími dalšími podnikatelskými aktivitami je nákup a prodej komodit, prodej hnojiv a pesticidů. V neposlední řadě poskytují i kompletní služby pro zemědělce.

O pořízení nového stroje rozhodl požadavek našeho zákazníka

„Naše společnost Agrocentrum Hrušovany s.r.o. se mimo vlastní zemědělskou prvovýrobu zabývá i poskytováním služeb zemědělcům. Mezi naše významné zákazníky patří Moravskoslezské cukrovary a.s., pro které zajišťujeme kompletní agrotechnické služby v oblasti pěstování cukrové řepy – setím počínaje a konče sklizní, včetně dopravy sklizené cukrovky do cukrovaru. V Loňském roce přišel ze strany cukrovaru požadavek i o zajištění předseťové přípravy. Na základě tohoto požadavku jsme oslovili společnost BEDNAR o možnost zapůjčení předseťového kompaktoru,“ sděluje pan Bronislav Formánek ml. syn majitele společnosti Agrocentum Hrušovany s.r.o. .

Swifter SE 12000 při nasazení v předseťové přípravě na pozemku, který byl zpracován radličkovým kypřičem.

Swifter SE 12000 při nasazení v předseťové přípravě na pozemku, který byl zpracován radličkovým kypřičem.

Swifter se mimo dokonalé urovnání povrchu a přípravu seťového lůžka dá také využít pro mechanické zničení vzrostlého plevele.

Swifter se mimo dokonalé urovnání povrchu a přípravu seťového lůžka dá také využít pro mechanické zničení vzrostlého plevele.

„Stroj jsme předvedli u zákazníka. Současně s námi si cukrovar nechal připravit pozemky od jiné společnosti s jiným kompaktorem konkurenčního výrobce. Po vyhodnocení odvedené práce si zástupci cukrovaru zvolili, že chtějí připravit setí strojem od fy. BEDNAR“ dodává pan Bronislav Formánek, ml.

Výsledek práce po jednom přejezdu na pozemku zpracovaném radličkovým kypřičem, pozemek bylo třeba urovnat a připravit před setím cukrové řepy

Výsledek práce po jednom přejezdu na pozemku zpracovaném radličkovým kypřičem, pozemek bylo třeba urovnat a připravit před setím cukrové řepy.

Spokojený majitel stroje pan ing. Bronislav Formánek (vlevo) s obsluhou stroje.

Spokojený majitel stroje pan ing. Bronislav Formánek (vlevo) s obsluhou stroje.

Přesné zadání specifikace dle požadavku cukrovaru

„Jak jsem již zmiňoval, v předešlém roce jsme v cukrovaru vyzkoušeli předseťový kompaktor Swifter SO 8000 F o pracovním záběru 8 metrů. Tento předváděcí stroj byl vybaven Share radličkami (tedy podzimní sekcí – dle označení výrobce BEDNAR) a ne SB sekcí, která je vyvinuta speciálně pro přípravu pod cukrovou řepu. Kupodivu se v daných podmínkách tato sekce osvědčila i pří přípravě pod cukrovku. Na základě těchto zkušeností si cukrovar vybral právě tuto variantu tedy Share radličky s dvouřadým crossklill válcem se samočisticím efektem a pro finální úpravu i finish váleček. Pro perfektní urovnání povrchu byl zvolen přední hydraulicky ovládaný páskový smyk. Jelikož vlastníme traktor o jmenovitém výkonu 430 k zvolili jsme si pracovní záběr stroje 12 m“ komentuje pan Bronislav Frománek ml. důvody které vedly k pořízení Swifteru.

Předností všech Swifterů je přední hydraulicky ovládaný páskový smyk přímo z traktoru. Tuto variantu ocení zejména obsluha stroje, nemluvě o kvalitnějším urovnání pozemku je tato varianta nastavení velice komfortní zejména u 12 metrového záběru a výše.

Předností všech Swifterů je přední hydraulicky ovládaný páskový smyk přímo z traktoru. Tuto variantu ocení zejména obsluha stroje, nemluvě o kvalitnějším urovnání pozemku je tato varianta nastavení velice komfortní zejména u 12 metrového záběru a výše.

Již druhým rokem je v nabídce i dvouřadý crosskill válec o průměru 440 mm, který je vhodný do lehčích půd. Ve spojení s finish válečkem stroj odvádí perfektní práci.

Již druhým rokem je v nabídce i dvouřadý crosskill válec o průměru 440 mm, který je vhodný do lehčích půd. Ve spojení s finish válečkem stroj odvádí perfektní práci.

Zkušenosti se strojem Swifter SE 12 000 po první odpracované jarní sezoně

V letošní jarní sezoně jsme připravili necelých 600 ha pod cukrovou řepu přímo pro Moravskoslezské cukrovary a.s. a dalších cca 1000 ha u dalších zemědělských podniků pro které děláme služby vč. předseťové přípravy našich vlastních pozemků. Swifter perfektně urovná povrch, podřízne seťové lůžko v celém pracovním záběru a díky 12 metrovému záběru dosahuje velkých denních výkonů. Za běžnou 10 hodinovou směnu připravíme cca 100 – 120 ha v závislosti na členitosti terénu. Orientačně můžeme hovořit o denní výkonnosti cca 11 ha / hod včetně přejezdů. Přičemž průměrná spotřeba nafty se pohybuje kolem 4 l/ ha.

Swifter při předseťové přípravě po orbě.

Swifter při předseťové přípravě po orbě.

Výsledek práce po jednom přejezdu po podzimní orbě.

Výsledek práce po jednom přejezdu po podzimní orbě.

V kombinaci s velkým denním výkonem a relativně nízkou spotřebou na hektar a kvalitně připravenou půdou musíme konstatovat maximální spokojenost s tímto předseťovým kompaktorem shodují se pan ing B. Formánek st. a pan B. Formánek ml.

průměrná spotřeba nafty je cca 4 l/ ha vše je ale odvislé na členitosti pozemku, během naší návštěvy dosahovala průměrná spotřeba nafty na konkrétním poli 2,3 l /ha

průměrná spotřeba nafty je cca 4 l/ ha vše je ale odvislé na členitosti pozemku, během naší návštěvy dosahovala průměrná spotřeba nafty na konkrétním poli 2,3 l /ha

průměrná relativní denní výkonnost se pohybuje cca 17 ha /hod. nebude li brát v potaz přejezdy mezi poli.

průměrná relativní denní výkonnost se pohybuje cca 17 ha /hod. nebude li brát v potaz přejezdy mezi poli.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika