Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Pravidelná firemní konference zaměstnanců společnosti BEDNAR FMT je zpět!

V uplynulém týdnu proběhla v Rychnově nad Kněžnou pravidelná firemní konference zaměstnanců společnosti BEDNAR FMT, která se opět konala po více než dvou letech. Za danou dobu se ve společnosti řada věcí změnila. Společnost vyrostla, změnila se struktura i počet zaměstnanců, kterých dnes pro společnost pracuje 538.

Majitel společnosti JUDr. Ing. Ladislav Bednář během zahájení konference

Majitel společnosti JUDr. Ing. Ladislav Bednář během zahájení konference

Firemní konference se konala v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou

Firemní konference se konala v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou

Úvodního slova se ujal majitel společnosti BEDNAR FMT, pan Ladislav Bednář, který zaměstnance ve stručnosti seznámil s hlavními změnami, které v uplynulém období proběhly, a poděkoval zaměstnancům za jejich nasazení a snahu posouvat společnost BEDNAR FMT dále.

V průběhu dopoledne proběhly prezentace zástupců jednotlivých oddělení…

V průběhu dopoledne proběhly prezentace zástupců jednotlivých oddělení…

…následovala komentovaná prohlídka výrobního závodu a jeho jednotlivých částí

…následovala komentovaná prohlídka výrobního závodu a jeho jednotlivých částí

Dále následovaly prezentace zástupců jednotlivých oddělení (obchod, marketing, personální, náhradní díly, technologická příprava výroby, sklady, montáž aj.). Cílem těchto prezentací je ve stručnosti představit náplň daného oddělení, jeho personální obsazení a například se podělit o úspěchy, kterých se na daném oddělení za uplynulou dobu podařilo dosáhnout. Jelikož jsme dnes již velká firma, zaměstnávající zaměstnance nejenom v České republice, je vzájemné sdílení informací velice důležité.

Druhé patro nové výrobní haly zabírá předmontáž, kde dochází k montáži jednotlivých celků

Druhé patro nové výrobní haly zabírá předmontáž, kde dochází k montáži jednotlivých celků

Na hlavní montážní lince byl k vidění například secí stroj EFECTA CE, který zažívá velký obchodní úspěch

Na hlavní montážní lince byl k vidění například secí stroj EFECTA CE, který zažívá velký obchodní úspěch

Po dopoledním bloku prezentací následoval přesun do výrobního závodu BEDNAR FMT, kde proběhla factory tour (komentovaná prohlídka výrobního závodu). Pro řadu zaměstnanců se jednalo o první příležitost, během které mohli náhlednout na průběh montáže strojů BEDNAR a vidět jednotlivé procesy od samotného naskladňování dílů, lakování, montáže až po finální výstupní kontrolu a expedici strojů.

Chtěli byste pro nás pracovat? Jsme firma s 25letou tradicí, která aktivně působí na více než 40 trzích. Obsazujeme řadu volných pozic v Praze i v Rychnově nad Kněžnou. Podívejte se na aktuální nabídku.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area