Novinky

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.

    Na podzim roku 2010 proběhlo na pozemcích společnosti Plemenářské služby a.s., testování první generace Terralandu TN 3000 D. V podniku se z velké části stále provádí orba, zejména po zrnové kukuřici, která je v podniku pěstována na ploše 500ha. Na pozemku, kde jsme stroj testovali, byla půda těžce jílovitá a svažité pole bylo jen obtížně přístupné klasickému pluhu, v této lokalitě se tedy vždy provádělo nakypření do max. hloubky 25cm. Cílem testování bylo prokázat efektivnost Terralandu, která je charakterizována narušením utužených půdních vrstev, vyvoláním vertikálního efektu vody, zvýšení obsahu vzduchu v půdě a intenzivní nakypření. Vysoká denní výkonnost, společně s nízkou spotřebou stroje Terraland představuje velice zajímavou alternativu klasické orby. Abychom však stále nemluvili pouze v řeči teorie, zajeli jsme se podívat na porost řepky, který byl na testovacím pozemku zaset ještě v ten samý den, před secím strojem stačil jediný přejezd kultivačních bran.

35 cm se spotřebou 20l/ha

Terraland pracoval na strništi po ozimé pšenici, hloubku jsme nejprve nastavili na 35cm a v kopcovitém terénu zvládal traktor Fendt 936 o výkonu 360 koní pracovat rychlostí 11km/h. Následně jsme zkusili hloubku nastavit až na 50 cm a traktor bez problémů pracoval při rychlosti 8km/h. Spotřeba se v prvním případě pohybovala na hodnotě 20l/ha, při hloubce 50cm se dostala na hodnotu 26l/ha.

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.

Terraland odvedl vysoce kvalitní práci i v těžké, jílovité půdě.

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.

Pracovní rychlost 11km/h, spotřeba 20l/ha.

Perfektní srovnání

    Na poli se během dne vystřídalo několik zástupců z jednotlivých zemědělských podniků v okolí a všichni se i při hloubce zpracování 50cm shodli na perfektním srovnání, díky tandemovým hrotovým válcům. Vrchní část pole byla zpracována konkurenčním hloubkovým kypřičem a jen těžko by se dal nalézt rozdíl mezi prací, pro Terraland však jasně hraje do karet hloubka zpracování až 50cm, zatímco konkurenční stroj se dostal na maximální hloubku 25cm.

V hloubce 50cm, bez problémů i v kopcovitém terénu.

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.

Perfektní srovnání bez skýv.

Řešení utužených souvratí

Poté, co Terraland dokončil zpracování celého pole, přišly na řadu extrémně přeschlé a utužené úvratě. Stroj ukázal, že se dokáže i v takových podmínkách dostat do mnohem větší hloubky, než klasický pluh, navíc minimalizuje potřebu následných operací pro přípravu seťového lůžka.

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.

Výsledkem testování je rovnoměrný a pevný porost řepky.

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.

Hluboké nakypření úvratí je na porostu evidentně znát.

Výsledkem je rovnoměrný a pevný porost

Zajímalo nás, jak se intenzivní kypření půdních vrstev v hloubce až 50cm projeví na výsledném porostu. Na přiložených fotografiích je patrné, že porost je rovnoměrný, pevný a to samé platí i o úvratích, což nám potvrdil i agronom společnosti Plemenářské služby a.s. Pavel Krajča. „Celkově musím zhodnotit stav porostu jako velmi dobrý, především na úvratích je určitě znát hlubší nakypření a pokud vezmu v potaz poměr cena/výkon, tak je Terraland jednoznačně varianta, která stojí za zvážení. Jsem velice rád, že zde testování proběhlo, porost budu i nadále sledovat.“

Ing. Jan Bednář

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika