Zpět na novinky

18.
Leden
2016

Polní válce GALAXY – součást technologie

Polní válce jsou od pradávna součástí přípravy půdy. BEDNAR se rozhodl pro vývoj polních válců zejména díky změnám klimatických podmínek. Sezóna 2015 byla potvrzením, jak moc jsou polní válce důležité. Polní válce zlepšují rovinnost pozemku, drtí půdní částice na menší, zejména však udržují tolik potřebnou vláhu v půdě a to nejenom v létě, ale i na jaře.

GALAXY za dlátovým pluhem

Hloubkové kypření se těší velké oblibě. Dobře nakypřená a provzdušněná půda bez půdních nepropustných horizontů je cesta k vyšším výnosům. Tato technologie, jak se ukázalo na mnoha farmách je funkční a přináší výsledky. Mnoho farmářů si oblíbilo tuto technologii, ale i ta má svá specifika. TERRALAND půdu krásně hluboce nakypří, ale v případě sucha je nutné půdu uzavřít, aby nedocházelo k odparu vláhy. Pro taženou verzi TERRALAND TO se osvědčil připojitelný pěch PRESSPACK PT. Nesené dlátové pluhy TERRALAND TN těžký, utužovací  pěch nemají, právě proto jsme vyvinuli polní vály GALAXY, kterými lze půda rychle uzavřít a udržet tak vláhu pro osivo.

Přední hydraulický smyk – Crushbar. Ideální výbava pro srovnání povrchu a zpětnou konsolidaci půdy pěchy.

Kompaktní přeprava po pozemních komunikacích díky skládání pracovních sekcí nad tažnou oj.


GALAXY a další využití 

GALAXY lze využít i po vcházení osiva, aby se zabránilo přísuškům. Vály vcházející porost přitlačí a upevní v půdě, zároveň se tím zvýší potenciál osiva a jeho, v té době, jemného kořenového vlášení přijímat vláhu. Další využití je na jaře, kdy lze půdu s GALAXY připravit a srovnat pozemek díky váze válců a přednímu hydraulickému smyku Crushbar. I na jaře lze zabránit přísuškům použitím válů po vcházení osiva.

Výhody

•    Univerzální rám pro různé typy válců.
•    Dokonalé kopírování povrchu díky hydraulickému přítlaku pracovních sekcí.
•    Přední hydraulicky ovládaná lišta – Crushbar pro dokonalou rovinu pole.
•    Kompaktní přepravní rozměry díky skládání pracovních sekcí nad tažnou oj.
•    Neustálý boční přítlak jednotlivých ringů zajištěn pružinou – eliminace vůlí mezi ringy.
•    Možnost použití samostatně, nebo v kombinaci se stroji BEDNAR.